Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 1, Sayfalar 31 - 36 2019-02-03

Evaluation of “Adı Aylin” Novel’s Thematic Structure and its Compliance with Educational Criteria
Adı Aylin Romanının Tematik Yapısının ve Eğitsellik Ölçütlerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Mehmet Fidan [1]

71 190

The novel of Ayse Kulin’s “Adı Aylin” is a notable work with its fictious and thematic structure. The author frequently uses value clashes. In the main theme there is wrong westernization and women's social position. These two elements of conflict are the common problem of heroes in the work. During the research, content analysis and classical interpretation which are quantitative research methods were used. This work is suitable for biographical romanization and it is used for educational activities. According to our evaluations, the work is suitable for adult readers but not suitable for non-adult students due to its inappropriate content.   
Ayşe Kulin tarafından kaleme alınan “Adı Aylin” isimli eser kurgusu ve tematik yapısı ile dikkate değer bir konumda bulunmaktadır. Yazar eserinde değerler çatışmasına da sıklıkla yer vermiştir. Eserde ana tema olarak yanlış batılılaşmanın ve kadının sosyal konumunun olduğu görülür. Yazar bu iki çatışma unsurunu eserde yer alan kahramanların ortak yaşadığı sorunlar olarak okuyucuya sunar. Araştırma sürecinde nitel yöntemlerden içerik analizi ve klasik yorumlama tekniğinden yararlanılmıştır. Eserde biyografik roman özelliklerinin türe uygun bir şekilde işlenmiş olması türe dair eğitimlerde bireylere yardımcı kaynak olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Eserin eğitsel nitelikleri incelendiğinde yetişkin okuyucular için uygun olduğu, yetişkin olmayan bireyler için içerdiği olumsuz tutum ve davranış özelliklerinden dolayı uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı.
 • Aktaş, Ş. (2000). Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Aytür, Ü. (1977). Henry James ve Roman Sanatı. Ankara: A.Ü. DTCF Yayınları.
 • Fidan, M. (2017). Hikmet Temel Akarsu’nun eserlerindeki fantastik ögeler ve eğitim odaklı değerler. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Gündüz, O. (2009). Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı. (Ed. Korkmaz, R.). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Gündüz, O. (2013). Yazınsal Metin Çözümlemeleri Ders Notları. Erzurum.
 • İslam, A. (2001). Biyografiyle roman arasında: Adı Aylin. Türkbilig, 2, 68-75.
 • Kulin, A. (2005). Adı: Aylin. Ankara: Everest Yayınları.
 • Küçükalp, K. (2003). Edward W. Said’in şarkiyatçılık düşüncesinin felsefi arkaplanı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(1), 269-278.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.
 • Moran, B. (2009). Edebiyat Eleştiri ve Kuramları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tekin, M. (2012). Roman Sanatı. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2019
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9347-2992
Yazar: Mehmet Fidan (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { anemon393100, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {31 - 36}, doi = {}, title = {Adı Aylin Romanının Tematik Yapısının ve Eğitsellik Ölçütlerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Fidan, Mehmet} }
APA Fidan, M . (2019). Adı Aylin Romanının Tematik Yapısının ve Eğitsellik Ölçütlerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 31-36. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/anemon/issue/39102/393100
MLA Fidan, M . "Adı Aylin Romanının Tematik Yapısının ve Eğitsellik Ölçütlerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019): 31-36 <http://dergipark.gov.tr/anemon/issue/39102/393100>
Chicago Fidan, M . "Adı Aylin Romanının Tematik Yapısının ve Eğitsellik Ölçütlerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019): 31-36
RIS TY - JOUR T1 - Adı Aylin Romanının Tematik Yapısının ve Eğitsellik Ölçütlerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi AU - Mehmet Fidan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 36 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Adı Aylin Romanının Tematik Yapısının ve Eğitsellik Ölçütlerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi %A Mehmet Fidan %T Adı Aylin Romanının Tematik Yapısının ve Eğitsellik Ölçütlerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Fidan, Mehmet . "Adı Aylin Romanının Tematik Yapısının ve Eğitsellik Ölçütlerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (Şubat 2019): 31-36.