Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 2, Sayfalar 41 - 64 2018-09-15

The Art, Piano Technique and Philosophy of Alexander Nikolayeviç Scriabin; 19th Century Post-Romantic Composer
19. Yüzyıl Post-Romantik Bestecilerinden Aleksandr Nikolayeviç Skriyabin: Sanatı, Piyano Tekniği, Felsefesi

Duygu Sökezoğlu Atılgan [1] , Mustafa Emir Barutcu [2]

56 189

Rus müziğinin önemli bestecilerinden biri olan Aleksandr Skriyabin, kattığı değerler ve bıraktığı eserler açısından müzik tarihinin ve piyano edebiyatının önemli bestecilerinden biri olmuştur. Skriyabin’in gizemci ve simgeci müzik anlayışı O’na uzak geleceğin bestecisi olma unvanını kazandırmış, piyano tekniğine, armonik yapılara ve nota yazımına getirdiği farklılıklar, O’nun karmaşık ve anlaşılması zor bir besteci olmasına neden olmuştur. Eserlerinde mitolojik bir kahraman olan “Prometheus” karakterini kullanan Skriyabin, bundan etkilenerek özel akor ve zincir gamlar ortaya çıkarmıştır.

Bu araştırma; ülkemizde hakkında yeterince bilimsel araştırma bulunmayan 19. yüzyıl Post-Romantik bestecilerinden A. Skriyabin’in müzik dünyasındaki önemini belirtmek; hayatını, müzik felsefesini ve yarattığı eserleriyle 20. yüzyıl müziğine etkisini araştırmak ve bu çalışmaya benzer konular hakkında yapılacak diğer araştırmalara kaynak oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, A. Skriyabin’in hayatını ve 20. yüzyıl müziğine katkılarını konu alan betimsel bir araştırmadır.

Aleksandr Skriyabin, Piyano, Piyano Tekniği
 • Bahadır, S. İ. (2008). 20. Yüzyılın Çağdaş Bestecilerinden Kara Karayev’in Hayatı: Yedi Güzel ve Yıldırımlı Yollarla Balelerinin İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.
 • Barutcu, M. (2013). 19. Yüzyıl Post-Romantik Bestecilerinden Aleksandr Skriyabin’in Op. 62 No. 6 Piyano Sonatının İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.
 • Baştuğ Şen, S. (1999). Piyano Tekniğinin Biyomekanik Temeli, İstanbul: Pan Yayıncılık. Bilen, S. (1995). İşbirlikli Öğrenmenin Müzik Öğretimi ve Güdüsel Süreçler Üzerindeki Etkileri,Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.
 • Cebeci, S. (2010). Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, (3. Basım). İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Ercan, N. (2008). Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler, Ankara: Sözkesen Matbaası.
 • Erdem, R. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Biyografi Kullanımı. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde.
 • Feridunoğlu, L. (2005). İz Bırakan Besteciler Yaşamları ve Eserleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Fenmen, M. (1947). Piyanistin Kitabı, Ankara: Akba Kitabevi.
 • Gombrich, E. H. (1997). Sanatın Öyküsü, (16. Basım). (Çev. E. Erduran ve Ö. Erduran) İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.
 • Gültek, B. (2007). Piyano/ Bir Çalgının Anatomisi, Ankara: Epilog Yayıncılık.
 • Hull, A. E. (1916). “A Survey of the Pianoforte Works of Scriabin”, The Musical Quarterly, 2(4): 601-614.
 • İlyasoğlu, E. (1999). Zaman İçinde Müzik, (5. Basım). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Laserre, P. (2007). Nietszche’nin Müzik Üzerine Düşünceleri, (3. Baskı). (Çev. İ. Usmanbaş),İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Leikin, A. (2011). The Performing Style of Alexander Scriabin, USA: Ashgate Publishing.
 • Pamir, L. (1984). Çağdaş Piyano Eğitimi, İstanbul: Beyaz Köşk Yayınları.
 • Pamir, L. (1993). Skriyabin/Piyano Yapıtlarındaki Evrim ve Düşünce Dünyası, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Pamir, L. (1998). Müzikte Geniş Soluklar, (2. Basım). İstanbul: Boyut Yayıncılık.
 • Parasız, G. (2001). Türkiye’de, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Göre Ana Çalgı Keman Eğitiminde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,Erzurum.
 • Say, A. (2001). Müziğin Kitabı, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Say, A. (2005a). Müzik Sözlüğü, (2. Basım). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Say, A. (2005b). Müzik Ansiklopedisi, (3. Cilt). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Say, A. (2006). Müzik Tarihi, (6. Basım). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Say, A. (2010). Müzik Nedir, Nasıl Bir Sanattır? (2. Basım). İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • Selanik, C. (2010). Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni, (2. Basım). İstanbul: Doruk Yayımcılık.
 • Sözer, V. (1986). Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Şeker, S. S. (2011). 9-11 Yaş Grubu Çocuklarda Orff Schulwerk Destekli Keman Eğitiminin Keman Dersine İlişkin Tutum, Öz Yeterlik, Öz Güven ve Keman Çalma Becerisi Üzerindeki Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.
 • Türkmen, E. F. (2017). Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
 • İnternet Kaynakları
 • www.gundemrusya.com (Erişim tarihi: 03.12.2012 ve 04.12.2012).
 • www.torosc.home.anadolu.edu.tr (Erişim tarihi: 13.11.2012).
 • http://www.conservatoire-russe.com (Erişim tarihi: 12.03.2018).
 • www.muziksoylesileri.net (Erişim tarihi: 11.12.2012).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2755-4225
Yazar: Duygu Sökezoğlu Atılgan (Sorumlu Yazar)
Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7811-0096
Yazar: Mustafa Emir Barutcu
Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil405710, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {41 - 64}, doi = {10.32709/akusosbil.405710}, title = {19. Yüzyıl Post-Romantik Bestecilerinden Aleksandr Nikolayeviç Skriyabin: Sanatı, Piyano Tekniği, Felsefesi}, key = {cite}, author = {Sökezoğlu Atılgan, Duygu and Barutcu, Mustafa Emir} }
APA Sökezoğlu Atılgan, D , Barutcu, M . (2018). 19. Yüzyıl Post-Romantik Bestecilerinden Aleksandr Nikolayeviç Skriyabin: Sanatı, Piyano Tekniği, Felsefesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2), 41-64. DOI: 10.32709/akusosbil.405710
MLA Sökezoğlu Atılgan, D , Barutcu, M . "19. Yüzyıl Post-Romantik Bestecilerinden Aleksandr Nikolayeviç Skriyabin: Sanatı, Piyano Tekniği, Felsefesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 41-64 <http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/39127/405710>
Chicago Sökezoğlu Atılgan, D , Barutcu, M . "19. Yüzyıl Post-Romantik Bestecilerinden Aleksandr Nikolayeviç Skriyabin: Sanatı, Piyano Tekniği, Felsefesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 41-64
RIS TY - JOUR T1 - 19. Yüzyıl Post-Romantik Bestecilerinden Aleksandr Nikolayeviç Skriyabin: Sanatı, Piyano Tekniği, Felsefesi AU - Duygu Sökezoğlu Atılgan , Mustafa Emir Barutcu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.405710 DO - 10.32709/akusosbil.405710 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 64 VL - 20 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.405710 UR - http://dx.doi.org/10.32709/akusosbil.405710 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19. Yüzyıl Post-Romantik Bestecilerinden Aleksandr Nikolayeviç Skriyabin: Sanatı, Piyano Tekniği, Felsefesi %A Duygu Sökezoğlu Atılgan , Mustafa Emir Barutcu %T 19. Yüzyıl Post-Romantik Bestecilerinden Aleksandr Nikolayeviç Skriyabin: Sanatı, Piyano Tekniği, Felsefesi %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 20 %N 2 %R doi: 10.32709/akusosbil.405710 %U 10.32709/akusosbil.405710
ISNAD Sökezoğlu Atılgan, Duygu , Barutcu, Mustafa Emir . "19. Yüzyıl Post-Romantik Bestecilerinden Aleksandr Nikolayeviç Skriyabin: Sanatı, Piyano Tekniği, Felsefesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 2 (Eylül 2018): 41-64. http://dx.doi.org/10.32709/akusosbil.405710