Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 43 - 47 2017-06-15

Pterigynandrum filiforme Hedw. Türünün Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi
Determination of Antimicrobial Activity of Pterigynandrum filiforme Hedw.

Ali YETGİN [1] , Merve ŞENTURAN [2] , Atakan BENEK [3] , Ebru EFE [4] , Kerem CANLI [5]

217 135

Pterigynandrum filiforme Hedw. Orta Avrupa ve Anadolu’nun dağlık alanlarında orman altlarında yaşayan bir karayosunu türüdür. Yayılış alanı geniş olduğu için bulunması kolaydır. Antimikrobiyal çalışmaların amacı dünya üzerinde enfeksiyon hastalıklarına sebep olan mikroorganizmaların etkilerini yok edebilen maddelerin bulunmasıdır. Yapılan antimikrobiyal aktivite çalışmasıyla P. filiforme’nin 17 bakteri ve 1 mantar türü üzerindeki etkisi analiz edildi. Etanol ekstraksiyon yöntemi ile 0.27 ve 0.93 mg örnekler hazırlandı ve disk difüzyon yöntemi ile geniş spektrumlu antimikrobiyal analizi yapıldı. P. filiforme karayosununun antimikrobiyal potansiyeli konusunda literatürde herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. P. filiforme örnekleri ile çalışılan bakterilerde antimikrobiyal etki belirlenmiştir. Bunlar gram pozitif bakteriler olan S. aureus, B. subtilis, L. monocytogenes ve E. faecalis; gram negatif bakteriler olan K. pneumoniae ve S. enteritidis olmaktadır.

Pterigynandrum filiforme Hedw. is a moss species living in the forests of Central Europe and Anatolia. It is a wide spreading moss. The aim of the antimicrobial studies are discovering new substances which reduce effects of infectious. The antimicrobial activity effect of P. filiforme against 17 bacteria and 1 fungus species was analyzedin this study. 0.27 and 0.93 mg samples were prepared by ethanol extraction method and wide spectrum antimicrobial analysis was performed by disk diffusion method. There is no research in the literature regarding the antimicrobial potential of P. filiforme. Antimicrobial activity was determined in the bacteria treated with P. filiforme samples. These include gram-positive bacteria S. aureus, B. subtilis, L. monocytogenes and E. faecalis; gram-negative bacteria K. pneumoniae and S. enteritidis.


 • Altuner E.M. 2008. Bazı karayosunu türlerinin antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara
 • Altuner E.M. Canlı K. Akata I. 2013. Antimicrobial Screening of Calliergonella cuspidata, Dicranum polysetum and Hypnum cupressiforme. Journal of Pure and Applied Microbiology. 1(8): 539-545.
 • Altuner E.M. Canlı K. Akata I. 2014a. In vitro Antimicrobial Screening of Hedwigia ciliata Var. leucophaea and Determination of the Ethanol Extract Composition by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). Journal of Pure and Applied Microbiology. 4(8): 2987-2998.
 • Altuner E. Çetin B. Çökmüş C. 2014b. Antimicrobial Activity of Tortella tortulosa (Hedw.) Limpr. Extracts. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 10(2): 111-116.
 • Andrews J.M. 2003. BSAC standardized disc susceptibility testing method (version 6). Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 60: 20-41.
 • Canlı K. 2012. Akdağ(Amasya) karayosunu (musci) florası ve alandan toplanan bazı karayosunu türlerinin antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.
 • Canlı K. Altuner E.M. Akata I. 2015. Antimicrobial screening of Mnium stellare. Bangladesh Journal of Pharmacology. 10: 321-325.
 • Canlı K. Akata I. Altuner E.M. 2016a. In vitro Antimicrobial Activity Screening of Xylaria hypoxylon. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative medicines. 13(4): 42-46.
 • Canlı K. Yetgin A. Akata I. Altuner E.M. 2016b. In vitro Antimicrobial Screening of Aquilaria agallocha Roots. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative medicines. 13(5): 178-181.
 • Conter M. Paludi D. Zanardi E. Ghidini S. Vergara A. Ianieri A. 2009. Characterization of antimicrobial resistance of foodborne Listeria monocytogenes. International journal of food microbiology. 128(3), 497-500.
 • Culos K.A. Cannon J.P. Grim S.A. 2011. Alternative agents to vancomycin for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections. American journal of therapeutics. 20.2: 200-212.
 • Erdoğan A.E. Everest A. 2013. Antimikrobiyal Ajan Olarak Bitki Bileşenleri. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi. 6(2): 27-32.
 • Ippolito G. Leone S. Lauria F.N. Nicastri E. Wenzel R.P. 2010. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: the superbug. International Journal of Infectious Diseases. 14(4): S7-11.
 • Richards M.J. Edwards J.R. Culver D.H. Gaynes R.P. 1999. Nosocomial infections in medical intensive care units in the United States: National Nosocomial Infections Surveillance System. Critical Care Medicine. 27: 887–892.
 • Uyar G. Doğru N.H. Ören M. Çavuş A. 2016. Bazı Karayosunu Türlerinin (Cinclidotus riparius (Host ex Brid.) Arn., Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee, Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal., Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M. Fleisch.) Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi. Anatolian Bryology. 2: 1-8.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ali YETGİN
E-posta: ali1992yetgin@gmail.com
Kurum: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Bölümü Urla/İzmir
Ülke: Turkey


Yazar: Merve ŞENTURAN
E-posta: msenturan@gmail.com
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Buca/İzmir
Ülke: Turkey


Yazar: Atakan BENEK
E-posta: atakan.benek1914@gmail.com
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Buca/İzmir
Ülke: Turkey


Yazar: Ebru EFE
E-posta: ebru09efe@gmail.com
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Buca/İzmir
Ülke: Turkey


Yazar: Kerem CANLI
E-posta: biyoloji@gmail.com
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Buca/İzmir
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { anatolianbryology310856, journal = {Anatolian Bryology}, issn = {2149-5920}, address = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {43 - 47}, doi = {10.26672/anatolianbryology.310856}, title = {Determination of Antimicrobial Activity of Pterigynandrum filiforme Hedw.}, key = {cite}, author = {ŞENTURAN, Merve and CANLI, Kerem and EFE, Ebru and BENEK, Atakan and YETGİN, Ali} }
APA YETGİN, A , ŞENTURAN, M , BENEK, A , EFE, E , CANLI, K . (2017). Determination of Antimicrobial Activity of Pterigynandrum filiforme Hedw.. Anatolian Bryology, 3 (1), 43-47. DOI: 10.26672/anatolianbryology.310856
MLA YETGİN, A , ŞENTURAN, M , BENEK, A , EFE, E , CANLI, K . "Determination of Antimicrobial Activity of Pterigynandrum filiforme Hedw.". Anatolian Bryology 3 (2017): 43-47 <http://dergipark.gov.tr/anatolianbryology/issue/30539/310856>
Chicago YETGİN, A , ŞENTURAN, M , BENEK, A , EFE, E , CANLI, K . "Determination of Antimicrobial Activity of Pterigynandrum filiforme Hedw.". Anatolian Bryology 3 (2017): 43-47
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Antimicrobial Activity of Pterigynandrum filiforme Hedw. AU - Ali YETGİN , Merve ŞENTURAN , Atakan BENEK , Ebru EFE , Kerem CANLI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26672/anatolianbryology.310856 DO - 10.26672/anatolianbryology.310856 T2 - Anatolian Bryology JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 47 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-5920-2458-8474 M3 - doi: 10.26672/anatolianbryology.310856 UR - http://dx.doi.org/10.26672/anatolianbryology.310856 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anatolian Bryology Determination of Antimicrobial Activity of Pterigynandrum filiforme Hedw. %A Ali YETGİN , Merve ŞENTURAN , Atakan BENEK , Ebru EFE , Kerem CANLI %T Determination of Antimicrobial Activity of Pterigynandrum filiforme Hedw. %D 2017 %J Anatolian Bryology %P 2149-5920-2458-8474 %V 3 %N 1 %R doi: 10.26672/anatolianbryology.310856 %U 10.26672/anatolianbryology.310856