Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, Sayfalar 173 - 186 2017-12-30

4. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Sorulan Öğretmen Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Alanına Göre İncelenmesi

Aydın YILMAZ [1] , Ahmet Ali GAZEL [2]

139 903

Bu çalışmada 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilgiler derslerinde öğretmenler tarafından sorulan sorular, Bloom taksonomisine göre incelenmiştir. 4. Sınıf ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler derslerine giren iki öğretmenin dört hafta derslerine girilerek gözlenmesi sonucu elde edilen sorular betimsel analiz ile incelenmiştir. Nitel olarak yapılan bu araştırmanın yöntemi gözlem ve görüşme olup, veri toplama aracı olarak, Yapılandırılmamış gözlem formu ve uzman görüşü alınarak hazırlanmış görüşme formu kullanılmıştır. Yapılan çalışmada öğretmenlerin ilk olarak Bloom taksonomisinin bilişsel alanında bulunan bilgi basamağındaki soruları tercih ettiği görülmüştür. İkinci sırada ise kavrama basamağı soruları gelmektedir. Analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarında sorulan soruların sayısının oldukça az olduğu görülmüştür. Uygulama düzeyinde ise hiç soru sorulmadığı belirlenmiştir. Görüşme formu aracılığıyla toplanan verilerde öğretmenlerin daha çok üst düzey sorular sorulması gerektiğini düşündüğü fakat uygulamada alt basamaklardaki soruları tercih ettikleri görülmüştür. Öğretmenler tarafından görüşme formu aracılığıyla örnek olarak sorulan sorularda da yine Bloom taksonomisine göre alt basamakta ki soruların sorulduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin aslında üst düzeyde soruların sorulmasının gerektiğini düşündüğü ancak soru sorarken alt basamaktaki soruları daha çok kullandıkları belirlenmiştir.
Sosyal Bilgiler, Öğretmen Soruları, Bloom Taksonomisi
 • Aydemir, H. 2012. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem, Teknik Ve Stratejileri Kullanma Yeterlikleri. Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. C: 5, (9) 81-100.
 • Ayvacı, Ş. H. ve Türkdoğan, A. 2010. Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Fen ve Teknoloji Dersi Yazılı Sorularının İncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi.7(1).
 • Ayvacı, Ş. H. ve Şahin, Ç. 2009. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Ders Sürecinde ve Yazılı Sınavlarda Sordukları Soruların Bilişsel Seviyelerinin Karşılaştırılması. Eğitim Fakültesi Dergisi XXII (2),441- 455.
 • Çalışkan, H. 2011. Öğretmenlerin Hazırladığı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi. 36- 160.
 • Çalışkan, H. ve Yıldız, M. 2008. 1998 ve 2004 Programlarına Göre Hazırlanan İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Ünite Değerlendirme Sorularının Analizi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 121, 75-88.
 • Çelikkaya, T. , Karakuş, U. ve Öztürk Demirbaş, Ç. 2010. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme - Değerlendirme Araçlarını Kullanma Düzeyleri ve Karsılaştıkları Sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 11,Sayı 1, 57–76.
 • Dindar, H. ve Demir, M. 2006. Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3). 87-96.
 • Doğanay, A. 2004. Sosyal bilgiler eğitiminin genel amaçları ne olmalıdır. I. Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi Bildirileri Kitabı.
 • Gazel, A. A. ve Erol H. 2012. İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Programındaki Kazanımların Taksonomik Açıdan Değerlendirilmesi. AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi.5(2), 202-222.
 • Hickman, S. 2006. “Social significance of patterns of questioning in classroom discourse” avaliable. https://docs.google.com/document/d/...t1scI/edit?hl=en_US Kabapınar,Y. ve Ataman M. 2010. İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Programları’ndaki Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 9(2), 776-791.
 • Köken, N. 2002. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Soru Sorma Metodu’nun Önemi. Sosyal Bilimler Dergisi. 4(2).67-90.
 • Kratwhol, D.R. 2002. A Revision of Bloom‟s taxonomy: An overview. Theory into practice, 41 (4), 212–218.
 • Memişoğlu, H. 2012. İlköğretim 4-5 Sosyal Bilgiler Ders Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 1 (2).
 • Miles, M. B. ve Hubermann, A. M. 1994. Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Miller, A. D. 2004. “Cogito, ergosum”: applying Bloom’s revised taxonomy within the framework of teaching for understanding to enhance the frequency and quality of students’ opportunities to develop and practice higher-level cognitive processes. Unpublished Doctoral Dissertion. Kalamazoo College, Michigan.
 • Özçelik, D.A. 1998. Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Tuğrul, B. 2002. Bloom’un Taksonomik Süreçlerine Etkileşimci Taksonomi Açısından Bir Bakış. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23: 267-274.
 • Tekin, H. 2004. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Yeşil, R. 2008. Sosyal Bilgiler Derslerinde Öğretmen ve Öğrenci Soruları (Kırşehir Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. (9)1, 59-72.
 • Yılmaz, K ve Şeker, M. 2011. İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgilere Karşı Tutumlarının İncelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi. 11.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aydın YILMAZ
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet Ali GAZEL
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil378516, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {173 - 186}, doi = {}, title = {4. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Sorulan Öğretmen Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Alanına Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Aydın and GAZEL, Ahmet Ali} }
APA YILMAZ, A , GAZEL, A . (2017). 4. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Sorulan Öğretmen Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Alanına Göre İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 173-186. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/378516
MLA YILMAZ, A , GAZEL, A . "4. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Sorulan Öğretmen Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Alanına Göre İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 173-186 <http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/378516>
Chicago YILMAZ, A , GAZEL, A . "4. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Sorulan Öğretmen Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Alanına Göre İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 173-186
RIS TY - JOUR T1 - 4. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Sorulan Öğretmen Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Alanına Göre İncelenmesi AU - Aydın YILMAZ , Ahmet Ali GAZEL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 186 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Sorulan Öğretmen Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Alanına Göre İncelenmesi %A Aydın YILMAZ , Ahmet Ali GAZEL %T 4. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Sorulan Öğretmen Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Alanına Göre İncelenmesi %D 2017 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD YILMAZ, Aydın , GAZEL, Ahmet Ali . "4. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Sorulan Öğretmen Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Alanına Göre İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 2 (Aralık 2017): 173-186.