Editör

Doç. Dr. Kemal VATANSEVER

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa YILDIRIM

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Cem Oktay GÜZELLER Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Funda Rana ADAÇAY Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Harun UÇAK Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Prof. Dr. Hüdai YILMAZ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal KANTARCI Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal YILDIRIM Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Muharrem TUNA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Nurullah UÇKUN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Selim İNANÇLI Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman UYAR Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Doç. Dr. Aydın KAYABAŞI Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice Gaye GENCER Yeditepe Üniversitesi

Doç. Dr. Güneş YILMAZ Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Doç. Dr. İlyas SÖZEN İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Doç. Dr. Oğuz YILDIRIM Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Doç. Dr. Rüştü YAYAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Volkan ÖNGEL Beykent Üniversitesi

Doç. Dr. Yiğit KAZANÇOĞLU Yaşar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇEVİRGEN Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi