Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 1, Sayfalar 111 - 124 2019-02-03

21. Yüzyılda Tokat’ın Ekonomik Görünümü: TR83 ve Türkiye Geneli ile Bir Karşılaştırma
The Economic Appearance of Tokat in the 21st Century: A Comparison with TR83 and Turkey

Serap Barış [1]

43 150

Günümüzde küreselleşme karşısında yerel ekonomilerin önemi artmıştır. Yerel ekonomiler küresel ekonomide birer aktör olarak daha fazla yer almaya başlamış; yerel sanayileşme, kurumlar ve organizasyon yapıları önem kazanmıştır. Bu gerçekten hareketle bu çalışmada Tokat’ın ekonomik yapısı ve gelişim süreci TR83 bölge ve ülke ekonomisi ile karşılaştırılmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre Tokat ilinin ekonomik gelişim sürecinde nüfusun önemli bir kısmının istihdam edildiği tarım sektörü, ilin tarımsal potansiyelinin yüksek olmasına rağmen ekonomiye beklenen katkıyı sağlayamadığı görülmüştür. İl hem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) hem de diğer sosyo-ekonomik gelişmişlik göstergeleri açısından bölge ve ülke ortalamasının oldukça altında kalmıştır. Bu durum, ilde tarımdan sanayiye dönüşümün yeterince gerçekleşmemiş olmasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir.

These days local economy has gained importance with globalization. Local economies have begun to take up more space as actors in the global economy; local industrialization, institutions and organizational structures have gained importance. In this study, Tokat's economic structure and development process were analyzed in comparison with TR83 region and country economy. The result of the study is that the agriculture sector, where a significant portion of the population is employed in the economic development process of Tokat province, did not provide the expected contribution to the economy despite the high agricultural potential of the province. The province is well below the region and country average in terms of both Gross Domestic Product (GDP) and other socio-economic development indicators. This can be regarded as a result of the fact that the transition from agricultural to industrial sector in province has not been realized sufficiently.   

 • Barışık, S., Yayar, R., Şimşek, T. & Kılınç, N. (2016). Tokat İlinde İç Göç ve Nedenleri, KitapAna Basım Yayın Dağıtım, İzmir.
 • DİE (1999). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler TOKAT, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, yayın no:2207, Ankara. DİE (2003). Tarımsal Yapı 2002 (Üretim, Fiyat, Değer), T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.
 • Dinçer, M. & Dinçer F. İ. (1998). “Tokat Ekonomisinde Turizmin Yeri ve Önemi”, Tokat İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Yayın No:1998/135, Tokat.
 • DPT (2005a). “Kalkınmada Öncelikli Yöreler”, http://www.dpt.gov.tr/bgyu/koy/koy68-99.html (14.12.2005).
 • DPT (2005b), “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla”, http://www.dpt.gov.tr/bgyu/bgr/eg/GSYH87.htm (16.12.2005).
 • Ertaş, F. C., Döven, S. & Özyer, K. (2011). Mermer Endüstrisi Sektör Araştırması ve Rekabetçilik Analizi, http://www.oka.org.tr/Documents/Tokat%20%C4%B0li%20Mermer%20End%C3%BCstrisi%20Sekt%C3%B6r%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1%20ve%20Rekabet%C3%A7ilik%20Analizi.pdf (12.01.2018).
 • Ertuğrul, E. (2004). Tokat İli Uygun Yatırım Alanlarının Araştırması, Türkiye Kalkınma Bankası Araştırma Müdürlüğü, Ankara.
 • Gül, H. E. & Çevik, B. (2014). “2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması”, Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü, Erişim:https://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/ar_03_2012.pdf, (26.10.2017).
 • Gül, H. E. & Çevik, B. (2015). “2013 Verileriyle Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması”, Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü, https://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/ar_07_2015.pdf (26.10.2017).
 • İl Brifingi (2005). Tokat İl Brifingi, Tokat Valiliği.
 • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü (2016), Tokat İl Brifingi, Temmuz, 2016.
 • İncekara, A. (1997). “Tokat İlinin Ekonomik Yapısı”, Tokat İlinin Ekonomik Gelişmesinde Tekstil Sanayiin Yeri Sempozyumu, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Tokat.
 • Kalkınma Bakanlığı (2013). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2011), http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/548/SEGE-2011.pdf (22.01.2018).
 • Kalkınma Bakanlığı (2018). Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/ilozet.html (09.01.2018).
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2012). Tokat Doğa Turizmi Master Planı, http://bolge11.ormansu.gov.tr/11bolge/Files/DogaTurizmiMasterPlan/Tokat%20Do%C4%9Fa%20Turizmi%20Master%20Plan%C4%B1.pdf (12.06.2017).
 • Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü (1998). Tokat Ekonomisi ve Tokat Ekonomisinde Tekstilin Yeri, Tokat.
 • Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü (2005). Yatırım İçin Tokat, Tokat.
 • Tarım İl Müdürlüğü (2005). 2005 Yılı Çalışmaları, Tokat.
 • Taygun, N. (1993). Türkşeker’in Öyküsü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş,Yayın no:217, Ankara.
 • Tokat Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü (2016), İl Brifingi.
 • Tokat İl Gelişme Planı, 2003.
 • Tokat İl Yıllığı, 1973.
 • Tokat Valiliği (1998), Gelişen Tokat Sanayii, Ankara.
 • TÜİK (2014). “Seçilmiş Göstergelerle TOKAT 2013”, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/TOKAT.pdf (12.01.2018).
 • TÜİK (2016). İstatistik Göstergeler, http://www.tuik.gov.tr (09.10.2017).
 • TÜİK (2018). Dış Ticaret İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (10.01.2018).
 • Türkiye Bankalar Birliği (2018). İstatistiki Raporlar, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 (05.12.2018).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3905-4746
Yazar: Serap Barış (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Gaziosmanpaşa University
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { anemon410534, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {111 - 124}, doi = {10.18506/anemon.410534}, title = {21. Yüzyılda Tokat’ın Ekonomik Görünümü: TR83 ve Türkiye Geneli ile Bir Karşılaştırma}, key = {cite}, author = {Barış, Serap} }
APA Barış, S . (2019). 21. Yüzyılda Tokat’ın Ekonomik Görünümü: TR83 ve Türkiye Geneli ile Bir Karşılaştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 111-124. DOI: 10.18506/anemon.410534
MLA Barış, S . "21. Yüzyılda Tokat’ın Ekonomik Görünümü: TR83 ve Türkiye Geneli ile Bir Karşılaştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019): 111-124 <http://dergipark.gov.tr/anemon/issue/39102/410534>
Chicago Barış, S . "21. Yüzyılda Tokat’ın Ekonomik Görünümü: TR83 ve Türkiye Geneli ile Bir Karşılaştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019): 111-124
RIS TY - JOUR T1 - 21. Yüzyılda Tokat’ın Ekonomik Görünümü: TR83 ve Türkiye Geneli ile Bir Karşılaştırma AU - Serap Barış Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.410534 DO - 10.18506/anemon.410534 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 124 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.410534 UR - http://dx.doi.org/10.18506/anemon.410534 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21. Yüzyılda Tokat’ın Ekonomik Görünümü: TR83 ve Türkiye Geneli ile Bir Karşılaştırma %A Serap Barış %T 21. Yüzyılda Tokat’ın Ekonomik Görünümü: TR83 ve Türkiye Geneli ile Bir Karşılaştırma %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.410534 %U 10.18506/anemon.410534
ISNAD Barış, Serap . "21. Yüzyılda Tokat’ın Ekonomik Görünümü: TR83 ve Türkiye Geneli ile Bir Karşılaştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (Şubat 2019): 111-124. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.410534