Baş Editör

Yrd.Doç.Dr. Serhat URSAVAŞ

Turkey
serhatursavas@gmail.com
Konular: Biyoloji,Çevre Bilimleri,Ormancılık
Hakkında: http://of.karatekin.edu.tr/profil.aspx?id=49 Phone: +90 376 212 27 57
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, 18200 Çankırı, TÜRKİYE

Editör

Doç.Dr. Tamer KEÇELİ

Turkey
tkeceli@gmail.com
Konular: Yaşam Bilimleri,Temel Bilimler (Genel),Biyoloji
Hakkında: https://www.researchgate.net/profile/Tamer_Keceli2 Phone: (+90) (376) 2123581
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi

Prof.Dr. Marko SABOVLJEVIC

Serbia
marko@bio.bg.ac.rs
Konular: Yaşam Bilimleri
Kurum: University of Belgrade, Faculty of Biology

Yayın Kurulu

Prof.Dr. Turan ÖZDEMİR

Turkey
tozdemir@ktu.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: Karadeniz Technical University

Prof.Dr. Gökhan ABAY

Turkey
gokhanabay@gmail.com
Konular: Biyoloji,Ormancılık
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof.Dr. Güray UYAR

Turkey
gurayuyar@hotmail.com
Konular: Biyoloji,Çevre Bilimleri
Hakkında: I am studying on Bryophyte Syctematics, Ecology, Vegetation and Environmetal Biology
Kurum: Gazi University

Danışma Kurulu

Doç.Dr. mesut KIRMACI

Turkey
mkirmaci@gmail.com
Konular: Yaşam Bilimleri,Biyoloji

Doç.Dr. Muhammet ÖREN

Turkey
muhammetoren@hotmail.com
Konular: Biyoloji
Kurum: Bülent Ecevit University, Science and Art Faculty, Department of Biology, Botany, 67100, Incivez/Zonguldak. Phone: +90 372 291 1921

Yrd.Doç.Dr. Mevlüt ALATAŞ

Turkey
mevlutalatas@hotmail.com
Konular: Biyoloji
Kurum: Munzur University, Tunceli / 0428 213 17 94/2426

Prof.Dr. Gökhan ABAY

Turkey
gokhanabay@gmail.com
Konular: Biyoloji,Ormancılık
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof.Dr. Turan ÖZDEMİR

Turkey
tozdemir@ktu.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: Karadeniz Technical University

Doç.Dr. Nevzat BATAN

Turkey
nevzatbatan@gmail.com
Konular: Biyoloji
Kurum: Karadeniz Technical University

Dil Editörü

Yrd.Doç.Dr. Üstüner BİRBEN

Turkey
birben@karatekin.edu.tr
Konular: Ormancılık
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç.Dr. Tamer KEÇELİ

Turkey
tkeceli@gmail.com
Konular: Yaşam Bilimleri,Temel Bilimler (Genel),Biyoloji
Hakkında: https://www.researchgate.net/profile/Tamer_Keceli2 Phone: (+90) (376) 2123581
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi

Prof.Dr. Marko SABOVLJEVIC

Serbia
marko@bio.bg.ac.rs
Konular: Yaşam Bilimleri
Kurum: University of Belgrade, Faculty of Biology

Yrd.Doç.Dr. Serhat URSAVAŞ

Turkey
serhatursavas@gmail.com
Konular: Biyoloji,Çevre Bilimleri,Ormancılık
Hakkında: http://of.karatekin.edu.tr/profil.aspx?id=49 Phone: +90 376 212 27 57
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, 18200 Çankırı, TÜRKİYE