Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, Sayfalar 341 - 351 2017-12-31

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri

Ufuk SARIDERE [1] , Yaser ARSLAN [2]

166 436

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin devamsızlık nedenlerini eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak belirlemektir. Nitel araştırma deseni kullanılarak yürütülen araştırmanın verileri odak grup görüşmesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemesi teknikleri kullanılarak belirlenen araştırmanın katılımcıları farklı sınıf, bölüm ve cinsiyetteki 12 eğitim fakültesi öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; eğitim fakültesi öğrencilerinin kendilerinden kaynaklanan, ders içeriği ve sorumlusundan kaynaklanan, okul ve çevresinden kaynaklanan nedenlerle devamsızlık yaptıkları saptanmıştır. Öğrenciler, kendilerinden kaynaklanan nedenleri; okulu bitirdiğinde iş bulamama kaygısı, okuduğu bölümü sevmeme, sağlık sorunları, ulaşım problemi, okul dışında bir işte çalışma olarak sıralarken, ders içeriği ve sorumlusundan kaynaklanan nedenleri; derslerin sıkıcı geçmesi, performansın düşüklüğü, öğrencilerle iletişim yetersizliği, ders saatlerinin uzun ve fazla olması, alan dışı derslerin gereksiz olması, konuların işleniş şekli olarak sıralamıştır. Öğrenciler, okul ve çevresine ilişkin devamsızlık nedenlerini ise; okulun/sınıfın olumsuz fiziki koşulları, arkadaşlık ilişkisinin zayıf olması, üniversite eğitimine ilişkin algıları, sınıfların kalabalık olması, sosyal ve kültürel aktivite eksikliği olarak ifade etmişlerdir.

Eğitim Fakültesi, Öğretmen Adayı, Devamsızlık, Devamsızlık Nedenleri
 • Altınkurt, Y. 2008. Öğrenci Devamsızlıklarının Nedenleri ve Devamsızlığın Akademik Başarıya Olan Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 20,129-142.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. 2012. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Byers, P. Y. ve Wilcox, J. R. 1991. Focus Groups: A Qualitative Opportunity for Researchers. Journal of Business Communication, 28(1), 63-78.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. 2015. Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz, (Çev. Ed) Ahmet Aypay. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K. ve Oğuz, E. 2011. Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(1), 95-107.
 • Friedman, P., Rodrigues, F. ve McComb, J. 2001. Why Students do and do not Attend Class. College Teaching, 49, 124-133.
 • Gömleksiz, M. N. ve Özdaş, F. 2013. Öğrenci Devamsızlıklarının Eğitim Denetmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 12(47), 106-124.
 • Goss, J. D. ve Leinbach, T. R. 1996. Focus Groups as Alternative Research Practice. Area, 28(2), 115–123.
 • Greenbaum, T. L. 1998. The Handbook for Focus Group Research. California: Sage. Hoşgörür, V. ve Polat, M. 2015. Ortaokul Öğrencilerinin Okula Devamsızlık Nedenleri (Söke İlçesi Örneği). MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 25-42.
 • Kadı, Z. 2000. Adana ili Merkezindeki Ilköğretim Okulu Öğrencilerinin Sürekli Devamsizlik Nedenleri. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • Kottasz, R. 2005. Reasons for student non-attendance at lectures and tutorials: An analysis. Investigations in University Teaching and Learning. 2(2), 5-16.
 • Kuş, E. 2003. Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • MacIntosh, J. 1981. Focus Groups in Distance Nursing Education. Journal of Advanced Nursing, 18(12), 1981–1985.
 • Morgan, D. L. 1997. Focus Groups as Qualitative Research. California: SAGE.
 • Özbaş, M. 2010. İlköğretim Okullarında Öğrenci Devamsızlığının Nedenleri. Eğitim ve Bilim, 35(156), 32-44.
 • Özkanal, Ü. ve Arıkan, N. 2011. The Relation between Success and Absenteeism at Esogu English Preparatory School. Journal of Language Teaching and Research, 2(1), 68-72.
 • Şanlı, Ö., Altun, M. ve Tan, Ç. 2015. Okula Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Devamsızlık Sebeplerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 14(55), 161-177.
 • Şimşek, A. S., Uğurlu, C. T. ve Usta, H. G. 2016. Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimlerinin Belirlenmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 297-311.
 • Uğurlu, C. T., Usta, H. G. ve Şimşek, A. S. 2015. Views of University Academic Members and Students on the Absenteeism Case and Causes. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 1009-1030.
 • Usta, H. G., Şimşek, A. S., Uğurlu, C. T. 2014. Üniversite Öğrencilerinde Devamsızlık Davranışları: Nedenleri ve Tutum Düzeyleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4(3), 182-190.
 • Teasley, M. 2004. Absenteeism and Truancy: Risk, Protection, and Best Practice Implications for School Social Workers. Children & Schools, 26(2), 117-128.
 • Williams, L. L. 2001. Student Absenteeism and Truancy. Technologies and Interventions to Reduce and Prevent Chronic Problems among School-age. Journal of Children, 7, 23-24.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2013. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, M. ve Şanlı-Kula, K. 2011. Elazığ İlindeki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Devamsızlık Sebeplerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(2), 133-140.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ufuk SARIDERE
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Yaser ARSLAN
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil378537, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {341 - 351}, doi = {}, title = {Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Yaser and SARIDERE, Ufuk} }
APA SARIDERE, U , ARSLAN, Y . (2017). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 341-351. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/378537
MLA SARIDERE, U , ARSLAN, Y . "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 341-351 <http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/378537>
Chicago SARIDERE, U , ARSLAN, Y . "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 341-351
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri AU - Ufuk SARIDERE , Yaser ARSLAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 341 EP - 351 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri %A Ufuk SARIDERE , Yaser ARSLAN %T Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri %D 2017 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD SARIDERE, Ufuk , ARSLAN, Yaser . "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 2 (Aralık 2017): 341-351.