Öğretmen Adaylarının “Astronomi” Konusundaki Kavramlara Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

Dündar YENER [1] , Pelin AKSÜT [2] , Naciye SOMUNCU DEMİR [3] , Fatih AYDIN [4] , Hilal FİDAN [5] , Özge SUBAŞI [6] , Mehmet AYGÜN [7]

161 529

Astronomi ile fen bilimleri birbirlerini karşılıklı olarak besleyen kaynaklardır. İlköğretim bölümlerinde okuyan öğretmen adayları ile yapılan astronomi kavram yanılgıları tespiti içerikli araştırmalarda öğretmen adaylarının astronomi kavramları ile ilgili birçok alternatif kavram geliştirdikleri, uygulanan ölçeklerde bulunan sorulara verdikleri doğru cevaplarda dahi emin olmadıkları görülmüştür. Araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının Astronomi konusundaki temel kavramlara yönelik bilişsel yapılarını ve var olan kavram yanılgılarını ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden Durum Çalışması (Case Study) kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 64 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) kullanılmıştır. Seçilen anahtar kavramlar Astronom, Astronot, Uzay, Gezegen, Güneş Sistemi, Astroloji, Karadelik, Gökada, Yıldız, Astreoit ve Kuyruklu Yıldız’dır. Öğretmen adaylarına KİT’e yönelik açıklamalar yapılmış ve her bir kavram için ortalama 30 saniye süre verilmiştir. Araştırma sonucunda, Yıldız ve Kuyruklu Yıldız kavramları arasındaki ortaya çıkan bağlantı dikkat çekmektedir. Ayrıca Karadelik kavramının Siyah ve Boşluk kavramlarını çağrıştırması kavram yanılgısı olabileceği şeklinde yorumlanabilir.

Astronomi, Öğretmen Adayı, Bilişsel Yapı, Kelime İlişkilendirme Testi
  • Atasoy, B. (2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
  • Bahar, M., Johnstone, A.H. & Sutcliffe, R. G. (1999). Investigation of Students’ Cognitive Structure İn Elementary Genetics Through Word Association Tests. Journal of Biological Education, 33, 134.
  • Bahar, M. & Özatlı, N.S. (2003). Kelime İlişkilendirme Yöntemi İle Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Canlıların Temel Bileşenleri Konusundaki Bilişsel Yapılarının Araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,5, 1
  • Bektaşlı, B. (2013). The effect of media on preservice science teachers’ attitudes toward astronomy and achievement in astronomy class. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12 (1), 139-146.
  • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
  • Emrahoğlu, N. ve Öztürk, A. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi kavramlarını anlama seviyelerinin ve kavram yanılgılarının incelenmesi üzerine boylamsal bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 1, 165-180.
  • Ercan, F., Taşdere, A. & Ercan, N. (2010). Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Bilişsel Yapının ve Kavramsal Değişimin Gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7,2, 136-154.
  • Taşcan, M. (2013). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Temel Astronomi Konularındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Malatya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  • Yılmaz, E., Türkoğuz, S. & Şahin, M. (2014). Güneş Sistemi ve Uzay Konularına Yönelik Kavram Yanılgılarının Günlük Yaşama Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 37-44.
  • Yin, R. K. (1984). Case study research: Design and methods. Baverly Hills, CA: Sage Publication
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Dündar YENER
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Pelin AKSÜT
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Naciye SOMUNCU DEMİR
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Fatih AYDIN
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hilal FİDAN

Yazar: Özge SUBAŞI

Yazar: Mehmet AYGÜN

Bibtex @araştırma makalesi { amauefd335367, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {531 - 565}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının “Astronomi” Konusundaki Kavramlara Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SUBAŞI, Özge and AKSÜT, Pelin and SOMUNCU DEMİR, Naciye and AYGÜN, Mehmet and FİDAN, Hilal and AYDIN, Fatih and YENER, Dündar} }
APA YENER, D , AKSÜT, P , SOMUNCU DEMİR, N , AYDIN, F , FİDAN, H , SUBAŞI, Ö , AYGÜN, M . (). Öğretmen Adaylarının “Astronomi” Konusundaki Kavramlara Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 531-565. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/33345/335367
MLA YENER, D , AKSÜT, P , SOMUNCU DEMİR, N , AYDIN, F , FİDAN, H , SUBAŞI, Ö , AYGÜN, M . "Öğretmen Adaylarının “Astronomi” Konusundaki Kavramlara Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (): 531-565 <http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/33345/335367>
Chicago YENER, D , AKSÜT, P , SOMUNCU DEMİR, N , AYDIN, F , FİDAN, H , SUBAŞI, Ö , AYGÜN, M . "Öğretmen Adaylarının “Astronomi” Konusundaki Kavramlara Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (): 531-565
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının “Astronomi” Konusundaki Kavramlara Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi AU - Dündar YENER , Pelin AKSÜT , Naciye SOMUNCU DEMİR , Fatih AYDIN , Hilal FİDAN , Özge SUBAŞI , Mehmet AYGÜN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 531 EP - 565 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının “Astronomi” Konusundaki Kavramlara Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi %A Dündar YENER , Pelin AKSÜT , Naciye SOMUNCU DEMİR , Fatih AYDIN , Hilal FİDAN , Özge SUBAŞI , Mehmet AYGÜN %T Öğretmen Adaylarının “Astronomi” Konusundaki Kavramlara Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD YENER, Dündar , AKSÜT, Pelin , SOMUNCU DEMİR, Naciye , AYDIN, Fatih , FİDAN, Hilal , SUBAŞI, Özge , AYGÜN, Mehmet . "Öğretmen Adaylarının “Astronomi” Konusundaki Kavramlara Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 / 2 531-565.