Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1, Sayfalar 1 - 20 2018-06-20

Metaphors on Teacher Leadership Produced by Principals and Teachers
Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Öğretmen Liderliğine İlişkin Ürettikleri Metaforlar

Serdar ÖZÇETİN [1]

121 139

The aim of this study is to attract the attention of related authorities to the importance of teacher leadership in the development of leadership capacity in schools, and to increase awareness of teacher leaders by determining the views of teachers and administrators regarding teacher leadership. The study is important as it tries to introduce a new conception of teacher leadership which hasn’t been studied enough in our country and contributes to literature in this field by demonstrating the importance of teacher leadership in the development of leadership capacity in schools. The study based on case studies is a qualitative study with embedding multiple case patterns. Qualitative methods were used in the collection, analysis and interpretation of data. Data were analyzed through document analysis, metaphor analysis and the analysis of observation forms. Data were coded and relationships between them were established. Themes were organized using NVivo10.0. The study group, consisting of volunteers who could be reached easily, were selected by using sampling method. The study group consisted of three principals of three different Primary and Secondary schools and of 12 voluntary teachers determined by other teachers who filled out a form. Findings of Study: Teacher leaders associated teacher leaders with candle, ball, magnet, pillow, tree, soil and the sun. School principals associated teacher leadership with wrench that we sort under object category regarding the subject of association teacher leaders with a living being or an object and school principals associated teacher leadership with the sun and queen bee. 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen ve yöneticilerin öğretmen liderliğine ilişkin kullandıkları metaforları ortaya koymaktır. Çalışma grubu, gönüllük esasına dayalı kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üç ilkokul ve ortaokulda görev yapan üç müdür ve araştırmaya katkıda bulunmak isteyen gönüllü öğretmenlerin form doldurarak belirlediği 12 öğretmen lider oluşturmaktadır. Bu araştırma, durum (örnek olay) çalışması yöntemiyle yürütülen iç içe geçmiş çoklu durum desenli, nitel bir çalışmadır. Veri toplama tekniği olarak metafor analizinden yararlanılmıştır. Veri çözümleme işlemleri, NVivo10.0 yazılım programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın bulguları, öğretmen liderleri bir canlı veya nesneye benzetme konusuyla ilgili olarak öğretmen liderlerden altısı, nesne kategorisi içerisine alınan mum, top, mıknatıs ve yastığa benzetmiştir. Öğretmen liderlerden dördü, öğretmen liderleri doğa kategorisi içerisine alınan ağaç, toprak ve güneşe benzetmiştir. Öğretmen liderlerden bir kişi, öğretmen liderleri canlı kategorisi içerisine alınan kaplana benzetmiştir. Bir kişi, öğretmen liderleri sibernetik mekanizma kategorisi içerisine aldığımız bilgisayara benzetmiştir. Okul müdürlerinden biri ise, Öğretmen liderleri bir canlı veya nesneye benzetme konusuyla ilgili olarak nesne kategorisi içerisine alınan İngiliz anahtarına benzetmiştir. Öğretmen liderleri bir canlı veya nesneye benzetme konusuyla ilgili olarak okul müdürlerinden biri doğa kategorisi içerisine alınan güneşe benzetmiştir. Öğretmen liderleri bir canlı veya nesneye benzetme konusuyla ilgili olarak okul müdürlerinden biri canlı kategorisi içerisine aldığımız ana arıya benzetmiştir. Bu ifadelerden yola çıkarak, öğretmen liderliğine ilişkin olumlu bir algının olduğu ve okulun gelişimi, etkililiği için gerekli olduğu ve desteklenmesi gerektiği sonucunu çıkarabiliriz.

 • Akbaba-Altun, S., ve Apaydın, Ç. (2013). Kız ve erkek öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19 (3), 329-354.
 • Beycioğlu, K. (2009). İlköğretim okullarında öğretmenlerin sergiledikleri liderlik rollerine ilişkin bir değerlendirme (Hatay ili örneği). Yayımlanmamış doktora tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Can, N. (2006). Öğretmen liderliğinin geliştirilmesinde müdürün rol ve stratejileri. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 349-363.
 • Can, N. (2007). Öğretmen Liderliği Becerileri Ve Bu Becerilerin Gerçekleştirilme Düzeyi. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (1), 263-288.
 • Clarken, R. H. (1997). “Five Metaphors for Educators”. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, March 24-28.
 • Crowther, F., Ferguson, M., ve Hann, L. (2009). Developing teacher leaders. ThousandOaks, CA: CorwinPress.
 • Girmen, P. (2007). İlköğretim öğrencilerinin konuşma yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Günbayi, İ., ve Turan, F. (2013). School Principals, Teachers, Students and Their Parents’ Views on E-School Implementation in the Ministry of National Education Information Management System: A Case Study. Elementary Education Online, 12(1), 1-22.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. ve Dalgıç, G. (2011). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin algıları: Metafor analizi örneği [School administrators’ perceptions of technology leadership: an example for metaphor analysis]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları ,1 (1), 97–121.
 • Harris, A ve Muijs, D. (2005). Improving Schools Through Teacher Leadership, Berkshire: Open University Press.
 • Murphy, J. (2005). Connecting Teacher Leadership and School İmprovement, ThousandOaks, London, New Delhi: CorwinPress, Sage.
 • Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 131-155.
 • Saban, A. (2006). Functions of metaphor in teaching and teacher education: A review essay. Teaching Education, 17 (4), 299–315.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N., ve Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461–522.
 • Sawyer, J. M. (2005). A Case Study of Teacher Leadership As a Strategy for Implementing Change. (Unpublished Doctoral Dissertation, Boston College). ProQuest Dissertations and Theses (UMI No. 3173679).
 • Silns, H. ve Mulford, B. (2002) Leadership and School Results Second International Handbook of Educational Leadership and Administration, Kluwer Press, Netherlands.
 • Singh, K. (2010). Metaphor as a tool in educational leadership classrooms. Management in Education, 24 (3) 127–131.
 • TDK, Türk Dil Kurumu. 17 Nisan 2013 tarihinde http://www.tdk.gov.tr, adresinden erişilmiştir.
 • Töremen, F., Döş, İ. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1973-2012.
 • York-Barr, J. ve Duke, K.(2004). What Do We Know About Teacher Leadership? Findings From Two Decades of Scholarship, Review of Educational Research, 74, 255-316.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serdar ÖZÇETİN
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { amauefd297089, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1 - 20}, doi = {}, title = {Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Öğretmen Liderliğine İlişkin Ürettikleri Metaforlar}, key = {cite}, author = {ÖZÇETİN, Serdar} }
APA ÖZÇETİN, S . (2018). Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Öğretmen Liderliğine İlişkin Ürettikleri Metaforlar. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 1-20. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/37607/297089
MLA ÖZÇETİN, S . "Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Öğretmen Liderliğine İlişkin Ürettikleri Metaforlar". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 1-20 <http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/37607/297089>
Chicago ÖZÇETİN, S . "Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Öğretmen Liderliğine İlişkin Ürettikleri Metaforlar". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Öğretmen Liderliğine İlişkin Ürettikleri Metaforlar AU - Serdar ÖZÇETİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Öğretmen Liderliğine İlişkin Ürettikleri Metaforlar %A Serdar ÖZÇETİN %T Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Öğretmen Liderliğine İlişkin Ürettikleri Metaforlar %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZÇETİN, Serdar . "Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Öğretmen Liderliğine İlişkin Ürettikleri Metaforlar". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 / 1 (Haziran 2018): 1-20.