Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, Sayfalar 53 - 66 2017-12-30

The Efficiency of the Song Repertoire on the Musical Development Level of Pre-School Children Aged Six Years Old

Gülnihal GUL [1] , İsmail BOZKAYA [2]

100 143

In this research it was aimed to form a nursery rhymes repertoire for pre-school children, which is appropriate for the necessities of the Early Childhood Education Program and to help pre-school music teachers carry out more efficient and productive work. Towards this aim, a song repertoire was formed by the researcher, experimental and control groups were specified and work was carried out with the experimental group for 12 weeks. A pre-test and a final test were applied to the experimental and control groups before and after practice with the use of a “musical skills measuring device” prepared by the researcher and statistical analyzed of the obtained data were performed.

According to the data gained from the research results, it was stated that the activities performed in music education created a positive effect on the musical development of 6 year old children.  

Preschool education, music education
 • Alpöge, G. 2006. Okul Öncesi İçin Çocuk ve Müzik, İstanbul: Bu Yayınevi.
 • Arslan, A. 2005. Müziğe Başlarken “Çocuğum Müziğe Başlıyor”, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Başer, F.A. 2004. Müziğin Okul Öncesi Dönemde Çocuk Gelişimine Katkısı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 1-10.
 • Büyüköztürk, Ş. 2007. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Kitabı, 8.Basım, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dikici Sığırtmaç, A. 2005. Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi. İstanbul: Kare Yayınları.
 • Erdal, G. G. 2012. Gelişim ve Öğrenme Kuramcılarına Göre Müzik Öğretim Yöntemlerinin Okul Öncesi Eğitimdeki Yeri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(4), 54-59.
 • Eren, B. ve Sağlam, A. 2009. Bursa İli Anaokullarında Yürütülen Müzik Eğitimine Yönelik Temel İhtiyaçların Tespiti ve Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (3), 575-599.
 • Goeghegan, N. ve Mitchelmore, M. 1996. Possible Effects of Early Childhood Music on Mathematical Achievement, Australian Research in Early Childhood Education, 1, 56-64.
 • Irwin, P. 2008. Current Trends in Early Childhood Music Education. http://musicinaustralia.org.au/index.php?title=Current_Trends_in_Early_Childhood_Music_Education (Erişim Tarihi: 12 Ağustos 2008)
 • Kaptan Akkurt, F. 2007. Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 4 ve 6 Yaş Grubundaki Çocuklara Sözlü Şarkı Öğretmede Kullanılan Yöntemlerin Etkililiği ve Sözcük Öğrenimine Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Karasar, N. 2008. Bilimsel Araştırma Yöntemi, 18. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Levinowitz, M.L. 1998. Music Educators National Conference, “The Importance Of Music İn Early Childhood”, http://www.musictogether.com/ImportanceOfMusic (Erişim Tarihi: 2.01.2017)
 • MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirilmesi Projesi). 2007. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Müzik Etkinlikleri 2. Ankara.
 • http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/cocukgelisim/moduller/muziketkinlikleri2.pdf (Erişim Tarihi: 20.01.2007).
 • Music Council of Australia. 2010. Music In Early Childhood Education: A Submission From The Music Council Of Australia. www.mca.org.au (Erişim Tarihi: 2.01.2017).
 • Özal Göncü, İ. 23-25 Eylül 2009. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Anasınıfı Öğretmenleri ile Müzik Öğretmenlerinin Müzik Çalışmalarına İlişkin Tutum ve Yeterliliklerinin Karşılaştırılması, 8. Ulusal Müzik Eğitimi Kongresinde sunuldu. Samsun.
 • Özeren, A. 4-6 Ekim 2006. Çocuklar İçin Yaratılan Müzik Yapıtlarının Toplumsal Müzik Bilinci ve Dil Gelişimi Açısından Rolü ve Önemi, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunda sunuldu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.
 • Özdemir, G. ve Yıldız, G. 2010. Genel Gelişim Sürecinde Müziksel Gelişim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 77-90.
 • Özeke, S. 2017. Bir Erken Çocukluk Müzik Eğitim Modeli ve Çocuk Gelişimine Etkileri: MusicTogether®programı Örneği. Journal of Human Sciences, 14(2), 1035-1044.
 • Özmenteş, G. ve Adızel, F. 2017. Müzik Gelişimi ve Öğrenmede Sosyo-Kültürel Bağlam. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 422-436.
 • Paananen, P. 2006. The Development of rhythm at the age of 6-11 years: non- pitch rhythmic improvisation. Music Education Research. 8 (3), 349-368.
 • Şen, Y. 2006. Okul Öncesi Dönemde, Çocuğun Gelişiminde Müziğin Önemi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 337-343.
 • Şendurur, Y. ve Akgül Barış, D. 2002. Müzik Eğitimi ve Çocuklarda Bilişsel Başarı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 165-174.
 • Temiz, E. 26-28 Nisan 2006. Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi; Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumunda sunuldu, Denizli.
 • Töreyin, A. M. 2008. Ses Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler- Yöntemler. Ankara: Sözkesen Matbaacılık.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülnihal GUL
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: İsmail BOZKAYA
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil377499, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {53 - 66}, doi = {}, title = {The Efficiency of the Song Repertoire on the Musical Development Level of Pre-School Children Aged Six Years Old}, key = {cite}, author = {BOZKAYA, İsmail and GUL, Gülnihal} }
APA GUL, G , BOZKAYA, İ . (2017). The Efficiency of the Song Repertoire on the Musical Development Level of Pre-School Children Aged Six Years Old. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 53-66. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/377499
MLA GUL, G , BOZKAYA, İ . "The Efficiency of the Song Repertoire on the Musical Development Level of Pre-School Children Aged Six Years Old". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 53-66 <http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/377499>
Chicago GUL, G , BOZKAYA, İ . "The Efficiency of the Song Repertoire on the Musical Development Level of Pre-School Children Aged Six Years Old". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 53-66
RIS TY - JOUR T1 - The Efficiency of the Song Repertoire on the Musical Development Level of Pre-School Children Aged Six Years Old AU - Gülnihal GUL , İsmail BOZKAYA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 66 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi The Efficiency of the Song Repertoire on the Musical Development Level of Pre-School Children Aged Six Years Old %A Gülnihal GUL , İsmail BOZKAYA %T The Efficiency of the Song Repertoire on the Musical Development Level of Pre-School Children Aged Six Years Old %D 2017 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD GUL, Gülnihal , BOZKAYA, İsmail . "The Efficiency of the Song Repertoire on the Musical Development Level of Pre-School Children Aged Six Years Old". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 2 (Aralık 2017): 53-66.