Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 567 - 605 2016-12-12

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Strateji, Yöntem Ve Tekniklerin Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi

Şeyma Bardak [1] , Orhan Karamustafaoğlu [2]

490 3361

Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin bir konuyu öğrencilerine sunarken kullandıkları stratejileri, yöntemleri, teknikleri ve sınıf içi etkinlikleri pedagojik alan bilgisi bağlamında tespit etmektir. Belirlenen amaç doğrultusunda, öğretmenlerin öğretim strateji, yöntem ve teknikler hakkındaki düşünceleri ve hangi konularda hangi teknikleri uyguladıkları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yoluyla seçilen Amasya ilinde bir devlet okulunda 13 ve 20 yıl öğretmenlik yapan iki fen bilimleri öğretmenidir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve gözlemlerden elde edilmiştir. Verilerin analizine göre, örneklemde yer alan fen bilimleri öğretmeninin (Ö1) bir konuyu öğrencilerine sunarken öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ve sınıf içi etkinliklerini çoğunlukla tercih etmediği, bunun sebebini ise sınıfta var olan akıllı tahtanın onun işini büyük ölçüde kolaylaştırdığı görüşünde olduğu; diğer öğretmenin (Ö2) ise, öğrencilerine sunduğu konuyu laboratuvarda bulunan malzemelerle gösteri deneyi yaparak ve dersin büyük bir kısmını da akıllı tahta üzerinden yürütmekte olduğu belirlenmiştir. Ayrıca her iki öğretmen de, öğrencilerin aktif olacağı eğitsel oyun ve yaratıcı drama vb. yöntemlerin ise sınıf yönetiminde problemlere yol açtığı ve bu tür etkinliklerin ders süresi içinde vakit kaybı olduğunu, bu yüzden derslerini geleneksel yöntemlere bağlı kalarak işledikleri belirtmiştir. Elde edilen veriler temalara ve kodlara ayrılmış, verilerin yorumlanmasından öğretmenlerin sınıf içi etkinlik olarak sözel etkinlikleri benimsedikleri ve uyguladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Birçok etkinlik hakkında da bilgi eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgi ve uygulama eksikliğinin ilgili birim ve kuruluşlar tarafından giderilmesi önerilmektedir.
fen bilimleri öğretmeni, pedagojik alan bilgisi, durum çalışması
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Şeyma Bardak

Author: Orhan Karamustafaoğlu

Bibtex @ { amauefd288464, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {567 - 605}, doi = {}, title = {Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Strateji, Yöntem Ve Tekniklerin Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Bardak, Şeyma and Karamustafaoğlu, Orhan} }
APA Bardak, Ş , Karamustafaoğlu, O . (2016). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Strateji, Yöntem Ve Tekniklerin Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 567-605. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/27423/288464
MLA Bardak, Ş , Karamustafaoğlu, O . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Strateji, Yöntem Ve Tekniklerin Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2016): 567-605 <http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/27423/288464>
Chicago Bardak, Ş , Karamustafaoğlu, O . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Strateji, Yöntem Ve Tekniklerin Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2016): 567-605
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Strateji, Yöntem Ve Tekniklerin Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi AU - Şeyma Bardak , Orhan Karamustafaoğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 567 EP - 605 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Amasya Education Journal Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Strateji, Yöntem Ve Tekniklerin Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi %A Şeyma Bardak , Orhan Karamustafaoğlu %T Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Strateji, Yöntem Ve Tekniklerin Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi %D 2016 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Bardak, Şeyma , Karamustafaoğlu, Orhan . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Strateji, Yöntem Ve Tekniklerin Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 / 2 (December 2016): 567-605.