Alınteri Zirai Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2564-7814 | e-ISSN 2587-2249 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi |

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 30 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla makale kabulünü ScholarOne-Clarivate üzerinden yapacaktır, link: https://mc04.manuscriptcentral.com/alinterijoas

Alınteri Zirai Bilimleri Dergisi 2007 yılında kurulmuş, uluslararası hakemli bir dergidir. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi tarım alanındaki bilimsel çalışmaları yayınlayarak tarım bilimcileri arısında iletişimi sağlamak amacıyla online olarak yılda 2 sayı yayınlanmaktadır. Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi

ISSN 2564-7814 | e-ISSN 2587-2249 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi |
Kapak Resmi

31.646

102.574

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 30 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla makale kabulünü ScholarOne-Clarivate üzerinden yapacaktır, link: https://mc04.manuscriptcentral.com/alinterijoas

Alınteri Zirai Bilimleri Dergisi 2007 yılında kurulmuş, uluslararası hakemli bir dergidir. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi tarım alanındaki bilimsel çalışmaları yayınlayarak tarım bilimcileri arısında iletişimi sağlamak amacıyla online olarak yılda 2 sayı yayınlanmaktadır. Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Cilt:32 Sayı:2 Yıl:2017 Son Sayı
Cilt 32 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1 - 10
  Elif Sena Güngör, Saltuk Ceyhun
 2. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat İşletme ve Döner Sermaye Müdürlüğü Uygulama Çiftliğinde Bulunan Hayvan Barınaklarının Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 11 - 15
  Recep YANIK, Mustafa OKUROĞLU
 3. Asidik Stresin Triploid ve Diploid Gökkuşağı Alabalığı(Oncorhynchus mykiss)'nın Hematolojik, İmmunolojik ve Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 17 - 24
  Dr. SEVDAN YILMAZ, Ekrem Şanver ÇELİK, Osman Nezih KENANOĞLU, Sebahattin ERGÜN
 4. Determination of Water Quality and Usability Level of Eğlence Pond (Boyabat, Sinop)
  Sayfalar 25 - 37
  Yrd.Doç.Dr. Arzu Aydın Uncumusaoğlu, Ekrem Mutlu
 5. Erzurum Kenti Yüzüncüyıl Parkı Örneğinde Kent Parklarındaki Gürültü Kirliğinin Mevcut Durum Analizi
  Sayfalar 39 - 44
  Serkan Özer
 6. Erzurum İli Narman İlçesindeki Sığırcılık İşletmelerinde Uygulanan Sağım Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 45 - 54
  Rıdvan Koçyiğit, mete yanar, Recep Aydın, Abdulkerim Diler, Olcay Güler
 7. Erzurum Ekolojik Koşullarında Yonca (Medicago sativa L.) Çeşit Adayının Performansının Belirlenmesi
  Sayfalar 55 - 61
  Süreyya Emre DUMLU, Şerafettin ÇAKAL, Erdal AKSAKAL, Mustafa UZUN, Mustafa Merve ÖZGÖZ, Kadir TERZİOĞLU, Pınar UYSAL, Murat ATICI, Ömer MENTEŞE
 8. Dondurma Üretiminde Bazı Baharat Uçucu Yağlarının Kullanım Olanakları
  Sayfalar 63 - 68
  Emine Macit, Abdullah Çağlar, İhsan Bakırcı
 9. Turkish Consumer Purchasing Decisions Regarding PGI-labelled Erzurum Civil Cheese
  Sayfalar 69 - 80
  Yavuz Topcu, Vedat Dağdemir
 10. Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Değişik Oranlarda Katılan Humat’ın Yumurta Verimine Etkisinin Gamma ve Mcnally Modelleri ile Analizi
  Sayfalar 81 - 86
  Okan DEMİR, Muhlis MACİT, Şaban ÇELEBİ, Nurinisa ESENBUĞA, Hatice KAYA
 11. The Effect of Honeybee Pollination on Productivity and Quality of Strawberry
  Sayfalar 87 - 90
  Ayşen Melda Melda Çolak, Nuray ŞAHİNLER, Mahmut İSLAMOĞLU
 12. The Erfelek Stream and Ecological Importance
  Sayfalar 91 - 94
  ÖZTEKİN YARDIM, YAKUP ERDEM, LEVENT BAT, EYLEM AYDEMİR ÇİL
 13. The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in Tekirdağ Province
  Sayfalar 95 - 103
  Hüseyin SARI
 14. Omega-3 Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
  Sayfalar 105 - 112
  Şaban Çelebi, Hatice KAYA, Adem Kaya
 15. Muscle Spindle and Comparison of Fish Muscle Spindle with Other Vertebrates
  Sayfalar 113 - 117
  Souad Salah ADEM, Mahmut Elp