Kabul Edilmiş Makaleler

  • İki dikkate değer briyofit için Türkiye’de yeni bir lokalite
    Ahmet Arslan, Ayşe Dilek Unan, Muhammet Ören 5 Şub 2018
  • Kamilet Vadisi (Artvin, Türkiye) ve Çevresindeki Epifitik Briyofitlerin Hayat Formları, Yaşam stratejileri ve Ekolojik özellikleri
    Mevlüt ALATAŞ, Nevzat BATAN, Tülay EZER 14 Şub 2018