Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - AUID
Kapak Resmi
ISSN 2147-7256 | e-ISSN 2618-6497 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Amasya Üniversitesi |

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Review of the Faculty of Divinity of Amasya University (AUID), ilahiyat alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derleme ve çevirileri yayınlayan; bilimsel, hakemli bir dergidir.

Dergide, İlahiyat alanının yanı sıra, Eğitim, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Edebiyat ve Tarih alanlarında hazırlanmış özgün, bilimsel araştırma makaleleri yayınlanır.

Dergide İSNAD ATIF SİSTEMİ'ne geçilmiş bulunmaktadır. Makalelerin hazırlanmasında bu kurallara uyulması gerekmektedir. 

Yayınlanmak isteği ile gönderilecek makalelerin "Makale Gönder" linkinde sunulan adımlar takip edilerek Editöre ulaştırılması gerekmektedir.

Derginin yayın dili: Türkçe'dir. İngilizce en az 100 kelimelik özete yer verilmektedir.

Derginin yayın sıklığı: Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Yazarlar, makalelerini MAKALE YAZIM VE YAYIN İLKELERİ'ne göre düzenlemek zorundadırlar.

YAZARLARIN DİKKATİNE!

Sayın Yazarlarımız,


Bilindiği üzere, TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Çünkü yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır.


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenebilecektir.


ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID (tanımlayıcı kimlik/numara) bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, yazarlardan ORCID bilgilerini talep edilebilecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.


                                                                                                                           Editör


                                                                    

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - AUID

ISSN 2147-7256 | e-ISSN 2618-6497 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Amasya Üniversitesi |
Kapak Resmi

27.616

126.906

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Review of the Faculty of Divinity of Amasya University (AUID), ilahiyat alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derleme ve çevirileri yayınlayan; bilimsel, hakemli bir dergidir.

Dergide, İlahiyat alanının yanı sıra, Eğitim, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Edebiyat ve Tarih alanlarında hazırlanmış özgün, bilimsel araştırma makaleleri yayınlanır.

Dergide İSNAD ATIF SİSTEMİ'ne geçilmiş bulunmaktadır. Makalelerin hazırlanmasında bu kurallara uyulması gerekmektedir. 

Yayınlanmak isteği ile gönderilecek makalelerin "Makale Gönder" linkinde sunulan adımlar takip edilerek Editöre ulaştırılması gerekmektedir.

Derginin yayın dili: Türkçe'dir. İngilizce en az 100 kelimelik özete yer verilmektedir.

Derginin yayın sıklığı: Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Yazarlar, makalelerini MAKALE YAZIM VE YAYIN İLKELERİ'ne göre düzenlemek zorundadırlar.

YAZARLARIN DİKKATİNE!

Sayın Yazarlarımız,


Bilindiği üzere, TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Çünkü yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır.


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenebilecektir.


ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID (tanımlayıcı kimlik/numara) bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, yazarlardan ORCID bilgilerini talep edilebilecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.


                                                                                                                           Editör


                                                                    

Sayı 11 - Ara 2018
 1. Yöresel Tavır Bağlamında Sahih Tilavet Kriterleri
  Sayfalar 9 - 43
  Mustafa Atilla Akdemir
 2. Arap Dilinde Zamir Üzerine Yapılan Atıfla İlgili Tartışmalar
  Sayfalar 45 - 57
  Enes Erdim
 3. Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algıları: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği
  Sayfalar 59 - 80
  Eyup Şimşek
 4. Abdülmecîd b. Şeyh Nasûh b. İsrâil Amasî’nin “Risâletü’l-Fevzi’l-Azîm”i ve Tahkîkî
  Sayfalar 81 - 117
  Süleyman Pak
 5. Abdülmecid b. Nasûh et-Tosyavî el-Amâsî (Ö. 996/1588) ve ʿArafâtü’l- ‘Ârifîn İsimli Eseri
  Sayfalar 119 - 157
  Hasan Yerkazan
 6. Mustafâ İsâmeddîn’in Müretteb Müfredât-ı Siyâhî’si
  Sayfalar 159 - 167
  Sibel Murad
 7. Ebû Hanîfe’nin (ö. 150/767) Hayatı ve Zühd Anlayışı
  Sayfalar 169 - 200
  Eyyup Akdağ
 8. Rûzbihan-ı Baklî’nin Arâisü’l-Beyân’ında İbadetlere Dair Bazı İşârî Yorumlar
  Sayfalar 201 - 219
  Enver Bayram
 9. Hastanelerde Gerçekleştirilen Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Üzerine Nitel Bir Araştırma (Kayseri Örneği)
  Sayfalar 221 - 256
  Muhammed Esat Altıntaş
 10. Kur’an’ın Mekke’de Yazılması ve Medine’de Çoğaltılması Üzerine Bazı Değerlendirmeler
  Sayfalar 257 - 289
  Mehmet Altuntaş
 11. Zühd Örneği İzinde Tasavvufta Kavramların Somuttan Soyuta Dönüşümü
  Sayfalar 291 - 311
  Mehmet Uyar
 12. Bir Kur’ân Mütercimi Olarak Prof. Dr. Hüseyin Peker: Hayatı, Eserleri, Hocaları ve Öğrencileri
  Sayfalar 313 - 341
  Mustafa Kara
 13. Erıc J. Sharpe’ın Dini Anlama Modeli
  Sayfalar 343 - 376
  Şevket Özcan
 14. İmâmiyye Algısında Süreç İhmali ve Genelleme Sorunu: Eş‘arî Makâlât Geleneği Örneği
  Sayfalar 377 - 418
  Ümüt Toru
 15. Kur’an-ı Kerim ve Eski Ahit Bağlamında Buzağıya Tapan İsrailoğulları’na Ölüm Cezası Verilmesi Meselesi
  Sayfalar 419 - 446
  Şükrü Maden, Mustafa Yiğitoğlu
 16. Sünenü’t-Tirmizî’ye Kaynaklık Bakımından İmâm Buhârî’nin Eserleri (Tahrîc ve Değerlendirme)
  Sayfalar 447 - 468
  Üzeyir Durmuş
 17. Müslüman Geleneğinde Vahiy Anlayışı
  Sayfalar 469 - 491
  Mehmet Akif Ceyhan
 18. Abbasi Devlet Ricâline Ait Örnekler Bağlamında Klasik Arap Edebiyatının İlk Yazılı Edebi Türlerinden “Tevkîât”
  Sayfalar 493 - 527
  Muhammed Faruk Çakır
 19. W. Montgomery Watt’a Göre Endülüs İslâm Medeniyetinin Batı Avrupa’ya Etkisi
  Sayfalar 529 - 542
  İlhami Ayrancı