Alphanumeric Journal
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-2225 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bahadır Fatih Yıldırım | http://www.alphanumericjournal.com/

Alphanumeric Journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. Alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.

Alphanumeric Journal

e-ISSN 2148-2225 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bahadır Fatih Yıldırım | http://www.alphanumericjournal.com/
Kapak Resmi

75.888

74.043

Alphanumeric Journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. Alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.

Cilt 6, Sayı 2, 2018 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 2 - Ara 2019
 1. Adapting EFQM Excellence Model for Public Transport Operators: A Case of IETT, Istanbul’s Public Bus Operator
  Sayfalar 211 - 226
  Muhammet Deveci, Fatih Canıtez
 2. İşletme Yöneticilerinin Tersine Lojistiğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Malatya Organize Sanayi Örneği
  Sayfalar 227 - 242
  Mustafa Deste, Mevlüt Türk, Kadir Keke
 3. CODAS ve PSI Yöntemleri İle Personel Değerlendirmesi
  Sayfalar 243 - 256
  Ayşegül Tuş, Esra Aytaç Adalı
 4. Why Do Consumers Behave Differently in Personal Information Disclosure and Self-Disclosure? The Role of Personality Traits and Privacy Concern
  Sayfalar 257 - 276
  Erdem Özkan
 5. Üçüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcı Seçim Kriterlerinin Gri DEMATEL Bütünleşik Yaklaşımıyla Belirlenmesi
  Sayfalar 277 - 292
  Ejder Ayçin
 6. Türkiye Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 ve 2017 Sonuçlarının ORESTE ve Faktör Analizi ile İncelenmesi
  Sayfalar 293 - 310
  Fikret Er, Ertuğrul Yıldız
 7. BRICS Ülkelerinde Enflasyon Yakınsaması: Kapsamlı Bir Birim Kök Testi Analizi
  Sayfalar 311 - 324
  Muhammed Tıraşoğlu, İpek M. Yurttagüler
 8. Küresel Ölçekte Yazılım Kalitesi ve Standartları: Sektörel ve Bilimsel Perspektiften Literatürdeki Eğilimler
  Sayfalar 325 - 348
  Muhammet Damar, Güzin Özdağoğlu, Aşkın Özdağoğlu
 9. Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Adaptasyonunun Sayısal Uçurum Kapsamında Araştırılması
  Sayfalar 349 - 364
  Can Aydın, Çiğdem Tarhan
 10. Firma Başarısızlığının Tahmin Edilmesi İçin Kümelemeye Dayalı Bir Sınıflandırıcı Topluluğu Yaklaşımı
  Sayfalar 365 - 376
  Aytuğ Onan
 11. Kesikli Yaşam Süresi Modelleri: Evlilik Süreleri Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 377 - 394
  Hilal Ölmez Hosta, Nihal Ata Tutkun
 12. Üretim ve Operasyon Yönetiminde Bir Süreç İnovasyonu ve Uygulaması
  Sayfalar 395 - 406
  Banu Özkeser
 13. Marshall-Olkin Half Logistic Distribution with Theory and Applications
  Sayfalar 407 - 416
  Diren Yegen, Gamze Özel
 14. Bireylerin Toplu Taşımacılık Hizmetinden Memnuniyetlerinin Araştırılması: Eskişehir İli Örneği
  Sayfalar 417 - 426
  Fatih Çemrek