Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 2, Sayfalar 271 - 282 2018-09-15

Hizmet Güven Endeksi İle Hizmet Sektör Alt Endeksleri Arasındaki İlişkisinin Test Edilmesi
Testing Relationship between Services Confidence Index and Borsa Istanbul Services Sub-Indices

Sinem Eyüboğlu [1] , Kemal Eyüboğlu [2]

38 140

Türkiye’de hizmet sektörü hem GSYİH’nin hem de istihdamın %50’den fazlasını tek başına karşılamaktadır. Bu açıdan sektördeki herhangi bir olumlu veya olumsuz beklenti kendisine bağlı alt sektörleri ve şirketleri etkileyebilecektir. Bu çalışmada Ocak 2011-Aralık 2017 dönemi için hizmet güven endeksi (HGE) ile BIST Hizmetler sektörü alt endeksleri arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı araştırılmıştır.  Çalışmada BIST Elektrik, BIST Ulaştırma, BIST Turizm, BIST Ticaret, BIST İletişim endekslerine ilişkin aylık fiyat verileri kullanılmıştır. Yapılan Sınır testi sonucunda, HGE ile sadece BIST Turizm endeksi arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kısa dönemde Turizm endeksi ile HGE’nin ilişkili olduğu ve güvendeki artışın Turizm endeksini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Son olarak Toda-Yamamoto testi ile seriler arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmış ve HGE ile BIST Turizm endeksi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu bulunmuştur. 

In Turkey, services sector meets more than 50% of GDP and as well as employment. In this respect, any positive or negative expectation in the sector will affect the sub-sectors and companies related to it. In this study, the existence of cointegration relationship between service confidence index (SCI) and BIST Services sub-indices is investigated for the period of January 2011 to December 2017. Monthly price data related to BIST Electricity, BIST Transportation, BIST Tourism, BIST Trade and BIST Communication indices are used in the study. Bound test results indicated that there is cointegration relationship between SCI and BIST Tourism index. Furthermore, it is determined that there is a short-run relationship between the SCI and the BIST Tourism index and it is found that an increase in the SCI affects BIST tourism index positively. Finally, Toda-Yamamoto test results revealed that there is bidirectional causality relationship between SCI and BIST Tourism index. 

 • Al Barghouthi, S., Qureshi, S., Ur Rehman, I., Shahzad, F. ve Qureshi, F. (2017). “Consumer Confidence and Sectoral Stock Returns in China: Evidence from Multiresolutions Wavelet and Granger Coherence Analyses”, International Journal of Business & Society, 18(3):479-502.
 • Ayuningtyas, R. ve Koesrindartoto, D. P. (2014). “The Relationship between Business Confidence, Consumer Confidence, and Indexes Return: Empirical Evidence in Indonesia Stock Exchange”, International Conference on Trends in Economics, Humanities and Management, 21-25.
 • Chen, M. (2015). “Understanding the Impact of Changes in Consumer Confidence on Hotel Stock Performance in Taiwan”, International Journal of Hospitality Management, 50:55-65.
 • Çağlayan, E. (2006). “Enflasyon, Faiz Oranı ve Büyümenin Yurtiçi Tasarruflar Üzerindeki Etkileri”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(1): 423-438.
 • Dickey, D.A. ve Fuller, W.A. (1981). “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Econometrica”, 49(4): 1057-1072.
 • Eyüboğlu, S. ve Eyüboğlu, K. (2018). “Borsa İstanbul Sektör Endeksleri İle Döviz Kurları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: ARDL Modeli”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1): 8-28.
 • Fisher, K. L., Statman, M. (2003). “Consumer Confidence and Stock Returns”, The Journal of Portfolio Management, 30(1): 115-127.
 • Hsu, C. C., Lin, H. Y., ve Wu, J. Y. (2011). “Consumer Confidence and Stock Markets: The Panel Causality Evidence”, International Journal of Economics and Finance, 3(6): 91- 98.
 • İskenderoğlu, Ö. ve Akdağ, S. (2017). “Finansal Hizmetler Güven Endeksinin Geçerliliğinin İncelenmesi: Türkiye Örneği”, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(4): 625-633.
 • Jansen, W. J. ve Nahuis, N. J. (2003). “The Stock Market and Consumer Confidence: European Evidence”, Economics Letters, 79(1): 89-98.
 • Otoo, M. W. (1999). “Consumer Sentiment and the Stock Market”, Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board.
 • Özsağır, A., ve Akın A. (2012). “Hizmetler Sektörü İçinde Hizmet Ticaretinin Yeri ve Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 41: 311-331.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
 • Phillips, P. C. ve Perron, P. (1988). “Testing for a Unit Root in Time Series Regression”, Biometrika, 75(2): 335-346.
 • Saçık, S. ve Karaçayır, E. (2015). “Türkiye’de Cari İşlemler Hesabının Finansmanı: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33: 155-166.
 • Schmeling, M. (2009). “Investor Sentiment and Stock Returns: Some International Evidence”, Journal of Empirical Finance, 16(3): 394-408.
 • Taşkesenlioğlu, Z. (2009). Hizmet Sektör Raporu 2009. MÜSİAD Araştırma Raporları 63, 49s.
 • Toda, H. Y. ve Yamamoto, T. (1995). “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Process”, Journal of Econometrics, 66: 225-250.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3525-9173
Yazar: Sinem Eyüboğlu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2108-9732
Yazar: Kemal Eyüboğlu
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, GİRESUN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT PR.
Ülke: Turkey


Bibtex @konferans bildirisi { akusosbil412191, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {271 - 282}, doi = {10.32709/akusosbil.412191}, title = {Hizmet Güven Endeksi İle Hizmet Sektör Alt Endeksleri Arasındaki İlişkisinin Test Edilmesi}, key = {cite}, author = {Eyüboğlu, Sinem and Eyüboğlu, Kemal} }
APA Eyüboğlu, S , Eyüboğlu, K . (2018). Hizmet Güven Endeksi İle Hizmet Sektör Alt Endeksleri Arasındaki İlişkisinin Test Edilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2), 271-282. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/39127/412191
MLA Eyüboğlu, S , Eyüboğlu, K . "Hizmet Güven Endeksi İle Hizmet Sektör Alt Endeksleri Arasındaki İlişkisinin Test Edilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 271-282 <http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/39127/412191>
Chicago Eyüboğlu, S , Eyüboğlu, K . "Hizmet Güven Endeksi İle Hizmet Sektör Alt Endeksleri Arasındaki İlişkisinin Test Edilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 271-282
RIS TY - JOUR T1 - Hizmet Güven Endeksi İle Hizmet Sektör Alt Endeksleri Arasındaki İlişkisinin Test Edilmesi AU - Sinem Eyüboğlu , Kemal Eyüboğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 271 EP - 282 VL - 20 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hizmet Güven Endeksi İle Hizmet Sektör Alt Endeksleri Arasındaki İlişkisinin Test Edilmesi %A Sinem Eyüboğlu , Kemal Eyüboğlu %T Hizmet Güven Endeksi İle Hizmet Sektör Alt Endeksleri Arasındaki İlişkisinin Test Edilmesi %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Eyüboğlu, Sinem , Eyüboğlu, Kemal . "Hizmet Güven Endeksi İle Hizmet Sektör Alt Endeksleri Arasındaki İlişkisinin Test Edilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 2 (Eylül 2018): 271-282.