Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, Sayfalar 311 - 338 2017-12-31

Milli Mücadele Döneminde Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu Vaazı Üzerine Bir İnceleme

Sinan ŞAHİN [1]

245 2640

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti üzerinde amaçlarına ulaşamayan İtilaf Devletleri, ilerleyen yıllarda yeniden harekete geçtiler. Bu dönemde askeri faaliyetlerin dışında, toplumu işgalcilere karşı örgütlemek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunuldu. Bu örgütlenmede önemli rol oynayan Mehmet Akif, Milli Mücadele’ye katılmak amacıyla Anadolu’ya geçti. Mehmet Akif, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde verdiği vaazlarıyla Milli Mücadele’ye önemli katkılarda bulundu. Bu vaazların en önemlilerinden birisi Nasrullah Paşa Camii vaazıdır. Mehmet Akif, bu vaazında işgalcilere karşı birlik ve beraberlik içinde mücadele verilmesine dikkat çekti ve vaazlarını dini temellere dayandırdı. Kürsüde Sevr Antlaşmasını da izah eden Mehmet Akif’in bu vaazı, bütün Anadolu’ya ve cephelere dağıtılarak kısa sürede halk ve askerler üzerinde etkisini gösterdi.

Mehmet Akif, Milli Mücadele, Kastamonu, Nasrullah Paşa Camii
 • Sebilürreşad, Sebilürreşad, “Manda Meselesi”, Sebilürreşad, C. XVII, S. 438, 24 Zilkade 1337/21 Ağustos 1919, s. 174-176.
 • Sebilürreşad, “Nasrullah Kürsüsünde”, Sebilürreşad, C. XVIII, S. 464, 10 Rebiülevvel 1339/22 Kasım 1920, s. 249-259.
 • Sebilürreşad, “Evliya-i Umurdan Mühim Bir Rica”, Sebilürreşad, C. XVIII, S. 464, 10 Rebiülevvel 1339/22 Kasım 1920, s. 264.
 • Sebilürreşad, “El-Cezire Cephesinin Muhterem Kumandanı Nihad Paşa Hazretleri Tarafından Baş Muharririmiz Akif Bey Efendi’ye Çekilen Telgrafnamedir”, Sebilürreşad, C. XVIII, S. 468, 9 Cemaziyelahire 1339/18 Şubat 1921, s. 315.
 • AKANDERE, O. 2008. “Oğlu Emin Akif Ersoy’un Anlatımlarıyla Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadeleye Katılması Ve Bazı Hususiyetleri”, I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu-Bildiriler, C. II, 19-20-21 Kasım, Burdur, s. 671-676.
 • ALBAYRAK, S. 1995. “Eşref Edip Fergan”, DİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. XI, s. 473-474.
 • AVŞAR, B. Zakir. 2010. “Siyasal İletişim Bağlamında Bir Biyografi Çalışması: Mehmet Akif Ersoy”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, S. 30, Bahar, s. 254.
 • ÇELEBİ, E. 2014. “Milli Mücadele’de Kastamonu”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 10, S. 19, Bahar, s. 105-117.
 • DÜZDAĞ, M. E. 1988. Mehmed Akif Ersoy, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 932. EDİB, E. 1938. Mehmed Akif Hayatı, Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları, İstanbul: Asarı İlmiye Kütüphanesi Neşriyatı.
 • ERSOY, M. A. 1982. Hutbeler, (Sad.) Maruf Evren, İstanbul: Anadolu Yayınevi.
 • KARABACAK, M. 2014. “Mehmed Âkif Ersoy’un Kurtuluş Savaşı Zamanında Yaptığı Vaazlarda Kullandığı Hadislerle İlgili Bir Değerlendirme”, Turkish Studies, C. IX, S. 8, Yaz, s. 569-585. KUR’AN-I KERİM MEALİ, 2011, (Haz.) Halil Altuntaş-Muzaffer Şahin, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • KÜÇÜK, C. 2009. “Sevr Antlaşması”, DİA, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. XXXVII, s. 1-5.
 • ŞAHİNGÖZ, M. 2002. “Milli Mücadele’de Protesto ve Mitingler, Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, C. XV, s. 726-744.
 • UÇMAN, A. 1986. “Mehmet Akif ve Milli Mücadele”, Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları No. 439, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 5, s. 11-30.
 • YILDIRIM, T. 2007. Milli Mücadele’de Mehmet Akif, (Ed.) İsmail Demirci, İstanbul: Sesli Kitaplar.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sinan ŞAHİN
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil378530, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {311 - 338}, doi = {}, title = {Milli Mücadele Döneminde Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu Vaazı Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Sinan} }
APA ŞAHİN, S . (2017). Milli Mücadele Döneminde Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu Vaazı Üzerine Bir İnceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 311-338. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/378530
MLA ŞAHİN, S . "Milli Mücadele Döneminde Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu Vaazı Üzerine Bir İnceleme". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 311-338 <http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/378530>
Chicago ŞAHİN, S . "Milli Mücadele Döneminde Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu Vaazı Üzerine Bir İnceleme". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 311-338
RIS TY - JOUR T1 - Milli Mücadele Döneminde Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu Vaazı Üzerine Bir İnceleme AU - Sinan ŞAHİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 338 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Milli Mücadele Döneminde Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu Vaazı Üzerine Bir İnceleme %A Sinan ŞAHİN %T Milli Mücadele Döneminde Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu Vaazı Üzerine Bir İnceleme %D 2017 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD ŞAHİN, Sinan . "Milli Mücadele Döneminde Mehmet Akif Ersoy’un Kastamonu Vaazı Üzerine Bir İnceleme". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 2 (Aralık 2017): 311-338.