Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, Sayfalar 249 - 280 2017-06-30

An Investigation of Primary School Teacher’s Metaphorical Perceptions towards Special Education
Sınıf Öğretmenlerinin Özel Eğitimle İlgili Metaforik Algılarının İncelenmesi

Murat Başgül [1] , Şafak Uluçınar Sağır [2]

262 271

Eğitim her birey için vazgeçilmez bir hak ve gerekliliktir. Bu nedenle özel gereksinimli insanların da eğitim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla yürütülen özel eğitim çalışmaları ulusal ve uluslararası eğitim platformlarında güncelliğini sürekli korumaktadır. Özel eğitimde kalitenin arttırılması, teori ve uygulamada bütünlüğün sağlanabilmesinde öğretmen ve öğretmen yetiştirme ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin özel eğitimle ilgili metaforik algılarının ortaya konulması amaçlanan bu çalışma, nitel araştırma tekniklerinden olgubilim deseniyle yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Amasya il merkezindeki okullarda eğitim veren toplam 70 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından düzenlenen ve iki kısımdan oluşan “Özel Eğitime Yönelik Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilerek yorumlanmıştır. Elde edilen bulgularda öğretmenlerin özel eğitimle ilgili algılarını ortaya koyan metaforlar kategoriler altında toplanmıştır. Özel eğitimle ilgili oluşturulan metaforlar yuva, ihtiyaç, bitki, yoksunluk, tedavi, eğitim, zanaat, bir yaşam şekli ve rehber olmak üzere 9 kategori; özel eğitime ihtiyacı olan çocukla ilgili olan metaforlar sanat, yoksunluk, bitki, potansiyel sahibi ve sıradışı ve muhtaç olmak üzere toplam 6 kategori altında toplanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında öğretmenlerin özel eğitimle ilgili algılarının genel olarak olumlu olduğu görülmüş ve meslekleriyle özel eğitimi özdeşleştirdikleri fark edilmiştir. Çalışmada sınıf öğretmenlerinin özel eğitimle ilgili farkındalık düzeylerini artırılabilmesi için özel eğitimle ilgili hizmet içi programlar hazırlanması ayrıca öğretmen eğitimi süresince özel eğitimle ilgili ders saatlerinin artırılması ve uygulamaya yönelik etkinliklerin düzenlenmesi önerilmiştir.

  • Alpaslan, S. (2007). Sanayi ve bilgi toplumu yönetim metaforlarının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat Başgül
E-posta: muratbasgul60@gmail.com

Yazar: Şafak Uluçınar Sağır
E-posta: safak.ulucinar@amasya.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { amauefd332339, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, address = {Amasya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {249 - 280}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Özel Eğitimle İlgili Metaforik Algılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Uluçınar Sağır, Şafak and Başgül, Murat} }
APA Başgül, M , Uluçınar Sağır, Ş . (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Özel Eğitimle İlgili Metaforik Algılarının İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 249-280. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/30641/332339
MLA Başgül, M , Uluçınar Sağır, Ş . "Sınıf Öğretmenlerinin Özel Eğitimle İlgili Metaforik Algılarının İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2017): 249-280 <http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/30641/332339>
Chicago Başgül, M , Uluçınar Sağır, Ş . "Sınıf Öğretmenlerinin Özel Eğitimle İlgili Metaforik Algılarının İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2017): 249-280
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Özel Eğitimle İlgili Metaforik Algılarının İncelenmesi AU - Murat Başgül , Şafak Uluçınar Sağır Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 280 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sınıf Öğretmenlerinin Özel Eğitimle İlgili Metaforik Algılarının İncelenmesi %A Murat Başgül , Şafak Uluçınar Sağır %T Sınıf Öğretmenlerinin Özel Eğitimle İlgili Metaforik Algılarının İncelenmesi %D 2017 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 6 %N 1 %R %U