Alınteri Zirai Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2564-7814 | e-ISSN 2587-2249 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi |

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 15 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla makale kabulünü ScholarOne-Clarivate üzerinden yapacaktır, link: https://mc04.manuscriptcentral.com/alinterijoas

Alınteri Zirai Bilimleri Dergisi 2007 yılında kurulmuş, uluslararası hakemli bir dergidir. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi tarım alanındaki bilimsel çalışmaları yayınlayarak tarım bilimcileri arısında iletişimi sağlamak amacıyla online olarak yılda 2 sayı yayınlanmaktadır. Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi

ISSN 2564-7814 | e-ISSN 2587-2249 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi |
Kapak Resmi

39.422

142.309

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 15 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla makale kabulünü ScholarOne-Clarivate üzerinden yapacaktır, link: https://mc04.manuscriptcentral.com/alinterijoas

Alınteri Zirai Bilimleri Dergisi 2007 yılında kurulmuş, uluslararası hakemli bir dergidir. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi tarım alanındaki bilimsel çalışmaları yayınlayarak tarım bilimcileri arısında iletişimi sağlamak amacıyla online olarak yılda 2 sayı yayınlanmaktadır. Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Cilt:33 Sayı:1 Yıl:2018 Son Sayı
Cilt 33 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broilerde Yeme İlave Edilen Hypericum scabrum L. (Mayasıl Otu) ve Taraxacum officinale L. (Karahindiba) Bitki Ekstraktlarının Performans Değerleri ile Karaciğer ve Bağırsak Ağırlığı Üzerine Etkileri
  Sayfalar 1 - 6
  Muhammet Ali TUNÇ
 2. Türkiye’de Süt Sağım Teknolojisi Projeksiyonu
  Sayfalar 7 - 11
  Jale METİN KIYICI
 3. Zeytin Yaprağının (Olea Europaea L.) Diyabetik Sıçanlarda Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi
  Sayfalar 13 - 19
  Atilla TEMUR, Mehmet Ali TEMİZ
 4. Sarı Kantaron ( Hypericum perforatum) Yağının Sazan Yavrularının (Cyprinus carpio) Büyüme Performansı Ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 21 - 27
  Ümit Acar
 5. Morkaraman-İvesi ve Tuj Irkı Koyunlarda Gebelik Testlerinin Roc Analizi ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 29 - 36
  Aycan Mutlu YAĞANOĞLU, Mehmet TOPAL
 6. Bazı Yağlık Ayçiçeğİ (Helianthus annuus L.) Genotiplerinin Erzurum Ekolojik Koşullarında Adaptasyon Kabiliyetlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 37 - 41
  Fırat SEFAOĞLU, Canan Kaya
 7. Antimicrobial Resistance Profiles and Tetracycline Resistance Genes of Escherichia coli in Mediterranean Mussel and Sea Snails Collected from Black Sea, Turkey
  Sayfalar 43 - 49
  Ertuğrul Terzi
 8. Assessment of Heavy Metals in Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) and Sparus aurata Linnaeus, 1758 Marketed in Sinop (Turkey)
  Sayfalar 51 - 54
  LEVENT BAT, Ayşah Öztekin, Elif Arıcı
 9. Mısır ve Buğday Silajlarının Termal Kamera Görüntüleme Tekniği Kullanılarak Aerobik Stabilitesinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 55 - 63
  Özge Ünal, Fisun KOC, aylin Ağma Okur, ersen okur, mehmet levent özdüven
 10. Regression Tree Approach for Assessing the Effects of Non-Genetic Factors on Birth Weight of Hemşin Lamb
  Sayfalar 65 - 73
  Burcuhan Balta, Mehmet Topal
 11. Soil Properties of The Quarry Areas in Suleymanpaşa-Tekırdag
  Sayfalar 75 - 83
  Hüseyin SARI, Osman Özcan
 12. Farklı Tuz Konsantrasyonlarında Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 85 - 91
  Mustafa TAN, Emre AKÇAY
 13. Characterization of Bubaline Leptin Gene Polymorphism in Anatolian Buffaloes By Using PCR-RFLP Method
  Sayfalar 93 - 97
  SELÇUK KAPLAN
 14. Extraction of Chitin from Crayfish (Astacus leptodactylus) Shell Waste
  Sayfalar 99 - 104
  Aygül Küçükgülmez
 15. Endüstri Bitkileri ve Bitki Artıklarının Biyoyakıt Olarak Kullanımı
  Sayfalar 105 - 111
  murat sezek
 16. Problems Face to Organic Forage Plant Improvement and Their Recommended Solutions
  Sayfalar 113 - 117
  Melih OKCU