Yayın Kuralları

1. Alanya Akademik Bakış, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından Ocak, Mayıs ve Eylül ayları olmak üzere yılda üç kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların iktisat, işletme, turizm-seyahat-konaklama işletmeciliği, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, enformatik, araştırma yöntemleri, vb. alanlarda, Türkçe ya da İngilizce, bilimsel ve özgün akademik çalışmalar olması gerekmektedir.

2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, öncelikle Editör değerlendirmesinden geçer. Daha sonra içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara ve makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar ise gerekli değişiklikler için sorumlu yazara geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak sorumlu yazarın sorumluluğundadır.

3. Yayına kabul edilen makaleler, dergi editörlüğünün belirleyeceği bir sayıda basılarak yayınlanır.

4. Dergide yayımlanan eserlerdeki görüşler ve içerikle ilgili sorumluluk yazara aittir.

5. Bilimsel kongre ve sempozyumlara bildiri olarak sunulmuş çalışmalar belirtilerek sunulabilir.

6. Yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve dergimize gönderildiğinde bir başka dergide değerlendirme sürecine alınmamış olmalıdır.

7. Yayımlanan makaleler için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.

9. Yayın kurallarına uygun olmayan ya da eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.