Kırınım ve Girişim Konularının Öğretiminde Farklı Etkinliklerin Uygulanma Sırasının Kavramsal Değişime Etkisi

Gülşah YAVUZ ÖZDEMİR [1] , M. Sabri KOCAKÜLAH [2]

94 630

Bu araştırmanın amacı, 10. sınıf dalgalar ünitesinde yer alan su dalgalarında kırınım ve girişim konularının sosyal yapılandırmacı kurama dayalı öğretiminde farklı etkinliklerin uygulanma sırasının öğrencilerin kavramsal değişimlerine etkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini Balıkesir il merkezindeki bir Anadolu lisesinin 10. sınıflarında öğrenim gören 55 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin su dalgalarında kırınım ve girişim konularına yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla öğretim öncesinde ve sonrasında kavramsal anlama testi uygulanmıştır. Ayrıca her gruptan beş öğrenci ile öğretim öncesinde ve sonrasında yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

       Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. 10. sınıf su dalgalarında kırınım ve girişim konularının öğretimine yönelik hazırlanan ders etkinlikleri iki deney grubu arasında farklı sıralarda uygulanmıştır. Deney grubu 1 öğrencilerine etkinlikler sabit sırada uygulanarak öğretim yapılmıştır. Deney grubu 2 öğrencilerine aynı etkinlikler her derste farklı sıra ile uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre sınıf içinde önerilen ve ders öğretmeninin kullandığı öğretim yöntemine göre dersler işlenmiştir. Öğrencilerin kavramsal anlama testine verdikleri yanıtlar kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir. Yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile öğrencilerin öğretim öncesinde ve sonrasında kavramsal anlama testine verdikleri yanıtların detaylı incelenmesine çalışılmıştır. Yapılan öğretim sonrasında geleneksel öğretim yöntemine göre ders işlenen kontrol grubu öğrencilerinin öğrenmelerindeki değişimin deney gruplarındaki öğrencilere göre daha az olduğu belirlenmiştir. Deney grubu 1 ve deney grubu 2 öğrencileri karşılaştırıldığında ise deney grubu 1 öğrencilerinin öğrenmelerindeki gelişim daha üst düzeydedir. Verilerin analiz sonuçlarından yararlanarak su dalgalarının kırınımı ve girişimi üzerine öne çıkan kavram yanılgıları ve konunun öğretimine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Su Dalgaları, Fizik Eğitimi, Kavramsal Değişim, Kırınım
 • Bağcı Kılıç, G. (2001). Oluşturmacı fen öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(9), 9-22.
 • Demirel, Ö. (2006). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Driver, R. (1991). The pupils as scientist? USA Bristol: Open University Press.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karataş, F. Ö. (2003). Lise 2 kimyasal denge konusunun öğretiminde bilgisayar paket programları ile klasik yöntemlerin etkililiğinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Kocakülah, A. (2006). İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin görüntü kavramı ve düzlem aynada görüntü oluşumu ile ilgili kavramsal anlamaları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 157-173.
 • Koray Cansüngü, Ö. & Bal, Ş. (2002). Fen öğretiminde kavram yanılgıları ve kavramsal değişim stratejisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(1), 83-90.
 • Küçüközer, H. A. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ses konusundaki kavram yanılgılarının incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 313-321.
 • Maurines, L. (1992). Spontaneous reasoning on the propagation of visible mechanical signals. International Journal of Science Education, 14, 279-293.
 • MEB (2011). Ortaöğretim 10. sınıf fizik dersi öğretim programı. Ankara: MEB.
 • Özdemir, E., Kural, M. & Kocakülah, M. S. (2013). Effects of changing order of constructivist teaching techniques on concept of special relativity, 30. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul. Witmann, M. C., Steinberg, R. N. & Redish, E. F. (1999). Making sense of how students make sense of mechanical waves. Physics Teacher, 37, 15-21.
 • Wittmann, M C. (2002). The object coordination class applied to wavepulses: analysing student reasoning in wave physics. International Journal of Science Education, 24(1), 97–118.
 • Yin, R. K. (1984). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Yurdakul B. (2007). Yapılandırmacılık. (ed: Ö. Demirel), Eğitimde yeni yönelimler (s.39-65), Ankara: PegemA Yayıncılık.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülşah YAVUZ ÖZDEMİR
Ülke: Turkey


Yazar: M. Sabri KOCAKÜLAH
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { amauefd312240, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {423 - 453}, doi = {}, title = {Kırınım ve Girişim Konularının Öğretiminde Farklı Etkinliklerin Uygulanma Sırasının Kavramsal Değişime Etkisi}, key = {cite}, author = {KOCAKÜLAH, M. Sabri and YAVUZ ÖZDEMİR, Gülşah} }
APA YAVUZ ÖZDEMİR, G , KOCAKÜLAH, M . (). Kırınım ve Girişim Konularının Öğretiminde Farklı Etkinliklerin Uygulanma Sırasının Kavramsal Değişime Etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 423-453. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/33345/312240
MLA YAVUZ ÖZDEMİR, G , KOCAKÜLAH, M . "Kırınım ve Girişim Konularının Öğretiminde Farklı Etkinliklerin Uygulanma Sırasının Kavramsal Değişime Etkisi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (): 423-453 <http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/33345/312240>
Chicago YAVUZ ÖZDEMİR, G , KOCAKÜLAH, M . "Kırınım ve Girişim Konularının Öğretiminde Farklı Etkinliklerin Uygulanma Sırasının Kavramsal Değişime Etkisi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (): 423-453
RIS TY - JOUR T1 - Kırınım ve Girişim Konularının Öğretiminde Farklı Etkinliklerin Uygulanma Sırasının Kavramsal Değişime Etkisi AU - Gülşah YAVUZ ÖZDEMİR , M. Sabri KOCAKÜLAH Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 423 EP - 453 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Kırınım ve Girişim Konularının Öğretiminde Farklı Etkinliklerin Uygulanma Sırasının Kavramsal Değişime Etkisi %A Gülşah YAVUZ ÖZDEMİR , M. Sabri KOCAKÜLAH %T Kırınım ve Girişim Konularının Öğretiminde Farklı Etkinliklerin Uygulanma Sırasının Kavramsal Değişime Etkisi %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD YAVUZ ÖZDEMİR, Gülşah , KOCAKÜLAH, M. Sabri . "Kırınım ve Girişim Konularının Öğretiminde Farklı Etkinliklerin Uygulanma Sırasının Kavramsal Değişime Etkisi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 / 2 423-453.