Alphanumeric Journal
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-2225 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bahadır Fatih Yıldırım | http://www.alphanumericjournal.com/

Alphanumeric Journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. Alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.

Alphanumeric Journal

e-ISSN 2148-2225 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bahadır Fatih Yıldırım | http://www.alphanumericjournal.com/
Kapak Resmi

73.131

61.579

Alphanumeric Journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. Alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.

Cilt 6, Sayı 1, 2018 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. A Hybrid Multi-Criteria Decision Making Approach for New Destination Selection in Aviation Industry
  Sayfalar 1 - 12
  Tuncay Özcan
 2. Route Optimization of Malatya Metropolitan Municipality Pesticide Vehicles
  Sayfalar 13 - 24
  Hasan Söyler, Eda Fendoğlu
 3. Risk-Based DEA Efficiency and SSD Efficiency of OECD Members Stock Indices
  Sayfalar 25 - 36
  Neslihan Fidan Keçeci, Yonca Erdem Demirtaş
 4. Çok Amaçlı Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi Çözümünde Bir Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması Yaklaşımı
  Sayfalar 37 - 48
  Osman Pala, Mehmet Aksaraylı
 5. Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Santrallerinin Bulanık TODIM Yöntemiyle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 49 - 68
  A. Çağrı Tolga, Zeynep K. Turgut
 6. Personel Seçimi için Bütünleşik Gri AHP–MOORA Yaklaşımının Kullanılması: Sağlık Sektöründe Yönetici Seçimi Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 69 - 82
  Yakup Çelikbilek
 7. Akıllı Telefon Tasarımına Etki Eden Parametrelerin Bulanık Kano Modeli İle Analizi
  Sayfalar 83 - 92
  Selçuk Çebi, Esra İlbahar
 8. Economic Freedom Index Calculation Using FCM
  Sayfalar 93 - 116
  Necati Alp Erilli
 9. Algılanan Yolsuzluk ile Dış Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırım Arasındaki İlişkinin Uluslararası Endeksler Bağlamında Ekonometrik Analizi
  Sayfalar 117 - 132
  Büşra Gezikol, Hakan Tunahan
 10. Üniversite Öğrencilerinin Nükleer Santraller Hakkındaki Tutumları: Bir Yapısal Eşitlik Model Önerisi
  Sayfalar 133 - 150
  Veysel YILMAZ, Yusuf Bilge
 11. Hizmet Sektöründe Altı Sigma Kalite Felsefesinin Uygulanması: Bir Turizm İşletmesi Örneği
  Sayfalar 151 - 176
  Ömer Cengiz, Ötüken Senger
 12. Fuzzy Goal Programming Problem Based on Minmax Approach for Optimal System Design
  Sayfalar 177 - 192
  Nurullah Umarusman
 13. Bütünleşik Veri: Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtlarına Farklı Bir Bakış
  Sayfalar 193 - 210
  Levent Terlemez, Cenk İçöz