Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, Sayfalar 123 - 144 2017-12-30

Türkiye’de Vatandaş Katılımı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği

Belgin UÇAR KOCAOĞLU [1] , Ayşegül SAYLAM [2]

95 396

Vatandaş katılımı günümüzde demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede hemen hemen tüm kamu kurumları demokratik meşruiyetlerini sağlamlaştırmak ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak adına kurumlarında vatandaş katılımı uygulamalarına yer vermektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki vatandaş katılımı uygulamalarını ele almak, bakanlıktaki vatandaş katılımının önündeki engelleri tespit etmek ve bu engellerin aşılması için gerekli önerilerde bulunmaktır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’nda üst ve orta düzey yöneticilerle yapılan mülakatlardan elde edilen bilgilere göre vatandaş katılımının önündeki başlıca engeller merkeziyetçilik, bürokratın vatandaş katılımı açısından bilinçli olmaması, bürokratik elit düşüncesi, vatandaşın yeterli bilgi düzeyine sahip olmaması ve yoksulluk olarak tespit edilmiştir.

Vatandaş Katılımı, Doğrudan Demokrasi, Katılım Engelleri, Kamu Yönetimi
 • AbouAssi, Khaldoun, Nabatchi, Tina and Antoun, Randa, 2013. Citizen Participation in Public Administration: Views from Lebanon, International Journal of Public Administration, 36:14, 1029-1043.
 • Albers, R. N. 2000. Inventing Local Democracy: Grassroots Politics in Brazil, London: Lynne Rienner Publishers.
 • Albert, Alexandra and Passmore, Eleanor, 2008. Public Value and Participation: A Literature Review for the Scottish Government, The Work Foundation, www.scotland.gov.uk/socialresearch, (Erişim Tarihi: 04.01.2017).
 • Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners, 35, 216-224.
 • Ateş, Hamza ve Yaşar Okur, 2009. Kamu Kurumlarında Performans ve Denetimin Etkinliğinin Artırılması için Bir Alternatif: Yurttaş Şartları, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 18, Sayı: 2, 101 – 125.
 • Bailey, Carol A. 2007. A Guide to Qualitative Field Research, İkinci Baskı, United States of America: Pıne Forge Press.
 • Berthin, Gerardo, 2011. A Practical Guide to Social Audit as a Participatory Tool to Strengthen Democratic Governance, Transparency and Accountability, Transparency and Accountability in Local Governments, UNDP Regional Centre for Latin America and the Caribbean, Panama.
 • Bherer, Laurence ve Breux, Sandra, 2012. The Diversity of Public Participation Tools: Complementing or Competing With One Another, Canadian Journal of Political Science, Volume 45, Issue 2, 379-403.
 • Carson, Lyn, 2008. The IAP2 Spectrum: Larry Susskind in Conversation with IAP2 Members, The International Journal of Public Participation, Vol. 2, No. 2, 67-84,
 • http://www.activedemocracy.net/articles/Journal_08December_Carson.pdf, (Erişim Tarihi: 01.12.2016).
 • Creighton, L. James, 2005. The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement, United States of America: Jossey- Bass.
 • Çevik, Hasan Hüseyin, 2012. Kamu Yönetimi: Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar, Ankara Seçkin Yayıncılık.
 • Denhardt, Janet; Terry, Larry and Delacruz, Edgar Ramirez, 2009. ‘Barriers to Citizen Engagement in Developing Countries’, International Journal of Public Administration, 32, 1268-1288.
 • Dünya Bankası, 1996. The World Bank Participation Source Book, http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/1996/02/01/000009265_3961214175537/Rendered/PDF/multi_page.pdf , (Erişim Tarihi: 01.10.2016).
 • Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2001. Citizens as Partners: OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in Policy Making, Gramberger, Marc, http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Citizens-as-Partners-OECD-Handbook.pdf, (Erişim Tarihi: 25.10.2016).
 • Eryılmaz, Bilal 2011. Kamu Yönetimi: Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Politikalar, Ankara: Sözkesen Matbaacılık. Gür, B. S., Özoğlu, M., ve Çelik, Z. 2011. Eğitim, T. Özhan, H. Ete ve S. M. Bölme (Ed.), Seta Analiz 2011'de Türkiye, Ankara: SETA, 137-154.
 • http://file.setav.org/Files/Pdf/20130115111739_seta_analiz_2011de_turkiye_web_2.pdf (Erişim Tarihi: 03.03.2017).
 • Health Canada, 2000. Health Canada Policy Toolkit for Public Involvement in Decision Making, http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/alt_formats/pacrb-dgapcr/pdf/public-consult/2000decision-eng.pdf, (Erişim Tarihi: 17.01.2017).
 • Hendriks, Carolyn M. 2005. Consensus Conferences and Planning Cells, John Gastil and Peter Levine (Ed.), The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 21 st Century, United States: Jossey-Bass.
 • Involve, 2005. People and Participation: How to put citizens at the heart of decision-making, London: Involve,
 • http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/03/People-and-Participation.pdf, (Erişim Tarihi: 02.02.2017).
 • Irvin, Renee A. ve Stansbury, John 2004. Citizen Participation in Decision Making: Is it Worth the Effort?, Public Administrative Review, Vol. 64, No. 1, 55- 65.
 • MEB 2017 Yeni Müfredat Açıklaması Yeni Müfredatta Neler Var? Akşam Gazetesi, http://www.aksam.com.tr/egitim/bakan-yilmazdan-yeni-mufredat-aciklamasi/haber-585593, (Erişim Tarihi: 04.02.1017). MEB E- müfredat, http://e-mufredat.meb.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 04.02.2017).
 • Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı, http://sgb.meb.gov.tr/Str_yon_planlama_V2/MEBStratejikPlan.pdf, (Erişim Tarihi: 30.01.2017).
 • Milli Eğitim Bakanlığı Temel Değerleri, http://sgb.meb.gov.tr/www/temel-degerler/icerik/163, (Erişim Tarihi: 30.01.2017).
 • Nabatchi, Tina and Amsler, Lisa Blomgren 2014. Direct Public Engagement in Local Government, American Review of Public Administration, Vol. 44, No. 4, 63-88.
 • Roberts, Nancy C. 2008. The Age of Direct Citizen Participation, Nancy C. Roberts (ed.), An ASPA Classics Volume, United States of America: M.E. Sharpe, 3-9.
 • Rowe, Gene and Frewer, Lynn J. 2005. A Typology of Public Engagement Mechanisms, Science, Technology & Human Values, Vol. 30, No. 2, 251-190.
 • Royo, Sonia; Yetano, Ana; Acerete, Basilio 2011. Citizen Participation in German and Spanish Local Governments: A Comparative Study, International Journal of Public Administration, 34, 139-150.
 • Sheedy, Amanda 2008. Handbook on Citizen Engagement: Beyond Consultation, Canadian Policy Research Networks, http://www.cprn.org/documents/49583_EN.pdf, (Erişim Tarihi: 10.01.2017).
 • Türnüklü, Abbas 2000. Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 24, 543-559.
 • Waheduzzaman and Mphande, Charles H.B. 2014. ‘Gaps in Pursuing Participatory Good, Administration & Society, Vol. 46 (I) 37-69.
 • Yardım, Müşerref 2016. Multicultural Societies and Human Dignity: Human Rights Education, The International Journal of Humanities & Social Studies, 4(11), 1-5.
 • Yılmaz, Aytekin 1997. Türkiye’de Yönetimde Yetersizlik ve Sorunları, Yeni Türkiye, Yıl: 3, S.13, 394-404.
 • 12.05.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.
 • 14.09.2011 tarihli 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname http://www.meb.gov.tr/milli-egitim-bakanliginin-kisa-tarihcesi/duyuru/8854 (Erişim Tarihi: 01.11.2017).
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Belgin UÇAR KOCAOĞLU
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ayşegül SAYLAM
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil377577, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {123 - 144}, doi = {}, title = {Türkiye’de Vatandaş Katılımı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği}, key = {cite}, author = {UÇAR KOCAOĞLU, Belgin and SAYLAM, Ayşegül} }
APA UÇAR KOCAOĞLU, B , SAYLAM, A . (2017). Türkiye’de Vatandaş Katılımı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 123-144. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/377577
MLA UÇAR KOCAOĞLU, B , SAYLAM, A . "Türkiye’de Vatandaş Katılımı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 123-144 <http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/377577>
Chicago UÇAR KOCAOĞLU, B , SAYLAM, A . "Türkiye’de Vatandaş Katılımı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 123-144
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Vatandaş Katılımı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği AU - Belgin UÇAR KOCAOĞLU , Ayşegül SAYLAM Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 144 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’de Vatandaş Katılımı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği %A Belgin UÇAR KOCAOĞLU , Ayşegül SAYLAM %T Türkiye’de Vatandaş Katılımı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği %D 2017 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD UÇAR KOCAOĞLU, Belgin , SAYLAM, Ayşegül . "Türkiye’de Vatandaş Katılımı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 2 (Aralık 2017): 123-144.