Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 9 - 18 2017-06-15

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü Briyofit Florası
The Bryophyte Flora of Kanuni Campus in Karadeniz Technical Universtiy

Hüseyin ERATA [1] , Öznur ÖZEN [2] , Nevzat BATAN [3] , Turan ÖZDEMİR [4]

227 108

Bu çalışmada 2016 yılının Mart ve Haziran ayları arasında KTÜ (Trabzon) Kanuni Kampüsünün briyofit florası araştırılmıştır. Çalışma alanından toplanan yaklaşık 300 briyofit örneğinin teşhis edilmesi sonucunda 102 briyofit taksonu tespit edilmiştir. Briyofit taksonlarının dağılımı 18 familya, 48 cinse ait 94 takson yapraklı karayosunu; 5 familya, 5 cinse ait 7 takson ciğerotları ve 1 familya 1 cins ve 1 takson ile boynuzsuotlardır. Teşhis edilen taksonlardan 23 tanesi Trabzon ili için yeni kayıttır.In this study the bryophyte flora of Kanuni Campus KTU (Trabzon) was investigated between  March and June in  2016. Approximately 300 bryophyte samples were collected from the study area and 102 bryophyte taxa were identified. The distribution of bryophyte taxa were 18 families, 48 genera and 94 taxa of mosses, 5 families, 5 genera and 7 taxa of liverworts and 1 family, 1 genus and 1 taxon of hornwort. 23 of the identified taxa are new records for Trabzon province. • Alataş M. Uyar G. 2015. The Bryophyte flora of Abant Mountains (Bolu/Turkey). Biological Diversity and Conservation. 8:2, 59-65.
 • Kürschner, H & Frey, W., 2011. Liverworts, mosses and hornworts of Southwest Asia (Marchantiophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta). Nova Hedwigia 139: 1–240.
 • Lewinsky, J. 1993. A synopsis of the genus Orthotrichum Hedw. (Musci, Orthotrichaceae). Bryobrothera. 2: 1-59.
 • Nyholm, E., 1981. Illustrated Moss Flora of Fennoscandia, Swedish Natural Science Research Council, The Nordic Bryological Society, Lund.
 • Nyholm, E. 1986. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 1. Fissidentaceae – Seligeriaceae. The Nordic Bryological Society, Lund.
 • Nyholm, E. 1989. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 2. Pottiaceae – Splachnaceae – Schistostegaceae. – The Nordic Bryological Society, Lund.
 • Nyholm, E. 1993. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 3. Bryaceae – Rhodobryaceae – Mniaceae – Cinclidiaceae – Plagiomniaceae. The Nordic Bryological Society , The Nordic Bryological Society, Lund.
 • Nyholm, E. 1998. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 4. Aulacomniaceae – Meesiaceae – Catocopiaceae – Bartramiaceae – Timmiaceae – Encalyptaceae – Grimmiaceae – Ptychomitriaceae – Hedwigiaceae – Orthotrichaceae. The Nordic Bryological Society, Lund.
 • Ören M. Sarı B. Ursavaş S. 2015. Syntrichia minor (Pottiaceae) and Cephaloziella integerrima (Cephaloziellaceae) New to Bryophyte Flora of Turkey. Archives of Biological Sciences. 67:2, 367-372.
 • Özçelik A. D. Uyar G. Ören M. 2016. Bryophyte flora of Gevne and Dimçayı Valleys (Antalya-Konya/Turkey). Biological Diversity and Conservation. 9:1, 25-34.
 • Paton J. 1999. The Liverworts Flora of the British Isles, Harley Books Oxon, Colchester.
 • Pedrotti, CC., 2001. Flora dei muschi d’Italia (Sphagnopsida, Andreaeopsida, Bryopsida, I parte), Antonio delfino Editore medicina-scienze, Roma.
 • Pedrotti, C.C. 2006. Flora dei muschi d’Italia. Bryopsida (II parte). Antonia Delfi no Editore medicina-scienze, Roma.
 • Ros, R.M., Mazimpaka, V., Abou-Salama, U., Aleffi, M., Blockeel, T.L., Brugués, M., Cros, R.M., Dia, M.G., Dirkse, G.M., Draper, I.ve ark. 2013. Mosses of the Mediterranean, an annotated checklist. Cryptogamie Bryologie 34: 99-283.
 • Smith, AJE., 2004. The Moss Flora of Britain And Ireland, Cambridge University Pres, Cambridge.
 • Trabzon İl Çevre Durum Raporu. 2015. Trabzon Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.
 • Alataş M. Batan N. Özdemir T. 2015. Notes on Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske., (Scapaniaceae, Hepaticae) in Turkey. Anatolian Bryology. 1:1, 61-66.
 • Alataş, M., Batan, N. 2015. The Moss Flora of Keban (Elazığ/Turkey) District. Biodicon. 8:2, 59-65.
 • Alataş, M., Batan, N. 2016. The Moss Flora of Arapgir (Malatya/Turkey) District. Biological Diversity and Conservation. 9:2, 102-107.
 • Anşin, R. ve Özkan, Z. C., 1986. Bitki Coğrafyası ve Bitki Sosyolojisine İlişkin Bazı Temel Bilgiler, (Some Basıc Knowledges In Plant Geography and Socıology), KTÜ Orman Fakültesi Dergisi. 9:1-2, 43-65.
 • Batan, N., Özdemir, T., Alataş, M. 2015. Additional bryophyte records from Gümüşhane province in Turkey. Botanica Serbica. 39:1, 63-70.
 • Batan N. Özdemir T. Alataş M. Erata H. 2016. Sematophyllum micans (Mitt.) Braithw. New record The Moss Flora of Turkey, Mediterranian and Southwest Asia, In L.T. Ellis (Ed.), New National And Regional Bryophyte Records, 47. Journal of Bryology. 47:4, 10-11.
 • Bayramoğlu, E. 2016. Sürdürülebilir peyzaj düzenleme yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü’nün xerıscape açısından değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 17:2, 119-127.
 • Blom, H. H. 1995. A revision of the Schistidium apocarpum complex in Norway and Sweden, Bryophytorum Bibliotheca, Stuttgart.
 • Coşkun çelebi, K. 1995. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampüsünün Doğal Çiçekli Bitkileri, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Davis, P.H., 1965-85, Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. I-IX, at the University Press, Edinburgh.
 • Ezer T. Kara R. Seyli T. Ertek A. 2015. The Bryophyte Flora of Aladağlar National Park (Turkey). Folia Cryptog. Estonica. 52: 7-20.
 • Frey, W., Frahm J.P., Fıscher E. & Lobın W. 2006. The liwerworts, mosses and ferns of Europe. English edition revised and edited by T.L. Blockeel. – Harley Books, Colchester.
 • Greven, H.C. 2003. Grimmias of the World. Backhuys Publ., Leiden.
 • Guerra, J., Cano M.J. & Cros R.M.. 2006. Flora briofitica Ibérica, VoI. 3. Universidad de Murcia Sociedad Española de Briología, Murcia.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C., 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. XI, Supplement-II, at the University Press, Edinburgh.
 • Henderson D.M. 1961. Contribution to the Bryophyte Flora of Turkey: IV. Notes from Royal Botanic Garden Edinburgh. 23: 263-278.
 • Heyn, C.C. & Herrnstadt, I. 2004. The Bryophyte Flora of Israel and Adjacent Regions. Jerusalem. The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem.
 • Kesim N. G. Ursavaş S. 2015. The moss Flora of Çankırı Alpsarı Pond, with a moss record (Pterygoneurum crossidioides W. Frey, Hernst. & Kürschner) from the country. Anatolian Bryology. 1: 18-33.
 • Kırmacı M. Erdağ A. 2016. Subice Dağı (Aydın) Karayosunları Florası. Anatolian Bryology. 1-2(2): 9-20.
 • Kürschner, H. & Erdağ, A. 2005. Bryophytes of Turkey: An annotated reference list of the species with synonyms from the recent literature and an annotated list of Turkish bryological literature. Turkish Journal of Botany. 29: 95-154
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Hüseyin ERATA
E-posta: nevzatbatan@gmail.com
Ülke: Turkey


Yazar: Öznur ÖZEN
E-posta: nevzatbatan@gmail.com

Yazar: Nevzat BATAN
E-posta: nevzatbatan@gmail.com

Yazar: Turan ÖZDEMİR
E-posta: ozdemirturan@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { anatolianbryology305683, journal = {Anatolian Bryology}, issn = {2149-5920}, address = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {9 - 18}, doi = {10.26672/anatolianbryology.305683}, title = {The Bryophyte Flora of Kanuni Campus in Karadeniz Technical Universtiy}, key = {cite}, author = {ÖZEN, Öznur and ÖZDEMİR, Turan and BATAN, Nevzat and ERATA, Hüseyin} }
APA ERATA, H , ÖZEN, Ö , BATAN, N , ÖZDEMİR, T . (2017). The Bryophyte Flora of Kanuni Campus in Karadeniz Technical Universtiy. Anatolian Bryology, 3 (1), 9-18. DOI: 10.26672/anatolianbryology.305683
MLA ERATA, H , ÖZEN, Ö , BATAN, N , ÖZDEMİR, T . "The Bryophyte Flora of Kanuni Campus in Karadeniz Technical Universtiy". Anatolian Bryology 3 (2017): 9-18 <http://dergipark.gov.tr/anatolianbryology/issue/30539/305683>
Chicago ERATA, H , ÖZEN, Ö , BATAN, N , ÖZDEMİR, T . "The Bryophyte Flora of Kanuni Campus in Karadeniz Technical Universtiy". Anatolian Bryology 3 (2017): 9-18
RIS TY - JOUR T1 - The Bryophyte Flora of Kanuni Campus in Karadeniz Technical Universtiy AU - Hüseyin ERATA , Öznur ÖZEN , Nevzat BATAN , Turan ÖZDEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26672/anatolianbryology.305683 DO - 10.26672/anatolianbryology.305683 T2 - Anatolian Bryology JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 18 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-5920-2458-8474 M3 - doi: 10.26672/anatolianbryology.305683 UR - http://dx.doi.org/10.26672/anatolianbryology.305683 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anatolian Bryology The Bryophyte Flora of Kanuni Campus in Karadeniz Technical Universtiy %A Hüseyin ERATA , Öznur ÖZEN , Nevzat BATAN , Turan ÖZDEMİR %T The Bryophyte Flora of Kanuni Campus in Karadeniz Technical Universtiy %D 2017 %J Anatolian Bryology %P 2149-5920-2458-8474 %V 3 %N 1 %R doi: 10.26672/anatolianbryology.305683 %U 10.26672/anatolianbryology.305683