AMİSOS
Kapak Resmi
ISSN 2587-2222 | e-ISSN 2587-2230 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Davut Yiğitpaşa |

AMİSOS 

(ISSN: 2587-2222 / E-ISSN: 2587-2230)

AMİSOS Dergisi; 2016 yılından itibaren “Uluslararası Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir.  AMİSOS Dergisi; konu olarak, Paleoantropoloji, Prehistorya, Protohistorya, Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi, Eskiçağ Tarihi, Hititoloji, Sümeroloji, Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Arkeometalurji, Arkeozooloji, Arkeobotanik, Bizans Sanatı, Osmanlı Sanatı, Nümizmatik, Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Konservasyon, Müzecilik gibi sosyal bilimler alanlarındaki ana konular ile bunlarla ilgili, ilişkili veya yardımcı konuları kapsamaktadır.

Not: Makale gönderecek olan yazarlarımızın ORCİD numarasını ve intihal raporunu da başvuru kısmında eklemeleri gerekmektedir. ORCİD numarası ve intihal oranı %20'nin üzerinde olan  yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.


SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 


AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ

Amisos Dergisi, kullanıcı veya kurumların içeriği bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazardan önceden izin almasına gerek yoktur.AMİSOS

ISSN 2587-2222 | e-ISSN 2587-2230 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Davut Yiğitpaşa |
Kapak Resmi

11.598

21.143

AMİSOS 

(ISSN: 2587-2222 / E-ISSN: 2587-2230)

AMİSOS Dergisi; 2016 yılından itibaren “Uluslararası Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir.  AMİSOS Dergisi; konu olarak, Paleoantropoloji, Prehistorya, Protohistorya, Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi, Eskiçağ Tarihi, Hititoloji, Sümeroloji, Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Arkeometalurji, Arkeozooloji, Arkeobotanik, Bizans Sanatı, Osmanlı Sanatı, Nümizmatik, Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Konservasyon, Müzecilik gibi sosyal bilimler alanlarındaki ana konular ile bunlarla ilgili, ilişkili veya yardımcı konuları kapsamaktadır.

Not: Makale gönderecek olan yazarlarımızın ORCİD numarasını ve intihal raporunu da başvuru kısmında eklemeleri gerekmektedir. ORCİD numarası ve intihal oranı %20'nin üzerinde olan  yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.


SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 


AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ

Amisos Dergisi, kullanıcı veya kurumların içeriği bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazardan önceden izin almasına gerek yoktur.Cilt 3 - Sayı 5 - Ara 2018
 1. SARDEİS MEZAR TİPLERİ / GRAVE TYPES OF SARDEIS
  Sayfalar 305 - 321
  Farzad ABEDİ
 2. ANTİKÇAĞ’IN ULUSLARARASI POLİTİKALARINDA PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANILAN HEYKELTRAŞLIK
  Sayfalar 322 - 340
  Çağlar AKDAĞ, Özden ÜRKMEZ
 3. VAN YONCATEPE SARAYI ERKEN DEMİR DEVRİ NEKROPOLÜ
  Sayfalar 341 - 358
  Vedat Evren BELLİ
 4. DAĞLIK KİLİKYA KIYILARINDA BİR ERKEN BİZANS KİLİSESİ: PULLU KİLİSESİ KAZI ÇALIŞMALARI ve İLK BULGULAR
  Sayfalar 359 - 370
  Kenan BEŞALTI, Suat ŞAHİN
 5. ROMA ASKERİ SİSTEMİNDE EMEKLİLİK VE EMEKLİ ASKERLERİN YAŞANTILARI
  Sayfalar 371 - 381
  Alaaddin KALAYCI
 6. ROMA İMPARATORLUĞU’NDAKİ AUXİLİARİLER VE PEREGRİNİLERİN BERABER YAŞADIKLARI BİR BÖLGE: İNTERCİSA
  Sayfalar 382 - 391
  Eren KARAKOÇ
 7. SAMSUN’DA BULUNAN, ZALPA, İKİZTEPE VE NERİK YERLEŞMELERİNDE HİTİTLER’İN HAKİMİYET MÜCADELESİ
  Sayfalar 392 - 407
  Dursun SAĞDIŞ, Osman ÇOLAK
 8. RITUAL-WORSHIPPING SCENES AND ARCHITECTURAL IMAGES IN THE ICONOGRAPHY OF URARTIAN BELTS
  Sayfalar 408 - 454
  Saak TARONTSI
 9. KURULUŞ, YÜKSELİŞ VE ÇÖKÜŞÜ İLE ROMA’NIN MESOPOTAMIA’DAKİ SON VARLIK GÖSTERGESİ: DARA (ANASTASIOPOLIS-IUSTINIANA NOVA)
  Sayfalar 455 - 480
  Murat TOSUN
 10. ROMA PANTHEONU: ESKİ YUNAN TANRILARI NASIL ROMALI OLDU?
  Sayfalar 481 - 492
  Özgür TURAK
 11. ALANYA GELENEKSEL KONUTLARINDA KAPILAR
  Sayfalar 493 - 514
  Nisa YILMAZ ERKOVAN, Nazmiye Gizem ARI
 12. AMİSOS’TA ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ (M.S. 2. YÜZYIL)’NE AİT KALINTILARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KURTARMA KAZISI VE KAZI BULUNTULARI
  Sayfalar 515 - 537
  Orhan Alper ŞİRİN