Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 1, Sayfalar 151 - 176 2018-06-27

Implementation Six Sigma of Service Industry: A Case of Tourism Industry
Hizmet Sektöründe Altı Sigma Kalite Felsefesinin Uygulanması: Bir Turizm İşletmesi Örneği

Ömer Cengiz [1] , Ötüken Senger [2]

104 160

Competitive advantage that successful applications of 6 Sigma quality philosophy in the manufacturing sector brought to businesses has also been the inspiration for the service sector. The companies that can apply 6 Sigma successfully have increased their success considerably by eliminating the faults in their process. In this study, it has been aimed to decrease the faults in the process of a business in service sector and to increase its service quality by 6 Sigma quality philosophy. During the implementation of 6 Sigma DMAIC cycle, current condition of the business has been defined; in the measuring stage, service quality level of the business has been measured, In the analysis stage, the data obtained in the measurement has been construed and in the light of the analyses performed, the improvements that will allow the elimination of the faults in the business process have been determined. In the Control stage which is the last stage, the audits to be performed after the implementation of the improvements determined have been described.
6 Sigma kalite felsefesinin üretim sektöründeki başarılı uygulamalarının işletmelere kazandırdığı rekabet üstünlüğü hizmet sektörü için de ilham kaynağı olmuştur. 6 Sigma’yı başarıyla uygulayabilen işletmeler süreçlerindeki hataları ortadan kaldırarak verimliliklerini önemli ölçüde arttırmışlardır. Yapılan bu çalışmada, hizmet sektöründe yer alan bir işletmenin 6 Sigma felsefesi ile süreçlerindeki hataların minimize edilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. 6 Sigma TÖAİK döngüsünün uygulanması sırasında işletmenin mevcut durumu tanımlanmış, ölçme aşamasında işletmenin hizmet kalitesinin seviyesi ölçülmüş, analiz aşamasında, ölçmede elde edilen verilerin yorumları gerçekleştirilmiş ve yapılan analizler ışığında işletmenin süreçlerindeki hataların ortadan kaldırılmasını sağlayacak iyileştirmeler tespit edilmiştir. Son aşama olan kontrol aşamasında ise belirlenen iyileştirilmelerin uygulanmasının ardından yapılacak denetimler anlatılmıştır.
 • Antony, J., Antony F.J., Kumar, M., Cho, B. R. (2007). “Six Sigma in Service Organizations Benefits, Challenges and Difficulties ,Common Myths, Empirical Observations and Success Factors”. International Journal of Quality & Reliability Management. 24:294-311.
 • Eckes, G. (2005). Herkes İçin Altı Sigma. İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Esenkal, F. (2006). Kalite Yönetiminde Altı Sigma ve Otel İşletmelerinde Bir Uygulama Denemesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir.
 • Ficalora, P. J., Cohen, L. (2009) Quality Function Deployment and Six Sigma: A QFD Handbook, Second Edition. United States: Prentice Hall.
 • Goel, S. P., Gupta, P., Jain, R., Tyagi, K. R. (2005). Six Sigma For Transactions and Service. New York: The McGraw-Hill.
 • Gürsakal, N. (2005). Altı Sigma Müşteri Odaklı Yönetim. Ankara: Nobel Yayın.
 • Harry, M., Schoeder, R. (2000). Six Sigma: The Breakthrough Management Strategy Revolutionizing the World’s Top Corporations. New York: Doubleday a division of Random House Inc..
 • Işığıçok, E. (2011). Altı Sigma Kara Kuşaklar İçin Hipotez Testleri Yol Haritası. Bursa: Marmara Kitapevi Yayınları.
 • Matris Danışmanlık (2012). 6 Sigma DMAIC Süreci, İstanbul: Matris Danışmanlık Yayınları.
 • Özveri, O., Altınoymak, F. (2013). “Hizmet Sektöründe Altı Sigma: Banka Uygulaması”. Uluslar Arası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 5/1:85-99.
 • Pande, S.P., Neuman, P. R., Cavanagh, R. R. (2012). Six Sigma Yolu. Çeviri: Nafiz Güder, Güneş Tokcan. İstanbul: Klan Yayınları.
 • Polat, A., Cömert, B., Arıtürk, T.(2005). Altı Sigma Nedir. Ankara: S.P.A.C. Danışmanlık Yayınları.
 • Pyzdek, T. (2003). The Six Sigma Project Planner. New York: McGraw-Hill.
 • Stamatis, H. D. (2003). Six Sigma for Financial Professionals. New York: John Willey and Sons Inc.
 • Üsküp, K. (2004). 6 Sigma Proje Klavuzu. Kocaeli: Ford Otosan Yayınları.
 • Yüksel, H. (2012). “Hizmet İşletmelerinde Altı Sigma Uygulamamaları: Literatür Araştırması”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27:327-338.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4645-3318
Yazar: Ömer Cengiz
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4645-3318
Yazar: Ötüken Senger
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { alphanumeric396671, journal = {Alphanumeric Journal}, issn = {}, eissn = {2148-2225}, address = {Bahadır Fatih Yıldırım}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {151 - 176}, doi = {10.17093/alphanumeric.396671}, title = {Hizmet Sektöründe Altı Sigma Kalite Felsefesinin Uygulanması: Bir Turizm İşletmesi Örneği}, key = {cite}, author = {Cengiz, Ömer and Senger, Ötüken} }
APA Cengiz, Ö , Senger, Ö . (2018). Hizmet Sektöründe Altı Sigma Kalite Felsefesinin Uygulanması: Bir Turizm İşletmesi Örneği. Alphanumeric Journal, 6 (1), 151-176. DOI: 10.17093/alphanumeric.396671
MLA Cengiz, Ö , Senger, Ö . "Hizmet Sektöründe Altı Sigma Kalite Felsefesinin Uygulanması: Bir Turizm İşletmesi Örneği". Alphanumeric Journal 6 (2018): 151-176 <http://dergipark.gov.tr/alphanumeric/issue/33294/396671>
Chicago Cengiz, Ö , Senger, Ö . "Hizmet Sektöründe Altı Sigma Kalite Felsefesinin Uygulanması: Bir Turizm İşletmesi Örneği". Alphanumeric Journal 6 (2018): 151-176
RIS TY - JOUR T1 - Hizmet Sektöründe Altı Sigma Kalite Felsefesinin Uygulanması: Bir Turizm İşletmesi Örneği AU - Ömer Cengiz , Ötüken Senger Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17093/alphanumeric.396671 DO - 10.17093/alphanumeric.396671 T2 - Alphanumeric Journal JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 176 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-2225 M3 - doi: 10.17093/alphanumeric.396671 UR - http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.396671 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Alphanumeric Journal Hizmet Sektöründe Altı Sigma Kalite Felsefesinin Uygulanması: Bir Turizm İşletmesi Örneği %A Ömer Cengiz , Ötüken Senger %T Hizmet Sektöründe Altı Sigma Kalite Felsefesinin Uygulanması: Bir Turizm İşletmesi Örneği %D 2018 %J Alphanumeric Journal %P -2148-2225 %V 6 %N 1 %R doi: 10.17093/alphanumeric.396671 %U 10.17093/alphanumeric.396671
ISNAD Cengiz, Ömer , Senger, Ötüken . "Hizmet Sektöründe Altı Sigma Kalite Felsefesinin Uygulanması: Bir Turizm İşletmesi Örneği". Alphanumeric Journal 6 / 1 (Haziran 2018): 151-176. http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.396671