Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, Sayfalar 251 - 265 2017-12-30

Ulrich Beck’in Risk Toplum Teorisi Bağlamında Güvenlik ve Özgürlük İkilemi

Hüseyin KOÇAK [1] , Kamile MEMİŞ [2]

137 586

Ulrich Beck, “Risk Toplum Teorisi” ile günümüz toplumlarının yaşadığı sorunları en iyi biçimde açıklayan düşünürlerden biridir. Beck, günümüz toplumlarında yaşanan güvenlik ve özgürlük ikileminde küreselleşmenin etkisinin büyük olduğunu söylemektedir. Küreselleşmenin etkisiyle bireyler, adeta korku atmosferinde yaşamaktadır. İnsanoğlunun içinde yaşadığı bu korku atmosferi, çeşitli risk, tehdit ve tehlikelerle dolu bir dünyayı ifade etmektedir. Bu korku atmosferi, geçmişten günümüze farklı şekiller alsa da, halen etkisini sürdüren bir olgudur. Tüm bu nedenler, yapılan çalışmayı önemli hale getirmektedir. Bu makalede U. Beck’ in risk toplum teorisi bağlamında tarihsel tarama modeli ve doküman incelemesi tekniği kullanılarak, günümüz toplumlarında yaşanan güvenlik ve özgürlük ikileminin hangi alanlarda nasıl tezahür ettiği değerlendirilmektedir.

Güvenlik, Küreselleşme, Modernleşme, Özgürlük, Risk Toplumu
 • Ashford, N. 2011. Özgür Toplumun İlkeleri, (Çev.) C. Madenci, Ankara: Liberte Yayınları.
 • Atiker, E. 1992. Kitap Tahlili. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3(3),213-218.
 • Beck, U. 1992a. Risk Society: Towards a New Modernity, London: Sage Publications, akt.Çuhacı, A. 2004. Ulrich Beck’in Risk Toplumu Kuramı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Beck, U.1992b. World Risk Society, Cambridge: Polity Pres.
 • Beck, U., Giddens, A. &Lash, S. (1994). Reflexive Modernization. Cambridge: PolityPress.
 • Beck, U. 2000. What is Globalization?,(Trans.) P. Camiller, Cambridge: Polity Press.
 • Beck, U. 2002. The Terrorist Threat-World Risk Society Revisited, Theory, Culture& Society,19(4), 39-55.
 • Beck, U. 2003. The Silence of Words: On Warand Terror, Security Dialogue, Vol.34, 255-267.
 • Beck, U. 2005. Siyasallığın İcadı, 2. Baskı,(Çev.)N. Ülner, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Beck, U. 2009. World And Risk, Cambridge And Madlen: PolityPress.
 • Beck, U. 2011. Risk Toplumu Başka Bir Modernliğe Doğru,(Çev.)B. Doğan, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Çımrın, Kökalan F. 2014. Sosyoloji ve Çevre. Türk Çalışmaları Diller İçin Dergisi, 9(2), 1007-1020.
 • Çuhacı, A. 2004. Ulrich Beck’in Risk Toplumu Kuramı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Dönmez, S. 2010. Güvenlik Anlayışının Dönüşümü: İttifak Kavramı ve Nato, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Dursun, İ. 2009. Devletin Faaliyet Alanını Belirleyen Temel Özgürlükler: Negatif ve Pozitif Özgürlükler. Akademik İncelemeler Dergisi, Sayı 4(1),1-19.
 • Elmas, Mehmet S. 2010. Güvenlik Paradigmasının Değişimi: Küresel Risk Toplumu, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Giddens, A. 2000. Üçüncü Yol–Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi, (Çev.) M. Özay, İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • Günerigök, M. 2015. Risk Toplumu ve Din: Sosyolojik Bir İnceleme, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • Günerigök, M. 2017. “Dünya Risk Toplumunda Dinsel Çoğulculuğu Yeniden Düşünmek”, Mediterranean International Conference on Social Sciences (MECCAS 1 ), Conference Proceddings, Podgorica, 512-525.
 • Kaypak, Ş. 2008. Güvenlikte Yeni Bir Boyut; Çevresel Güvenlik. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(8), 1-22.
 • Koyuncu, A. ve Delibaş, K. 2012. Risk Toplumu ve Siyasal Eylem: Risk Olgusunun Türk Siyasetine Yansıması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 160-177.
 • Kutlu, A. 2011. Cumhuriyet Kavramı ve Türkiye’deki Evrimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Pettıt, P. 1998. Cumhuriyetçilik Bir Özgürlük ve Yönetim Teorisi, (Çev.), A. Yılmaz, İstanbul:Ayrıntı Yayınları, akt. Bal, H.2014. Siyaset Felsefesinde Ele Alınış Biçimiyle Özgürlük Meselesi (Üç Farklı Özgürlük Anlayışı). Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 291-304.
 • Sancak, K. 2013. Güvenlik Kavramı Etrafındaki Tartışmalar ve Uluslararası Güvenliğin Dönüşümü. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 6, 123-134. Yalçınkaya, T. ve Özsoy, E. 2003. Risk Toplumu: Bilgi Toplumunun Evriminde Yeni Boyut.12 Mart 2016, http://www.academia.edu/6592405/Risk_Toplumu__Bilgi_Toplumunun_Evriminde_Yeni_Boyut_1_
 • Üvez, M. 2014. Medya ve Risk Toplumu İlişkisi Bağlamında Terör Haberlerinin Analizi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin KOÇAK
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Kamile MEMİŞ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil378521, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {251 - 265}, doi = {}, title = {Ulrich Beck’in Risk Toplum Teorisi Bağlamında Güvenlik ve Özgürlük İkilemi}, key = {cite}, author = {MEMİŞ, Kamile and KOÇAK, Hüseyin} }
APA KOÇAK, H , MEMİŞ, K . (2017). Ulrich Beck’in Risk Toplum Teorisi Bağlamında Güvenlik ve Özgürlük İkilemi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 251-265. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/378521
MLA KOÇAK, H , MEMİŞ, K . "Ulrich Beck’in Risk Toplum Teorisi Bağlamında Güvenlik ve Özgürlük İkilemi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 251-265 <http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/378521>
Chicago KOÇAK, H , MEMİŞ, K . "Ulrich Beck’in Risk Toplum Teorisi Bağlamında Güvenlik ve Özgürlük İkilemi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 251-265
RIS TY - JOUR T1 - Ulrich Beck’in Risk Toplum Teorisi Bağlamında Güvenlik ve Özgürlük İkilemi AU - Hüseyin KOÇAK , Kamile MEMİŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 265 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ulrich Beck’in Risk Toplum Teorisi Bağlamında Güvenlik ve Özgürlük İkilemi %A Hüseyin KOÇAK , Kamile MEMİŞ %T Ulrich Beck’in Risk Toplum Teorisi Bağlamında Güvenlik ve Özgürlük İkilemi %D 2017 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD KOÇAK, Hüseyin , MEMİŞ, Kamile . "Ulrich Beck’in Risk Toplum Teorisi Bağlamında Güvenlik ve Özgürlük İkilemi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 2 (Aralık 2017): 251-265.