Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 468 - 482 2016-12-12

11-14 Yaş Çağındaki Çocukların Spor Yapma Alışkanlığının Duygu Kontrolü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Mehmet Çebi [1] , Bade Yamak [2] , Musa Öztürk [3]

465 1071

Uyumlu bir yaşam için duyguların kontrolü önemli ve gerekli olan kazanımlardan biridir. Bu araştırmada 11-14 yaş arası ortaokul öğrencilerinin spor yapma alışkanlığının duygu kontrol düzeyleri üzerine anlamlı bir etkisinin olup olamadığını, varsa bu etkinin bazı değişkenlere (cinsiyet, yaş, sınıf, anne-baba eğitim durumları, okul takımında görev alıp/almama) göre değişip değişmediğin belirlenmesi, elde edilen bilgilere dayalı olarak da alana katkı getirebilecek önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Bu araştırmada örneklemi oluşturan öğrencilerden gerekli verileri elde etmek amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Courtauld Duygu Kontrol Ölçeği uygulanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından İstatistiksel olarak SPSS (21)’ e aktarılmış ve istatistiksel analizler bu programla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin test edilmesinde bağımsız örneklemler için t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %51,5’ini kızlar  %48,5’ini erkekler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %52,6’sı düzenli olarak spor yaparken %47,4’ü düzenli olarak spor yapmamaktadır. Bağımsız örneklemler için t- testi sonuçları sonucuna göre spor yapan öğrencilerin duygu kontrol düzeyleri spor yapmayan bireylerden anlamlı bir şekilde yüksek olduğu görülmüştür. (t (445) = 5,492 P<0,05). Araştırma sonunda 11-14 yaşları arası ortaokul öğrencilerinin duygularını kontrol etme düzeylerinin cinsiyet, yaş, sınıf, anne ve babalarının eğitim durumuna göre anlamlı olarak değişmediği; okul spor takımında görev alanların almayanlara göre, spor yapanların spor yamayanlara göre; duygularını kontrol etme düzeylerinin okul spor takımında görev alanlar ve spor yapanlar lehine anlamlı olarak değiştiği sonucuna varılmıştır.

Duygu, Duyguların kontrolü; Ön ergenlik; Spor yapma
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet Çebi

Author: Bade Yamak

Author: Musa Öztürk

Bibtex @ { amauefd288460, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {468 - 482}, doi = {}, title = {11-14 Yaş Çağındaki Çocukların Spor Yapma Alışkanlığının Duygu Kontrolü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çebi, Mehmet and Yamak, Bade and Öztürk, Musa} }
APA Çebi, M , Yamak, B , Öztürk, M . (2016). 11-14 Yaş Çağındaki Çocukların Spor Yapma Alışkanlığının Duygu Kontrolü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 468-482. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/27423/288460
MLA Çebi, M , Yamak, B , Öztürk, M . "11-14 Yaş Çağındaki Çocukların Spor Yapma Alışkanlığının Duygu Kontrolü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2016): 468-482 <http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/27423/288460>
Chicago Çebi, M , Yamak, B , Öztürk, M . "11-14 Yaş Çağındaki Çocukların Spor Yapma Alışkanlığının Duygu Kontrolü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2016): 468-482
RIS TY - JOUR T1 - 11-14 Yaş Çağındaki Çocukların Spor Yapma Alışkanlığının Duygu Kontrolü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi AU - Mehmet Çebi , Bade Yamak , Musa Öztürk Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 468 EP - 482 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Amasya Education Journal 11-14 Yaş Çağındaki Çocukların Spor Yapma Alışkanlığının Duygu Kontrolü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi %A Mehmet Çebi , Bade Yamak , Musa Öztürk %T 11-14 Yaş Çağındaki Çocukların Spor Yapma Alışkanlığının Duygu Kontrolü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi %D 2016 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Çebi, Mehmet , Yamak, Bade , Öztürk, Musa . "11-14 Yaş Çağındaki Çocukların Spor Yapma Alışkanlığının Duygu Kontrolü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 / 2 (December 2016): 468-482.