Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-7655 | e-ISSN 2149-4622 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/

screended by iThenticate


anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi 2018 yılından itibaren Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık sayısı olmak üzere yılda altı defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

anemonda yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Muş Alparslan Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

anemonda sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

anemon’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

       anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi:

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı)
 • Index Copernicus
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals)
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor)
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • Idealonline
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor)
 • InfoBase Index
 • ISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
 • JIF (The Journals Impact Factor)
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents)
 • OAJI (Open Academic Journals Index)
 • ResearchBib (Academic Resource Index)
 • SciLit
 • SIS (Scientific Indexing Services)
 • SOBIAD (TR Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
 • TEİ (Türk Eğitim İndeksi)
 • UIF (Universal Impact Factor)

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2147-7655 | e-ISSN 2149-4622 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/
Kapak Resmi

55.747

169.993

screended by iThenticate


anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi 2018 yılından itibaren Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık sayısı olmak üzere yılda altı defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

anemonda yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Muş Alparslan Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

anemonda sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

anemon’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

       anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi:

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı)
 • Index Copernicus
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals)
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor)
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • Idealonline
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor)
 • InfoBase Index
 • ISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
 • JIF (The Journals Impact Factor)
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents)
 • OAJI (Open Academic Journals Index)
 • ResearchBib (Academic Resource Index)
 • SciLit
 • SIS (Scientific Indexing Services)
 • SOBIAD (TR Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
 • TEİ (Türk Eğitim İndeksi)
 • UIF (Universal Impact Factor)

Cilt: 6 Sayı: 6 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 6 - Ara 2018
 1. Editörden…
  Sayfalar 767 - 767
  Ömer Esen
 2. Daha Demokratik Bir Yönetimin İnşasında Açık Hükümet Uygulamasının Kullanılması: İsveç Örneği
  Sayfalar 769 - 778
  Ümmühan Kaygısız
 3. Lise Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi
  Sayfalar 779 - 785
  Anıl Kadir Eranıl, Mehmet Özcan
 4. Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stillerinin İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları Yordama Gücünün İncelenmesi
  Sayfalar 787 - 797
  Zekeriya Çam, Gülçilem Şahin Çelik
 5. “Kara” Kelimesinin Dede Korkut Oğuznameleri’ndeki Kullanımı Üzerine
  Sayfalar 799 - 807
  Muhammet Raşit Memiş, Mehmet Kara
 6. İslam’a Göre Çocuğun Eğitilecek Yönleri
  Sayfalar 809 - 818
  Mahmut Dündar
 7. Impact of Institutionalization in Family-Owned Companies and Elements of Intellectual Capital on Competitive Power: A Research on Family-Owned Hospitality Businesses
  Sayfalar 819 - 830
  Nuray Türkoğlu
 8. Hermeneutiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
  Sayfalar 831 - 838
  Kasım Müminoğlu
 9. An Analysis on Abdul-Rahim Rahmi Hekkari and His Work Dersa Dîn
  Sayfalar 839 - 858
  Ayhan Tek
 10. Feodal Topluma Alternatif Bir Bakış: Tipler
  Sayfalar 859 - 867
  Hüseyin Özil
 11. Sosyolojik Kuramlar Çerçevesinde Aile ve Girişimcilik İlişkisi
  Sayfalar 869 - 878
  Serdar Yener
 12. Liberal Düşüncede Adalet Mefhumu: Locke ve Hayek Örneği
  Sayfalar 879 - 885
  Gülümser Durhan
 13. Siber Zorbalık Davranışları ve Siber Mağduriyet Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 887 - 897
  Hasan Çiftçi
 14. Bingöl’de Bulunan Türbeler ve Ziyaret Yerleri
  Sayfalar 899 - 914
  Yılmaz Irmak
 15. Türk Gölge Oyunu “Karagöz”de Doğaüstü Tasvir ve Semboller
  Sayfalar 915 - 923
  Burak Erhan Tarlakazan
 16. Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi
  Sayfalar 925 - 934
  Bilgen Kıral
 17. Tehlikeli Madde Taşımacılığı Güzergâh Seçimi Problemi İçin Stokastik Bir Risk Analizi
  Sayfalar 935 - 943
  Hamit Erdal
 18. Türkiye’ de Fark Ödemesi Desteklemelerinin Bazı Hububat Ürünlerinin Üretici Kararlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 945 - 951
  Hasan Gökhan Doğan, Mustafa Kan, Arzu Kan
 19. Hizmet İhracatı ve Turizm Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Katkısı Üzerine Ampirik Bir Analiz: 1996-2017 Türkiye Örneği
  Sayfalar 953 - 960
  Şakir İşleyen, Yener Altun, Çetin Görür
 20. Eleştirel Pedagoji İlkelerine Göre Yapılan Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
  Sayfalar 961 - 971
  Ayhan Aksakallı, Rıza Salar, Ümit Turgut
 21. Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Sayfalar 973 - 978
  Erhan Ünal, Necmettin Teker
 22. Machismo and Homosociality in Mamet’s Glengarry Glen Ross
  Sayfalar 979 - 983
  Faruk Kalay
 23. Giyilebilir Teknolojilerin Sağlık Hizmetlerine ve Sağlık Hizmet Kullanıcılarına Etkileri
  Sayfalar 985 - 992
  Şenol Demirci
 24. Öz-Yeterlik Algısı ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Algılanan Yönetici Desteğinin Aracılık Rolü
  Sayfalar 993 - 1000
  Süreyya Ece, Zuhal Kurban, Selma Gültekin
 25. An Econometric Investigation of the Impact of Gender Income Gap on the Gender Gap in Crime: The Case of Arkansas State
  Sayfalar 1001 - 1010
  Deniz Guvercin
 26. Nüfusun ve Yerleşmelerin Yükseltiye Göre Değişimi: Muş İli Örneği
  Sayfalar 1011 - 1022
  İskender Dölek, Vedat Avcı, Muazzez Harunoğulları
 27. Genç Yetişkinlerde Mutluluğun Özgünlük ve Kişisel Erdemler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1023 - 1030
  Merve Aydın
 28. Çalışanlarda Erteleme Davranışı (İşyeri Prokrastinasyonu) Gelişiminde Zaman Tuzaklarının Etkisi
  Sayfalar 1031 - 1040
  Sibel Aydemir
 29. Öğretmen Adaylarının İdeal Eğitim Ortamına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi
  Sayfalar 1041 - 1049
  Emin Tamer Yenen, Fevzi Dursun
 30. Kurumsal Performans Karnesi Ölçümü: Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Bir Uygulama
  Sayfalar 1051 - 1061
  Oya Korkmaz
 31. Türkiye’de Dijital Vatandaşlıkla İlgili Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1063 - 1069
  İsmail Sari, Seyit Taşer
 32. Kariyer Yapılandırma Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi
  Sayfalar 1071 - 1081
  Nurten Karacan Özdemir
 33. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Örgütsel Etkililik Sorunu: Teorik Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1083 - 1091
  Murat Ak
 34. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ve BOBİ FRS Kapsamında İncelenmesi
  Sayfalar 1093 - 1104
  Mustafa Kıllı, Yusuf Işık
 35. Kadı Burhaneddin Divanı’nda Toprak İle İlgili Hâksâr İfadesinin Kullanımı ve Düşündürdükleri
  Sayfalar 1105 - 1109
  Hatice Özdil
 36. Faiz Oranları, Döviz Kurları ve Çekirdek Fiyat Endeksleri Arasındaki Dinamik İlişkiler: Türkiye Örneği
  Sayfalar 1111 - 1118
  İsmail Hakkı Kofoğlu, Yakup Küçükkale, Rahmi Yamak
 37. Aile Katılımlı ve Aile Katılımsız Sosyal Beceri Eğitiminin Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 1119 - 1127
  Remziye Ceylan, Nihal Yiğitalp