About

Amaç ve Kapsam

Anadolu Briyoloji Dergisi, karayosunu, ciğerotları ve boynuzsu ciğerotları ile ilgili değişik alanlarda yapılan, morfolojik, mikroskobik yapıları, biyolojik çeşitlilik, koruma, biyoteknoloji, çevre düzenleme, tehlike altındaki türler, tehlike altındaki habitatları, sistematik, vejetasyon, ekoloji, biyocoğrafya, genetik ve tüm briyofitler arasındaki ilişkileri konu alan orijinal makaleleri yayınlar. Tanımlayıcı yada deneysel ve sonuçları net olarak belirlenmiş deneysel çalışmalar kabul edilir. Makale yazım dili Türkçe veya İngilizce’dir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazı orijinal, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalı veya işlem görüyor olmamalıdır. Yayınlanma yeri Türkiye’dir. Bu dergi yılda iki sayı yayınlanır, erişime açık ve ücretsizdir.

Dergi yazım kurallarına uymayan veya derginin kapsamı dışındaki konulardan oluşan makaleler hakem değerlendirme sürecine girmeden reddedilir. Her makale için, gerekli kurallara göre doldurulmuş ve yazar veya yazarların hepsi tarafından imzalanmış olan Telif Hakkı Devir Formu, makale yayınlanmadan önce dergi editörüne gönderilmelidir. Dergiye gönderilecek makaleler ve süreç ile ilgili her türlü yazışmalar, doğrudan internet ortamında elektronik posta ile yapılmalıdır. Dergi tüm milletlerdeki araştırmacılara açıktır. Makalelerin aşağıdaki şekilleri dikkate alınacaktır.


Kısaltılmış Dergi Adı:       Anatolian Bryol.


Tüm makaleler Karatekin Üniversitesi dergileri online sistemi yoluyla Anadolu Bryoloji Dergisinin internet sistemi üzerinden elektronik olarak teslim dilmelidir.http://dergipark.gov.tr/anatolianbryology Size çeşitli dosyaların yüklenmesi ve oluşturulması adım adım rehberlik edecektir. Yüklenen sayfalar için herhangi bir ücret alınmayacaktır. 

Daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış makaleler veya yayınlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiş makaleler yayınlanmak için kabul edilir. Yazarlar makalenin veya içeriğinin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığını onaylamak zorundadır. Telif hakkı devir formu http://dergipark.gov.tr/anatolianbryology sorumlu yazar ve diğer tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için telif hakkı devir formuna bakınız. 

Eğer makale yazarlar için verilen talimatlara uymaz veya dergi için verilen kapsama uymaz ise, dergi editörü makaleyi herhangi bir hakem incelemesi olmadan ret edebilir. Makale yayınlanmak üzere kabul edildikten sonra, yani, hakemler tarafından verilen tavsiyeler ve düzeltmeler yapıldıktan sonra, yazar makalede herhangi bir değişiklik yapamaz.  Makale yayınlanmadan önce taslak doğrulama için yazarlara gönderilir. Bizim tarafımızdan baskı sırasında meydana gelen hatalar veya ihmaller varsa, bir sonraki sayıda bu hatalı bölümler düzeltilecektir. Yazar tarafından son taslak içerisinde yapılan hataları kapsamamaktadır.

Orijinal haliyle bir başkasının fikrini veya sözcüklerini herhangi bir atıf olmaksızın kullanmak veya biraz değiştirmek eser hırsızlığı olarak kabul edilir kesinlikle kabul edilemez. Yazar kendisinin önceden yazdığı bir makaleyi yada cümleyi yine atıf yapmadan kullanırsa kendi kendine intihal yapmış gibi kabul edilir. Teslim alınan tüm makalelerin içeriği akademik yayınların ve web sayfalarının geniş bir veri tabanı olan intihal kontrol iThenticate® sitemi ile karşılaştırılır. iThenticate® sistemine göre gönderilen makalede intihal veya kendi kendine intihal olması durumunda yayına kabul edilmeyecektir.

Gönderilen makaleler en az iki hakeme gönderilir. Hakemler, bir hafta içerisinde makaleyi değerlendirmeyi kabul edip etmeme hakkına sahiptir. Değerlendirme sürecini kabul eden hakemler, 30 gün içerisinde geri dönüş yapmaları beklenir. 30 gün içerisinde geri dönüş yapmayan hakemlerin hakemlikleri düşer ve editör tarafından yeni bir hakem atanır. 


Anatolian Bryology (Anadolu Briyoloji Dergisi)'de yayınlanan eserlar Temmuz 2017'den itibaren Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Creative Commons Lisansı

http://dergipark.gov.tr/anatolianbryology bağlantısındaki esere dayalı olarak.


Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://dergipark.gov.tr/anatolianbryology adresinde mevcut olabilir. Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project. Bağlantısından elde edilebilir. Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler..

© Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi - Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerden akademik atıf usullerine uyularak yararlanılabilir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi'nin dijital kopyaları basılı orijinalleri ile aynı görünüme sahip oldukları için dergilere yapılacak atıfların bu siteye değil basılı orijinallere yapılmasını rica ederiz.

"Anatolian Bryology", Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.


Anatolian Bryology (Anadolu Briyoloji Dergisi), Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tanımına uygun olarak Açık Erişim bir dergidir.  Açık Erişim "[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

Creative Commons Lisansı

Anatolian Bryology (Anadolu Briyoloji Dergisi) isimli yazarın Anatolian Bryology (Anadolu Briyoloji Dergisi) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.gov.tr/anatolianbryology bağlantısındaki esere dayalı olarak.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://dergipark.gov.tr/anatolianbryology adresinde mevcut olabilir. Sayfa düzenleme evresi makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirmek için amaçlanmıştır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MSWord programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.