Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, Sayfalar 214 - 248 2017-06-30

Students’ Views Instruction via Creative Drama
Yaratıcı Drama ile Öğretim Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Belgin Bal İncebacak [1] , Aslı Sarışan Tungaç [2] , Süleyman Yaman [3]

157 377

Bu çalışma öğrencilerin yaratıcı dramayla öğretim uygulamalarına yönelik görüşlerini belirleyerek, bu uygulamaların öğrenci beklentilerini karşılanma düzeylerini ve öğrencilerin süreç hakkındaki kişisel görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Milli Eğitim Müdürlüğü destekli bir proje kapsamında ortaokul öğrencilerine yaratıcı drama atölyesi uygulanmıştır. Bu atölyede yaratıcı dramada kullanılan terimlerin öğretimine yönelik etkinlikler uygulanmıştır. Çalışma grubu toplam 4 grup olarak 93 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın yöntemi tek gruplu ön-test son-test ön deneysel desendir. Veri toplama aracı olarak uygulama öncesi ve sonrası öğrenci görüşlerini almak üzere yarı-yapılandırılmış görüşme formu, görüşme tekniği ve gözlem kullanılmıştır. Öğrenci görüşleri nitel desende karşılaştırmalı içerik analizi yapılarak kod ve tema olarak çözümlenmiştir. Çalışmada öğrencilerin süreç başında yaratıcı drama kavramına çok farklı anlamlar yükledikleri ve daha oyun olarak bildikleri tespit edilmiştir. Öğrenciler yaratıcı dramayı genelde oyun gibi düşündüklerini belirtmişlerdir. Uygulama sonunda öğrencilerin yaratıcı dramanın oyun ve eğlenceden çok bir ders aracı olduğunun farkına vardıkları ve bu etkinliklerin konunun öğrenilmesinde etkili olduğunu belirtmişlerdir.

  • Adıgüzel, H. Ö. (2000). Yaratıcı drama öğretmeni yetiştirmenin önemi ve gerekliliği. Eğitim ve Yaşam Dergisi, 5, 17-18.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Belgin Bal İncebacak
E-posta: belginbal33@gmail.com

Yazar: Aslı Sarışan Tungaç
E-posta: asli.sarisantungac@omu.edu.tr

Yazar: Süleyman Yaman
E-posta: slymnymn@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { amauefd332334, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, address = {Amasya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {214 - 248}, doi = {}, title = {Yaratıcı Drama ile Öğretim Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {Yaman, Süleyman and Bal İncebacak, Belgin and Sarışan Tungaç, Aslı} }
APA Bal İncebacak, B , Sarışan Tungaç, A , Yaman, S . (2017). Yaratıcı Drama ile Öğretim Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 214-248. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/30641/332334
MLA Bal İncebacak, B , Sarışan Tungaç, A , Yaman, S . "Yaratıcı Drama ile Öğretim Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2017): 214-248 <http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/30641/332334>
Chicago Bal İncebacak, B , Sarışan Tungaç, A , Yaman, S . "Yaratıcı Drama ile Öğretim Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2017): 214-248
RIS TY - JOUR T1 - Yaratıcı Drama ile Öğretim Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri AU - Belgin Bal İncebacak , Aslı Sarışan Tungaç , Süleyman Yaman Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 214 EP - 248 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yaratıcı Drama ile Öğretim Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri %A Belgin Bal İncebacak , Aslı Sarışan Tungaç , Süleyman Yaman %T Yaratıcı Drama ile Öğretim Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri %D 2017 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 6 %N 1 %R %U