Misafir Editörler: 

Yard. Doç.  Dr. Yılmaz Mutlu,

Yard. Doç. Dr. Cumhur Türk,

Yard. Doç. Dr. Fatma Cumhur

Tanım

Bu özel sayıda Matematik Eğitimi Mini-Sempozyumunda(http://www.icomath.com) sunulmuş ve gerekli hakem incelemesinden geçtikten sonra yayına kabul edilen çalışmalar yayınlanacaktır. Son makale gönderim tarihi 15 Ağustos 2018’dir.

Gönderim:

Bu özel sayıda yayınlanmak üzere hazırlanan makaleler, gerekli hakem incelemesinden geçmek üzere misafir editörlere mail yoluyla gönderilecektir. Diğer bilgi ve detaylar için lütfen dergin ana sayfasını ziyaret ediniz. http://dergipark.gov.tr/anemon


Dergi Baş Editörü

Yrd. Doç. Dr. Ömer Esen


Sayın Bilim İnsanı,

Bilindiği üzere, Yazar isimleriyle yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerliği, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar, yazar-makale-atıf eşleştirmesinde sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri ihtiyacı doğmuştur.

Dergimizin TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID (Open Researcher and Contributor ID) bilgisinin kullanılması karar verilmiştir.

Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi istenilmektedir.  Burada sadece sorumlu yazar değil; tüm yazarların ORCID bilgisinin verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin bir yayını olan Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi' nin Temmuz 2017 sayısı [Cilt:5, Sayı:2] yayımlanmıştır.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin bir yayını olan Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi' nin Mart 2017 sayısı [Cilt:5, Sayı:1] yayımlanmıştır.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin bir yayını olan anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi' in yeni sayısı [Cilt:4, Sayı:2, Yıl: 2016] yayımlanmıştır.

anemon (Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University), dördüncü cilt birinci sayisindan itibaren TÜBİTAK-ULAKBIM Sosyal ve Beşeri Bilimler TR Dizininde taranmaya başlamıştır.