Anatolian Journal of Emergency Medicine
Kapak Resmi
ISSN 2651-4311 | e-ISSN 2651-4311 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Türkiye Acil Tıp Derneği | anatolianjem

Dergi hakkında

Anadolu Acil Tıp Dergisi Türkiye Acil Tıp Derneği’nin (TATD) resmi bilimsel yayınıdır. Dergi yılda dört defa Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanır.

Anadolu Acil Tıp Dergisi (Anatolian J Emerg Med) (ISSN:2651-4311)  hakem değerlendirmesinin yapıldığı, acil tıbbın her alanında klinik ve deneysel çalışmaların, olgu sunumu ve serilerinin, davetli derlemelerin, editöre mektupları yayınlayan açık erişimli bir dergidir.

Dergi bağımsız ve tarafsız çift kör hakem değerlendirmesi prensiplerini temel alır. Dergiye sadece başka bir yerde yayınlanmak için değerlendirilme aşamasında olmayan ve yayınlanmamış yazılar gönderilebilir. Yazarlar basılacak materyalin bilimsel içeriğinden sorumludur. Anadolu Acil Tıp Dergisi yazının temel aldığı herhangi bir araştırma materyalini isteme hakkını saklı tutar.

Anadolu Acil Tıp Dergisi’nin resmi dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

Anatolian Journal of Emergency Medicine

ISSN 2651-4311 | e-ISSN 2651-4311 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Türkiye Acil Tıp Derneği | anatolianjem
Kapak Resmi

403

568

Dergi hakkında

Anadolu Acil Tıp Dergisi Türkiye Acil Tıp Derneği’nin (TATD) resmi bilimsel yayınıdır. Dergi yılda dört defa Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanır.

Anadolu Acil Tıp Dergisi (Anatolian J Emerg Med) (ISSN:2651-4311)  hakem değerlendirmesinin yapıldığı, acil tıbbın her alanında klinik ve deneysel çalışmaların, olgu sunumu ve serilerinin, davetli derlemelerin, editöre mektupları yayınlayan açık erişimli bir dergidir.

Dergi bağımsız ve tarafsız çift kör hakem değerlendirmesi prensiplerini temel alır. Dergiye sadece başka bir yerde yayınlanmak için değerlendirilme aşamasında olmayan ve yayınlanmamış yazılar gönderilebilir. Yazarlar basılacak materyalin bilimsel içeriğinden sorumludur. Anadolu Acil Tıp Dergisi yazının temel aldığı herhangi bir araştırma materyalini isteme hakkını saklı tutar.

Anadolu Acil Tıp Dergisi’nin resmi dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

Cilt:1 Sayı:2 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Analysis of Patients Received Intravenous t-PA with a Diagnosis of Acute Pulmonary Thromboembolism in Emergency Department
  Sayfalar 1 - 5
  Omer Salt, Sule Yakar, Polat Durukan, Necmi Baykan, Nuri Tutar, Mustafa Burak Sayhan
 2. Koroner Anjiyografi Hastalarındaki Damar Patolojlerinin Başvuru Anındaki Vital Bulgularının, Hikayesinin, Ek Hastalıklarının, Kullandığı İlaçların ve EKG Bulgularının Oluşturduğu Risk Oranlarının Tespiti
  Sayfalar 6 - 12
  Tanju Taşyürek, Sinan Karacabey, Erkman Sanrı, Kerem Ali Kabaroğlu, Haldun Akoğlu, Özge Onur, Arzu Denizbaşı
 3. Early Prognostic Values of Cardiac Biomarkers in ST elevation Myocardial İnfarction patients that underwent Percutaneous Coronary Intervention
  Sayfalar 13 - 17
  Can Aktaş, Gökçe Akgül Karadana, Elif Değirmenci, Yoldaş Demirtaş, Şevki Hakan Eren
 4. ACİL SERVİSE BAŞVURAN GERİATRİK YAŞ GRUBU HASTALARIN KLİNİK, DEMOGRAFİK VE MALİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 18 - 24
  behçet varışlı
 5. CASE REPORT: SERTRALINE RELATED NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME
  Sayfalar 25 - 26
  Mehmet Muzaffer İslam, Hatice Şeyma Akça, Deniz Tengerek
 6. Kemoterapiye bağlı gelişen El-Ayak Sendromu Olgusu
  Sayfalar 27 - 29
  Ömer Salt, Çağdaş DERDİYOK, Mustafa Burak SAYHAN
 7. Epiploic Appendagitis: A rare case of acute abdominal pain
  Sayfalar 30 - 32
  Ömer Taşkın, Ayça Açıkalın Akpınar, Nezihat Rana Dişel
 8. ACİL SERVİSTE YÜKSEK AKIMLI OKSİJEN TEDAVİSİ
  Sayfalar 33 - 37
  ÖZGE ECMEL ONUR, Arzu Denizbaşı, çiğdem özpolat