Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, Sayfalar 267 - 285 2017-12-31

Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Refah Devleti Bağlamında Küresel Krizin Analizi

Kamil GÜNGÖR [1]

101 631

Küresel kriz kamu harcamaları ve bütçe açıkları üzerinde ağır bir etki meydana getirmiştir. Bunu tarihsel olarak iki nedene dayandırabiliriz. Bunlardan birisi Keynezyen ekonomik uygulamalar, diğeri ise sosyal refah devleti harcamalarıdır. Güncel neden ise küresel kriz yüzünden artan kamu harcamalarıdır. Zira ekonomik kriz özellikle işsizlikle mücadele ve diğer sosyal ihtiyaçlara dönük olarak kamu harcamalarını artırmıştır. Bu çalışmanın konusu refah devleti uygulamaları ile kamu harcamalarındaki artış arasındaki ilişkidir.

AB ülkeleri kriz sonrası refah devleti uygulamalarını gözden geçirmiştir. Bu politikaya sosyal devlet harcamalarının bütçeler üzerindeki baskısı neden olmuştur. Zira bu harcamalar ekonominin verimli kapasitesini etkilemektedir. Bu yüzden AB ülkelerinde refah devletinin bugünkü şekilde devam edip edemeyeceği konusunun sorgulanmaktadır. Konu Türkiye'yi de ilgilendirmektedir. Çünkü Türkiye sosyal güvenlik açıklarını bütçeden finanse etmek zorundadır.

Refah Devleti, Kamu Harcamaları, Küresel Kriz, Avrupa Birliği
 • Adema, W. 2000. Revisiting Real Social Spending Across Countries: A Brief Note, OECD Economic Studies, No. 30, /I.
 • Aslanoğlu, E. “Malî Konsolidasyon” (http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/ 112748.asp).
 • Buchanan, J. 1997. The Balanced Budget amendment: Clarifying the Arguments Public Choice, 90: 117-138, Kluwer Academic Publishers.
 • Debrun X. Epstein N. and Symansky S., 2008. A New Fiscal Rule: Should Israel “Go Swiss? IMF Working Paper, April.
 • DPT Raporu, 2007. Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2010)-http: //www. dpt.gov. tr/PortalDesign/PortalControls.
 • DPT Raporu, 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • Eğilmez, M. 2015. Wagner Yasasından Yola Çıkarsak, Kendi Yazılarım. http://www.mahfiegilmez.com/2015/09/wagner-yasasndan-yola-ckarsak.html. Ergün Y. ve Cura S. 2016. Anayasal İktisat Yaklaşımı Açısından Avro Krizi, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:23, Sayı:1.
 • EC (European Commission) 2010. Taxation Trends in the European Union, Data fort the European Member States, Iceland and Norway. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http: //epp. eurostat. ec. europa. eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-10-001/EN/KSDU-10-001-EN. PDF.
 • EC (European Commission). 2011. Taxation trends in the European Union, Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2011 edition, Luxembourg: Publications Office of the European Union. http: // www. oecd. org/dataoecd/45/6/39495382. Pdf.
 • EP (European Parliament). Key and Fact About European Union and the Europeans https://www.studystandard.com/document/key-facts-and-figures-about-europe-and-the-europeans-eu-european-union-aores-61789.html.
 • Evans, M. K. 1983. Lowering Corporate Tax Rates, The Truth About Supply-Side Economics, New York.
 • Gökçe Yılmaz, B. 2006. Yaşlanma Sorunu Çerçevesinde Avrupa Birliği’nde Kamu Harcamalarının Sürdürülebilirliği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Toplulukları (Ekonomi-Maliye) Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tesi. Ankara.
 • Gough, I. 1998. Refah Devleti, Çev: Kamil Güngör. http://www.canaktan.org/politika/refah-devleti/turkce-kaynaklar.htm
 • Greve B. 2017. Welfare States and Labour Market Change: What is the Possible Relation? Social Policy & Administratiom. Vol. 51, No. 2, March.
 • Güngör, K. 2011. Küresel Kriz, Mali Kural be Türkiye, Nobel Kitap.
 • Güngör, K. 2016. 2008 Küresel Krizi Sonrası Yeniden Gündeme Gelen Mali Kural: Avrupa Birliği ve OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:18, Sayı:1.
 • Güzel, A. 2005. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut Sorunlara Çözüm Mü? Çalışma ve Toplum. http: //www. calismatoplum. org/sayi7/makale3. Pdf.
 • Honohan, P. 2009. What Went Wrong In Ireland ?, (Prepared for the World Bank), Dublin: Trinity College. http://212.58.19.130/NR/rdonlyres/B3EFA77C-F393-41E7-A237-BA6AEB369BA9/1215/129_168.pdf, s. 130-131.
 • Karakurt B. Akdemir T., 2016 Küresel Finansal Krizinin Devlet Borçlarına Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme Sosyoekonomi 6, Vol. 24(29).
 • Kitapcı, İ. 2007. Sosyal Devlet Işığında Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları Ve Reform Arayışları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • MB. 2011. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik Veriler Temmuz. Moisescu E.R., Giutrscu A. 2016. Sovereign debt crisis. From Challenges to Solutions. Theoretical and Applied Economics, Volume XXIII, No. 1(606), Spring.
 • Santos C. C. 2016. Social Policy: From the Death of Welfare State to the State “Nameless”. An historic overview of Social Policies in South and Eastern Countries Socialinė Politika, Vol: 13. Schneider, F. 1992. Politik Anayasa, Ekonomik Anayasa ve Anayasal Bütünlük, Ekonomik Anayasa Sempozyumu, Ankara: Takav Yayıncılık.
 • Toprak, D. 2015. Uygulamada Ortaya Çıkan Farklı Refah Devleti Modelleri Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, Sayı:21.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kamil GÜNGÖR
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil378527, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {267 - 285}, doi = {}, title = {Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Refah Devleti Bağlamında Küresel Krizin Analizi}, key = {cite}, author = {GÜNGÖR, Kamil} }
APA GÜNGÖR, K . (2017). Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Refah Devleti Bağlamında Küresel Krizin Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 267-285. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/378527
MLA GÜNGÖR, K . "Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Refah Devleti Bağlamında Küresel Krizin Analizi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 267-285 <http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/378527>
Chicago GÜNGÖR, K . "Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Refah Devleti Bağlamında Küresel Krizin Analizi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 267-285
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Refah Devleti Bağlamında Küresel Krizin Analizi AU - Kamil GÜNGÖR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 285 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Refah Devleti Bağlamında Küresel Krizin Analizi %A Kamil GÜNGÖR %T Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Refah Devleti Bağlamında Küresel Krizin Analizi %D 2017 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD GÜNGÖR, Kamil . "Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Refah Devleti Bağlamında Küresel Krizin Analizi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 2 (Aralık 2017): 267-285.