Alphanumeric Journal
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-2225 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bahadır Fatih Yıldırım | http://www.alphanumericjournal.com/

Alphanumeric Journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. Alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.

Alphanumeric Journal

e-ISSN 2148-2225 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bahadır Fatih Yıldırım | http://www.alphanumericjournal.com/
Kapak Resmi

67.492

46.120

Alphanumeric Journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. Alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.

Cilt 5, Sayı 2, 2017 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Asenkron Elektrik Motoru Seçimine Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Yaklaşımı
  Sayfalar 171 - 190
  Gökce Yüce, İzzettin Temiz
 2. Sosyo-Ekonomik Kalkınma, Yolsuzluk ve Sağlık Göstergeleri Arasındaki İlişki: Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması
  Sayfalar 191 - 206
  Özlem Yorulmaz
 3. Adaptif Sinir Ağına Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi İle Dönen Ürünlerin Fiyatlandırılması
  Sayfalar 207 - 214
  Yusuf Kuvvetli
 4. Ekonometri Bölümü Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 215 - 228
  Rıdvan Keskin, Aynur İncekırık
 5. ELECTRE ve PROMETHEE’nin Güncel Uygulama Alanları: Bir Alanyazın Taraması
  Sayfalar 229 - 270
  Hasan Durucasu, Ahmet Aytekin, Bilal Saraç, Erhan Orakçı
 6. AHP-ARAS Hibrit Yöntemi ile Lojistik İşletmelerinin En Uygun Araç Seçimi
  Sayfalar 271 - 282
  Hakan Murat Arslan
 7. Gen Örneklerinin Eşli Destek Vektör Makinesi ile Sınıflandırılması
  Sayfalar 283 - 292
  Engin Taş
 8. Türkiye’deki İllerin Cinsel Suçlar Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 293 - 308
  Hülya Şen, Kübra Yazıcı
 9. Eşbütünleşme Analizi İle Genç İşsizliği Etkileyen Değişkenlerin Araştırılması
  Sayfalar 309 - 316
  Erkan Arı, Ayşegül Yıldız
 10. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belirsizlik Altında Değerlendirilmesi İçin Bir Hibrit Çok Kriterli Analiz Yaklaşımı
  Sayfalar 317 - 328
  Fatih Tüysüz
 11. Kısa Dönem Yük Tahmini için Mevsimsel ve Çok Değişkenli Gri Tahmin Modellerinin Uygulanması
  Sayfalar 329 - 338
  Tuncay Özcan
 12. Kümeleme ve Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Konteyner Terminal Etkinliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 339 - 352
  Aynur Acer, Mehpare Timor