Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - AUID
Kapak Resmi
ISSN 2147-7256 | e-ISSN 2618-6497 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Amasya Üniversitesi |

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Review of the Faculty of Divinity of Amasya University (AUID), ilahiyat alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derleme ve çevirileri yayınlayan; bilimsel, hakemli bir dergidir.

Dergide, İlahiyat alanının yanı sıra, Eğitim, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Edebiyat ve Tarih alanlarında hazırlanmış özgün, bilimsel araştırma makaleleri yayınlanır.

Dergide İSNAD ATIF SİSTEMİ'ne geçilmiş bulunmaktadır. Makalelerin hazırlanmasında bu kurallara uyulması gerekmektedir. 

Yayınlanmak isteği ile gönderilecek makalelerin "Makale Gönder" linkinde sunulan adımlar takip edilerek Editöre ulaştırılması gerekmektedir.

Derginin yayın dili: Türkçe'dir. İngilizce en az 100 kelimelik özete yer verilmektedir.

Derginin yayın sıklığı: Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Yazarlar, makalelerini MAKALE YAZIM VE YAYIN İLKELERİ'ne göre düzenlemek zorundadırlar.

YAZARLARIN DİKKATİNE!

Sayın Yazarlarımız,


Bilindiği üzere, TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Çünkü yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır.


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenebilecektir.


ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID (tanımlayıcı kimlik/numara) bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, yazarlardan ORCID bilgilerini talep edilebilecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.


                                                                                                                           Editör


                                                                    

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - AUID

ISSN 2147-7256 | e-ISSN 2618-6497 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Amasya Üniversitesi |
Kapak Resmi

25.622

106.861

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Review of the Faculty of Divinity of Amasya University (AUID), ilahiyat alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derleme ve çevirileri yayınlayan; bilimsel, hakemli bir dergidir.

Dergide, İlahiyat alanının yanı sıra, Eğitim, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Edebiyat ve Tarih alanlarında hazırlanmış özgün, bilimsel araştırma makaleleri yayınlanır.

Dergide İSNAD ATIF SİSTEMİ'ne geçilmiş bulunmaktadır. Makalelerin hazırlanmasında bu kurallara uyulması gerekmektedir. 

Yayınlanmak isteği ile gönderilecek makalelerin "Makale Gönder" linkinde sunulan adımlar takip edilerek Editöre ulaştırılması gerekmektedir.

Derginin yayın dili: Türkçe'dir. İngilizce en az 100 kelimelik özete yer verilmektedir.

Derginin yayın sıklığı: Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Yazarlar, makalelerini MAKALE YAZIM VE YAYIN İLKELERİ'ne göre düzenlemek zorundadırlar.

YAZARLARIN DİKKATİNE!

Sayın Yazarlarımız,


Bilindiği üzere, TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Çünkü yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır.


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenebilecektir.


ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID (tanımlayıcı kimlik/numara) bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, yazarlardan ORCID bilgilerini talep edilebilecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.


                                                                                                                           Editör


                                                                    

Cilt: 6 Sayı: 10 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 10 - Haz 2018
 1. Din Görevlilerinde Meslekî Tükenmişlik: Amasya Örneği
  Sayfalar 7 - 37
  Şuayip Özdemir, Halil Apaydın, Ayşegül Gün
 2. Amasya’da Bir İlim Yuvası: Mecdîzâde Abdurrahman Kâmil Yetkin (Ö. 1941) ve Oğulları Mehmet Sabri Yetkin (Ö. 1963), Ahmet Emrî Yetkin (Ö. 1974), Mustafa Niyazi Yetkin (Ö. 1959)
  Sayfalar 39 - 72
  Recep Orhan Özel
 3. Kur'ân'ın Üç Aşamalı İndirilişi
  Sayfalar 73 - 100
  Davut Ağbal
 4. Eş‘arî Âlimlerin Nazarında Hanbelîlik ve Hanbelîler (İhtilaflar ve İthamlar)
  Sayfalar 101 - 144
  Ümüt Toru
 5. Kazâ ve Kader Kavramlarına Felsefi Bir Katkı: Molla Sadrâ Örneği
  Sayfalar 145 - 176
  Ahmet Pirinç
 6. Kur’ân’ın Aşamalı İndirilişi İle İlgili Rivâyetlerin Sened Tenkidi
  Sayfalar 177 - 211
  Hasan Yerkazan
 7. Zemahşerî’nin Ahkâm Âyetlerini Yorumlama Metodu Bağlamında Fıkıhçı Kişiliği -el-Keşşâf Örneği-
  Sayfalar 213 - 260
  Abdülkadir Tekin
 8. Bireysel-Toplumsal Farklılıklar ve Ahlâkî Görecelik Sorunu
  Sayfalar 261 - 282
  Mehmet Akif ALTUNIŞIK
 9. Kâdî Beyzâvî’nin Hüsün-Kubuh Anlayışı
  Sayfalar 283 - 321
  İbrahim Bayram
 10. Dini, Felsefi, Psikolojik Boyutlarıyla Vicdan ve Değerler Eğitimindeki Yeri
  Sayfalar 323 - 345
  Mahmut ZENGİN, Elif Arslan İÇÖZ
 11. Son Dönem Osmanlı Ahlak Risalelerinde Öne Çıkan Değerler (1908-1918)
  Sayfalar 347 - 363
  Muhammed YAZIBAŞI
 12. Keşşâf Tefsiri Hakkında Yapılmış Akademik Araştırmalar: Bir Literatür İncelemesi
  Sayfalar 365 - 414
  Mehmet Kaya
 13. Türkiye’deki Din Eğitimi Çalışmaları Bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’ (2017) Üzerine Bibliyometrik Analizler
  Sayfalar 415 - 430
  Salih AYBEY
 14. el-Kelimu'n-Nevâbiġ ve Çorumlu Damadzâde‎ Ebu Bekir b. Ömer'in el-Hikemü'r-Ravabiġ fî Şerhi'l-‎Kelimi'n-Nevâbiġ Adlı Şerhi
  Sayfalar 431 - 454
  Ferahiye Sakarya