Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-7655 | e-ISSN 2149-4622 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/

screended by iThenticate


anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi 2018 yılından itibaren Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık sayısı olmak üzere yılda altı defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

anemonda yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Muş Alparslan Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

anemonda sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

anemon’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

       anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi:

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı)
 • Index Copernicus
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals)
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor)
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • Idealonline
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor)
 • InfoBase Index
 • ISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
 • JIF (The Journals Impact Factor)
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents)
 • OAJI (Open Academic Journals Index)
 • ResearchBib (Academic Resource Index)
 • SciLit
 • SIS (Scientific Indexing Services)
 • SOBIAD (TR Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
 • TEİ (Türk Eğitim İndeksi)
 • UIF (Universal Impact Factor)

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2147-7655 | e-ISSN 2149-4622 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/
Kapak Resmi

53.263

161.475

screended by iThenticate


anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi 2018 yılından itibaren Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık sayısı olmak üzere yılda altı defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

anemonda yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Muş Alparslan Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

anemonda sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

anemon’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

       anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi:

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı)
 • Index Copernicus
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals)
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor)
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • Idealonline
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor)
 • InfoBase Index
 • ISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
 • JIF (The Journals Impact Factor)
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents)
 • OAJI (Open Academic Journals Index)
 • ResearchBib (Academic Resource Index)
 • SciLit
 • SIS (Scientific Indexing Services)
 • SOBIAD (TR Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
 • TEİ (Türk Eğitim İndeksi)
 • UIF (Universal Impact Factor)

Cilt: 6 Sayı: 5 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 5 - Eki 2018
 1. Hamas-PLO/Fatah Reconciliation and Rapprochement within the Unfolding Regional Order in the Middle East since 2010: Neorealist and Neoclassical Realist Perspectives
  Sayfalar 621 - 631
  Philipp O. Amour
 2. Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Motivasyonel Dil ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki
  Sayfalar 633 - 638
  Selçuk Demir
 3. 7. Sınıf Öğrencileri Düzeyinde Duygusal Zekâ ile Çatışma Çözme Davranışı Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 639 - 645
  Semra Kiye, Esra Demir
 4. Yazım Kuralları Öğretiminde Duvar Yazılarından Yararlanma
  Sayfalar 647 - 654
  Rezan Karakaş, Erhan Akın
 5. Ece Ayhan’ın Şiirlerinde Masalsı Değiştirimler
  Sayfalar 655 - 660
  Ümral Deveci
 6. Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi
  Sayfalar 661 - 670
  Durmuş Çağrı Yıldırım, Tuğba Kantarcı
 7. Bir Kısır Döngü: Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve İşsizlik
  Sayfalar 671 - 685
  Mustafa Çöpoğlu
 8. Şırnak Geleneksel El Sanatlarının Turistik Ürün Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 687 - 692
  Sedat Çelik, Lütfullah Sadi Toprak
 9. Boşama Hakkındaki Bir Hadisin Tahlili
  Sayfalar 693 - 705
  Abdurrahman Ece
 10. Türkiye İslami Piyasalarında Ramazan Ayı Etkisi
  Sayfalar 707 - 712
  Erkan Alsu, Ahmet Taşdemir, Hatice Kübra Özyurt
 11. Üniversite Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme
  Sayfalar 713 - 723
  Leyla Aydemir
 12. Öğretim Programlarında Değerler: Hayat Bilgisi Dersi Örneği
  Sayfalar 725 - 733
  Cihat Yaşaroğlu
 13. Melayê Cızîrî Dîvânı’nda Âşık Tipi
  Sayfalar 735 - 746
  Şeyhmus Orkin, Hatip Erdoğmuş
 14. “Tails of the Hard Times” A Review Study of Depression
  Sayfalar 747 - 752
  Asra Babayiğit, Meryem Karaaziz