Anasay
Cover Image
ISSN 2587-2001 | e-ISSN 2618-6187 | Period Quarterly | Founded: 2017 | Publisher ishak KÜÇÜKYILDIZ |

“ANASAY” Dergisi Kültür Turizm Bakanlığı  "Gençdes" projesinin desteğiyle yayım hayatına başlamıştır. Herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, ulusal hakemli bilimsel bir yayın organıdır.  Her yıl Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 kez yayınlanan bir dergidir.

Dergide   kuramsal   ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme, derlemeler ve kitap tanıtımlarına   yer verilecektir.  

“ANASAY” dergisi, Sosyal Bilimler alanında çalışma  yapan tüm araştırmacılara    açıktır. Birçok farklı alandan danışma ve hakem kurulu  bulunan dergimizin   yayın dili Türkçedir.


İlginize şimdiden teşekkür ederiz.

Anasay   Dergisi   Editörlüğü

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      İletişim : anasaydergisi@hotmail.com

Anasay

ISSN 2587-2001 | e-ISSN 2618-6187 | Period Quarterly | Founded: 2017 | Publisher ishak KÜÇÜKYILDIZ |
Cover Image

6.103

14.906

“ANASAY” Dergisi Kültür Turizm Bakanlığı  "Gençdes" projesinin desteğiyle yayım hayatına başlamıştır. Herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, ulusal hakemli bilimsel bir yayın organıdır.  Her yıl Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 kez yayınlanan bir dergidir.

Dergide   kuramsal   ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme, derlemeler ve kitap tanıtımlarına   yer verilecektir.  

“ANASAY” dergisi, Sosyal Bilimler alanında çalışma  yapan tüm araştırmacılara    açıktır. Birçok farklı alandan danışma ve hakem kurulu  bulunan dergimizin   yayın dili Türkçedir.


İlginize şimdiden teşekkür ederiz.

Anasay   Dergisi   Editörlüğü

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      İletişim : anasaydergisi@hotmail.com