Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2147-7655 | e-ISSN 2149-4622 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/
Kapak Resmi

34.839

94.529

screended by iThenticate


anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi Mart, Temmuz ve Kasım sayısı olmak üzere yılda üç defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

anemonda yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Muş Alparslan Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

anemonda sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

anemon’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

       anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi:

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı)
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals)
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor)
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • Idealonline
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor)
 • InfoBase Index
 • ISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
 • JIF (The Journals Impact Factor)
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents)
 • OAJI (Open Academic Journals Index)
 • ResearchBib (Academic Resource Index)
 • SciLit
 • SIS (Scientific Indexing Services)
 • SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
 • TEİ (Türk Eğitim İndeksi)
 • UIF (Universal Impact Factor)

Cilt: 5 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 3 - Kas 2017
 1. Editörden
  Sayfalar 595 - 597
  Ömer Esen
 2. Hedonizmden Püritanizme: Eğitim Felsefesine İlişkin Bir Değerlendirme
  Sayfalar 579 - 621
  İnci ÖZTÜRK FİDAN
 3. Kierkegaard’da ‘Estetik’in Yeri ve Sınırları
  Sayfalar 623 - 650
  Barış MUTLU
 4. Türkiye ve OECD Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Harcamaları
  Sayfalar 651 - 677
  A. Taha ARPA, Menşure KOLÇAK
 5. Karamanlıca Bir Zebur’da Yapı Bakımından Devrik Cümleler
  Sayfalar 679 - 692
  Hayrullah KAHYA
 6. Öğretmen Adaylarının Olasılık Kavramlarına İlişkin Alan Bilgileri: Ayrık-Ayrık Olmayan Olaylar, Bağımlı-Bağımsız Olaylar
  Sayfalar 693 - 713
  Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR
 7. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik ve Öğretmen Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 715 - 728
  Nesibe AĞIRMAN, Muhammet Hanifi Hanifi ERCOŞKUN
 8. İran ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Amaçlarının Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 729 - 757
  Doğan ÖZLÜK
 9. Teknoloji Entegrasyonu İçin Gerçekleştirilen Bir Mesleki Gelişimin Kara Kutusunun İncelenmesi
  Sayfalar 759 - 777
  Özden ŞAHİN İZMİRLİ, Serkan İZMİRLİ, Ömer KIRMACI
 10. Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma
  Sayfalar 779 - 796
  Bünyamin SARIKAYA
 11. İlkokul 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Oynadıkları Oyunların İncelenmesi
  Sayfalar 797 - 822
  Muhammet Übeydullah ÖZTABAK
 12. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Yapılanma Çalışmalarının Türkiye Sanayisinin Gelişimine Olası Katkıları
  Sayfalar 823 - 849
  Ömer ARSLAN
 13. Kamu Yönetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  Sayfalar 851 - 863
  Erkan TAMTÜRK
 14. Osmanlı Dönemi Sosyalizm Tartışmaları ve “İştirâk” Kavramı
  Sayfalar 865 - 878
  Ertuğrul CESUR
 15. Kur’an’ın Milliyetçiliğe Yaklaşımı
  Sayfalar 879 - 987
  Abdulkerim BİNGÖL
 16. Pazarlama Perspektifinden Karşılaştırmalı Reklamlar
  Sayfalar 899 - 921
  İbrahim AYDIN
 17. Uluslararası Hukukta Devletleri Tanıma ve Tanıma Teorileri
  Sayfalar 923 - 945
  Abdullah KIRAN