Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 1, Sayfalar 167 - 174 2019-02-03

1980'li Yıllarda Türkiye'deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği
The Reflections of Intellectual Crisis in Turkey in 1980s in Turkish Theatre: The Example of Limon

Nazire Akbulut [1] , Arzu Özyön [2]

35 134

Bu çalışma Memet Baydur’un Limon adlı oyununu edebiyat sosyolojisi bağlamında ele almakta ve Türkiye’de 1980’lerde yaşanan aydın bunalımının Baydur’un oyunundaki yansımalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Edebiyat sosyolojisi siyasal, toplumsal ve hatta ekonomik olaylar ile edebiyat; dolayısıyla edebî eserler arasında bir bağ olduğunu iddia eden,  böylece edebiyat ile sosyolojiyi aynı çatı altında birleştiren bir inceleme yöntemidir. Buna bağlı olarak çalışma temel olarak 1980’li yıllarda Türkiye’de yaşanan aydın bunalımı sorununun Memet Baydur’un oyunundaki yansımalarının izini sürmekte, Limon adlı oyun aracılığıyla edebiyat sosyolojisinin toplumsal ve siyasal koşulların, edebî eserleri etkilediği yönündeki iddiasını örneklemekte ve doğrulamaktadır.
This study handles Memet Baydur’s play called Limon in the context of literature sociology and aims to reveal the reflections of the intellectual crisis experienced in Turkey in 1980s in Baydur’s play. Literature sociology is an examination method which claims that there is a relation between political, social and even economic events and literature; in other words, literary works and thence unites literature and sociology under the same roof. Therefore, the study mainly searches the traces of the reflections of the intellectual crisis experienced in Turkey in 1980s in Memet Baydur’s play, through the play called Limon, exemplifies and justifies the claim of literature sociology that social and political circumstances affect the literary works.  
 • Akbulut, N. ve Özyön, A. (2016). “Beckett’in Godot’yu Beklerken Adlı Oyununun Baydur’un Kamyon Adlı Oyununa Yansımaları”, VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Bildiri Kitabı, Selçuk Üniversitesi, Konya, s. 670-679.
 • Baydur, M. (2002). “Memet Baydur’la Buluşma” (İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Etkinliği) içinde Elveda Dünya Merhaba Kâinat. (Haz. Sevda Şener, Ayşegül Yüksel, Filiz Elmas) Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul.
 • Baydur, M. (2009). Limon içinde Tiyatro Oyunları, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Gizli Teras (2011). Dünya Bir Sahnedir Demiş Shakespeare (19.06.2017) http://www.gizliteras.com/2011/03/dunya-bir-sahnedir-demis-shakespeare.html
 • Gözcü, S. (2002). “İnsanın Gücüne İnanan Oyun Yazarı: Memet Baydur” içinde Elveda Dünya Merhaba Kâinat. (Haz. Sevda Şener, Ayşegül Yüksel, Filiz Elmas) Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul.
 • Haberler.com (2015). Faili Meçhul 26 Siyasi Olay Hala Karanlıkta Bekliyor (15.08.2017) https://www.haberler.com/faili-mechul-26-siyasi-olay-hala-karanlikta-6940913-haberi/
 • Kargıoğlu, İ. (2017). “Darbe Döneminde Yasaklanan Kitaplar” (02.04.2018) https://www.pandergi.com/single-post/2016/10/01/Darbe-D%C3%B6neminde-Yasaklanan-Kitaplar
 • Özden, Y. (2013). “Şimdi Yeni Şeyler Söyleme Zamanı” içinde Eğitime Bakış (Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi) Yıl: 9, Sayı: 26 (Temmuz-Ağustos-Eylül), ss. 4-7.
 • Özen, H. (2002). Entelektüelin Dramı: 12 Eylül’ün Cadı Kazanı. İmge Kitabevi, Ankara.
 • Salta, H. (2000). Çağdaş Tiyatroda Aydın Sorunu. Altkitap, Kasım.
 • Yeniçeri, Ö. (2008). “Dünden Bugüne Türkiye’de Modernite ve Aydın Sorunu” 21. Yüzyıl Dergisi. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Sayı 4. (Ocak/Şubat/Mart), Ankara, 1-24.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2019
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8497-4640
Yazar: Nazire Akbulut
Kurum: Gazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2730-9676
Yazar: Arzu Özyön (Sorumlu Yazar)
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { anemon422785, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {167 - 174}, doi = {10.18506/anemon.422785}, title = {1980'li Yıllarda Türkiye'deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği}, key = {cite}, author = {Akbulut, Nazire and Özyön, Arzu} }
APA Akbulut, N , Özyön, A . (2019). 1980'li Yıllarda Türkiye'deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 167-174. DOI: 10.18506/anemon.422785
MLA Akbulut, N , Özyön, A . "1980'li Yıllarda Türkiye'deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019): 167-174 <http://dergipark.gov.tr/anemon/issue/39102/422785>
Chicago Akbulut, N , Özyön, A . "1980'li Yıllarda Türkiye'deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019): 167-174
RIS TY - JOUR T1 - 1980'li Yıllarda Türkiye'deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği AU - Nazire Akbulut , Arzu Özyön Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.422785 DO - 10.18506/anemon.422785 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 174 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.422785 UR - http://dx.doi.org/10.18506/anemon.422785 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1980'li Yıllarda Türkiye'deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği %A Nazire Akbulut , Arzu Özyön %T 1980'li Yıllarda Türkiye'deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.422785 %U 10.18506/anemon.422785
ISNAD Akbulut, Nazire , Özyön, Arzu . "1980'li Yıllarda Türkiye'deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (Şubat 2019): 167-174. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.422785