Alınteri Zirai Bilimleri Dergisi 2007 yılında kurulmuş, uluslararası hakemli bir dergidir. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi tarım alanındaki bilimsel çalışmaları yayınlayarak tarım bilimcileri arısında iletişimi sağlamak amacıyla yılda 2 sayı olarak yayınlanmaktadır. Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Bu bağlamda dergimiz TR Dizin, DOAJ, CAB Abstracts, ASOS İndex, EBSCO, Directory of Research Journals Indexing, FAO Agris, GoogleScholar, JournalTOCs, Copac, DRJI, PlantWise, Journals4free(J4F), Emerald Insight, OpenScienceJournal(OSJ), OMICS International, UTS:Library, NYULibrary ve pek çok açık erişim sitesinde taranmaktadır.


Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Cilt:32 Sayı:2 Yıl:2017 Son Sayı
Cilt 32 - Sayı 2 - Ara 2017