Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Bilgilerinin Belirlenmesi: Açı, Köşegen, Yükseklik, Dörtgen

Suphi Önder BÜTÜNER [1]

192 818

Bu çalışmada matematik öğretmeni adaylarının geometri alan bilgilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Türkiye’de bulunan bir devlet üniversitesinin 1. sınıfında öğrenim gören 52 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Betimsel çalışmanın verileri, 2016 yılı bahar döneminde ilköğretim matematik öğretmenliği programının birinci sınıf ikinci döneminde okutulan Geometri dersinin ilk haftasında, beş adet sorudan oluşan yazılı form ile toplanmıştır. Öğretmen adaylarından açı, yükseklik ve köşegenin tanımlarını yapmaları, verilen şekillerin açı olup olmadığını ve dörtgenler arasındaki asimetrik ilişkileri tespit etmeleri, verilen şekillerin yüksekliklerini ve köşegenlerini çizmeleri istenmiştir. Birinci sorunun analizinde öğretmen adaylarının yaptıkları tanımlar “doğru veya yeterli”, “yanlış veya yetersiz” olarak kodlanmıştır. Öğretmen adaylarının yaptıkları tanımlar değerlendirilirken ölçüt olarak literatürde bu geometrik kavramlar için yapılan tanımlar dikkate alınmıştır.  İkinci sorunun analiz edilmesinde Usiskin vd. (2008)’in yapmış olduğu hiyerarjik sınıflandırmadan yararlanılmıştır. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sorunun analizinde öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar doğru ve yanlış şeklinde kategorize edilmiş, frekans ve yüzde değerleri sunulmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının tamamına yakınının açı, yükseklik ve köşegen tanımlarını yanlış veya eksik olarak yaptıkları tespit edilmiştir. Bir diğer bulguya göre, öğretmen adaylarından 18’i (%35), başlangıç noktaları aynı olan ve aynı yönlü çakışık iki ışının bir açı oluşturmayacağını düşünmüşlerdir. MXW’nun açı olduğunu düşünen 34 öğretmen adayından sadece 11’i MXW açısının ölçüsünü 0 derece olduğunu belirtmişlerdir. Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının bu kavramlara ilişkin alan bilgilerin zayıf olduğunu göstermektedir. Bu sonuç ışığında, lise yıllarında öğretmen adaylarının nasıl bir geometri öğretimine maruz kaldıklarının araştırılmasında ve lisans programında yer alan geometri dersinin içeriğinin öğretmen adaylarının mevcut eksikleri dikkate alınarak yapılandırılmasında yarar vardır.

Geometri, alan bilgisi, açı, yükseklik, köşegen, dörtgen, öğretmen adayı
 • Browning, C. A., Garza-Kling, G., Sundling, E. H. (2008). What’s your angle on angles?. Teaching Children Mathematics, 14(5), 283-287.
 • Casas-Garcia, L., Luengo-Gonzales, R. (2013). The study of the pupil’s cognitive structure: The concept of angle. European Journal of Psychlogy of Education, 28, 373-378.
 • Cunningham, R. F., & Roberts, A. (2010). Reducing the mismatch of geometry concept definitions and concept images held by pre-service teachers. IUMPST: The Journal, 1 (Content Knowledge). Retrieved April 12, 2016 from www.k12prep. math.ttu.edu.
 • Currie, P., & Pegg, J. (1998) Investigating students understanding of the relationships among quadrilaterals, in C. Kanes, M. Goos and E. Warren (Eds) Teaching Mathematics in New Times, Proceedings of the Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australia, 1, 177Ð184.
 • Çoker, D., & ve Karaçay, T. (1983). Matematik Terimleri Sözlüğü. (1. Baskı). Türk Dil Kurumu Yayınları no: 508. Ankara:Türk Dil Kurumu, 2016.
 • De Villiers, M. (1994). The role and function of a hierarchical classification of quadrilaterals, Learning of Mathematics, 14(1), 11-18.
 • Erdoğan, E. O., Dur, Z. (2014). Preservice mathematics teachers’ personel figural concepts and classifications about quadrilaterals. Australian Journal of Teacher Education. 39(6), 107-133.
 • Bütüner, S. Ö., Filiz, M. (2016). Matematik öğretmeni adaylarının dörtgenleri sınıflandırma becerilerinin incelenmesi, Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 43-56.
 • Fujita, T., & Jones, K. (2007). Learners’ understanding of the definitions and hierarchical classification of quadrilaterals: towards a theoretical framing. Research in Mathematics Education, 9 (1&2), 3-20.
 • Fujita, T. (2012). Learners’ level of understanding of the inclusion relations of quadrilaterals and prototype phenomenon. The Journal of Mathematical Behavior, 31(1), 60–72.
 • Fyhn A. B. (2006). A climbing girl’s reflections about angles. J Math Behav. 25, 91–102.
 • Gutierrez, A. & Jaime, A. (1999). Pre-service Primary Teachers’ Understanding of the Concept of Altitude of a Triangle. Journal of Mathematics Teacher of Education, 2(3), 253-275.
 • Hızarcı, S., Ada, Ş., Elmas, S. (2006). Geometride temel kavramların öğretilmesi ve öğrenilmesindeki hatalar. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 337-342.
 • Hill, H., Rowan, B., & Ball, D. (2005). Effects of teachers' mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal , 42, 371-406.
 • Keiser, J. M. (2004). Struggles with developing the concept of angle: comparing sixth-grade students’ discourse to the history of the angle concept. Math Think Learn. 6, 285–306.
 • Mewborn, D. S. (2003). Teaching, teachers’ knowledge, and their Professional development. In J. Kilpatrick, W. G. Martin, and D. Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics. Reston, VA: The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.
 • Mitchelmore, M. C., White, P. (2000). Development of angle concepts by progressive abstraction and generalisation. Educ Stud Math. 41, 209–238. Moore, K. (2013). Making sense by measuring arcs:A teaching experiement in angle measure. Educational Studies in Mathematics, 83, 225-245.
 • Monaghan, F. (2000). What difference does it make? Children’s views of the differences between some quadrilaterals. Educational Studies in Mathematics, 42(2), 179-196.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 international results in mathematics. Chestnut Hill, MA, USA: Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. Retrieved from http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/
 • NCTM (2000). Principles and standarts for school mathematics. Reston, VA: Author.
 • Öztoprakçi, S. (2014). Pre-service middle school mathematics teachers’ understanding of quadrilaterals through the definitions and their relationships (doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Pickreign, J. (2007). Rectangle and rhombi: how well do pre-service teachers know them? Issues in the undergraduate mathematics preparation of school teachers, V(1), 1-7.
 • Jensen, B., Hunter, A., Sonnemann, J., & Burns, T. (2012) Catching Up: Learning from the Best School Systems in East Asia. Carlton, VIC: Grattan Institute. URL-1. Misconceptions in geometry, https://geometrymodule.wikispaces.com/file/view/Misconceptions.pdf adresinden 14 Ocak 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Usiskin, Z., Griffin, J., Witonsky, D., & Willmore, E. (2008). The classification of quadrilaterals: A study in definition. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 • Welter, D. (2001). The teaching of geometric shapes. Math Modeling for Teachers. Retrieved June 19, 2010 from http://myweb.loras.edu/dw078774/welter.pdf
 • Wilson, P., Adams, V. (1992). A dynamic way to teach angle and angle measure. The Arithmetic Teacher, 39(5), 6-13.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Suphi Önder BÜTÜNER
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { amauefd326656, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {501 - 530}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Bilgilerinin Belirlenmesi: Açı, Köşegen, Yükseklik, Dörtgen}, key = {cite}, author = {BÜTÜNER, Suphi Önder} }
APA BÜTÜNER, S . (). Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Bilgilerinin Belirlenmesi: Açı, Köşegen, Yükseklik, Dörtgen. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 501-530. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/33345/326656
MLA BÜTÜNER, S . "Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Bilgilerinin Belirlenmesi: Açı, Köşegen, Yükseklik, Dörtgen". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (): 501-530 <http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/33345/326656>
Chicago BÜTÜNER, S . "Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Bilgilerinin Belirlenmesi: Açı, Köşegen, Yükseklik, Dörtgen". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (): 501-530
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Bilgilerinin Belirlenmesi: Açı, Köşegen, Yükseklik, Dörtgen AU - Suphi Önder BÜTÜNER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 501 EP - 530 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Bilgilerinin Belirlenmesi: Açı, Köşegen, Yükseklik, Dörtgen %A Suphi Önder BÜTÜNER %T Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Bilgilerinin Belirlenmesi: Açı, Köşegen, Yükseklik, Dörtgen %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD BÜTÜNER, Suphi Önder . "Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Bilgilerinin Belirlenmesi: Açı, Köşegen, Yükseklik, Dörtgen". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 / 2 501-530.