Yazım Kuralları

Türkçe başlık 15 punto kalın ve sola yaslı olarak, İngilizce başlık Türkçe başlığın altına 12 punto italik, sola yaslı olarak yazılmalıdır. Her iki başlık aralığı da 6 nk olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet bölümleri 3.5 paragraf girintisi ile 9 punto ile iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Sadece Özet ve Abstract kelimeleri kalın ve 6 nk aralık ile yazılmalıdır. Tüm makalenin yazı tipi Times New Roman olmalıdır.

Makalenin yazarı/yazarları, önce adı ve soyadını kalın olarak daha sonra varsa akademik unvanıyla birlikte görev yaptığı kurumu ve e-posta adresini tam ve açık olarak italik, 10 punto olarak makalenin başlığının altında bir boşluk bırakarak belirtmelidir.

Yazının birinci sayfasında, Türkçe, İngilizce başlık, makaleler için 120 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce ve Türkçe özet ile en fazla 5 adet anahtar sözcük yer almalıdır. 

Dergiye gönderilecek çalışmanın tüm metninde:

Sayfa Boyutu: Yükseklik: 24 cm      Genişlik: 16,8 cm olarak ayarlanmalı;

Sayfa yapısı 2 cm üstten, 2 cm alttan, 1,5 cm sağdan, 2 cm soldan boşluk bırakılmalı; 

Tek satır aralığı, Times New Roman 10 punto fontu kullanılmalı,

Hizalama ; iki yana yaslı, 

Girinti ; sol : 0 cm , sağ : 0 cm ; Özel :yok; 

Aralık, önce 6 nk , sonra 6 nk olacak şekilde yazılmalıdır.

Referanslarda parantez sistemi kullanılmalıdır. Başlık numaralarında, sayılar Girişten itibaren verilmelidir. Başlık ve alt başlıklar numaralanmalıdır. Örneğin:

                 1. Giriş

                 2. Yenilik Yönetimi

                 2.1. Yenilik Yönetimini Etkileyen Unsurlar

 Şekiller, tablolar, kaynakça, notlar ve özet kısımları dahil olmak üzere metin toplam 25 sayfayı geçmemelidir.

Ana başlıklar büyük harflerle, 11 punto, koyu, alt başlıklar ise 10 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük, iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. 

Tablo başlıkları tablonun üstüne numara vererek 9 punto olarak yazılmalı ve belli bir kaynaktan alınıyorsa tablonun altına kaynağı yazılmalıdır. Şekil başlıkları şeklin altına numara vererek 9 punto olarak yazılmalı ve belli bir kaynaktan alınıyorsa şeklin altına kaynağı yazılmalıdır.

Atıflar dipnot yerine metin içinde parantez açılarak, tarih ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır. 

           ... belirtmiştir (Dökmen, 2000: 195). 

           …elde edilmiştir (Alkin, 1982: 210-215). 

           sonuçlandırmıştır (İnalcık, 1985: 23-25).

          (yazar sayısı ikiden fazla yazar olduğunda) (Savcı vd., 1972: 21-27).

 Yazıda kullanılan kaynaklar metin içinde "yazar soyadı, basım yılı: sayfa numarası” şeklinde  gösterilmelidir. 

Kaynakça listesinde kaynaklar soyadı alfabetik sırasına göre dizilmelidir. Soyadı büyük harfle, ismin sadece baş harfi yazılmalıdır. 

        Kitaplarda: Yazar Soyadı, Adı. (Basım Yılı). Kitap Adı. Yayın Evi, Basım Yeri. 

        COOKE, P. (2004). Regional Innovation Systems – An Evolutionary Approach, Cooke et al. (eds.) Regional Innovation Systems, 2nd Edition, London, Routledge.

        DEMİR, A. (2001). Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

        Makalelerde: Yazar Soyadı, Adı. (Basım Yılı). "Makale Adı", Dergi Adı, Cilt (Sayı): Sayfa Aralığı.

        LEE, A. S. (1991). “Integrating Pozitivist and Interpretive Approaches to Organizational Research”. Organization Science, 2: 342-365.

        Derleme Kitap 

        YILDIRIM, M. (2016). “Endüstri İlişkileri”, M. TUNA (Der.), İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.

       Kitap İçinde Makale

       PAŞA, S.F. (2000). “Türkiye Ortamında Liderlik Özellikleri”. Z. Aycan (Der.), Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları (225-243). 

        Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:21, Ankara.

        Dergide Yayımlanmış Yazarsız Makale

        Körfez Savaşı Sendromu (1994, Haziran 6). Aktüel, 143, 13.

        Gazetede Yayımlanmış Yazarsız Makale

        İhracatımız Geçen Yıla Oranla %40 Arttı (1993, Temmuz 19). Star Gazetesi, s. 5.

        İnternetten alıntı:

       Öncelikle varsa yazar adı, Web sitesinin sahibinin, sırasıyla, kısa ve uzun adları, “varsa makale ya da alt-alan adı”, erişimin yapıldığı gün.ay.yıl.

       İnternetten alıntılar makale metni içerisinde:

      ....... giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşmiştir (TÜİK, 2009).

      ……... açıkçası pek çok şey farklı olacaktır (The New York Times, 2009).

      Kaynakçada:

      TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, “Tüketici Fiyatları İndeksi”, 

      http://www.tuik.gov.tr/, 08.06.2009

      Krugman, P., The New York Times, “Gordon the Unlucky”, 

      http://www.nytimes.com/, 08.06.2009.