Kapak Resmi
4.747     |     5.190
Arşiv

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL AMISOS / ULUSLARARASI AMİSOS DERGİSİ

(ISSN: 2587-2222 / E-ISSN: 2587-2230)

Aralık ve Haziran olmak üzere yılda iki sayı olarak şimdilik sanal ortamda yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 

Dergi konu olarak, Paleoantropoloji, Prehistorya, Protohistorya, Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi, Eskiçağ Tarihi, Hititoloji, Sümeroloji, Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Arkeometalurji, Arkeozooloji, Arkeobotanik, Bizans Sanatı, Osmanlı Sanatı, Nümizmatik, Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Konservasyon, Müzecilik gibi sosyal bilimler alanlarındaki ana konular ile bunlarla ilgili, ilişkili veya yardımcı konuları ve bunlarla ilişkili yorum, yaklaşım ve kuramları kapsar. Dergi kapsamına uygun olarak bilimsel yenilik getiren, özgün araştırma ve yorum makaleleri, haberler, kazı raporları, ve kitap tanıtımlarını içerir.


Not:

Dergimiz adına DOI başvurusu yapılmış ve kriterlere uyduğumuz belirtilmiştir. En kısa süre içerisinde dergimizde yayımlanacak olan yazılara DOI numarası da verilecektir.Duyuru:

2017 yılı 2. sayımız için yazılarınızı bekliyoruz. 


Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Haz 2017