Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 0 - 0 2016-04-08

ALGİNATLAR VE TEKSTİL UYGULAMALARI

Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ [1] , İbrahim ÜÇGÜL [2] , Ufuk ELİBÜYÜK [3]

1246 3119

Biyobuzunur ve biyouyumlu bir polisakkarit olan, büyük çoğunluğu kahverengi deniz yosunlarından elimine edilerek; başta kalsiyum tuzlarıyla elde edilen türevleri olmak üzere alginat polimerleri gıda ve tekstil başta olmak üzere sanayinin her kolunda kullanılmaktadır. Bu çalışma ile alginatın deniz kaynakları, kimyasal yapıları, türevleri ve tekstilde kullanımı detaylandırılmıştır.

 • http://www.hawkinswatts.com/documents/Alginate.pdf, FMC Corporation, 2001/Tecnical document, 2016.
 • http://www.kimica-Alginat.com/Alginat/, 2016.
 • Draget K.I., Smidsrod O., Skjak-Braek G., 2002. Alginates from algae, in Biopolymers, ed. by SteinbüchelA Wiley-VCH, Weinheim, pp.215–244.
 • Coppen J.J.W., Nambiar P., 1991. Agar and Alginate Production from seaweed in India, BAY of Bengal Programme, BOBP/WP/69, Page: 1.
 • Viswanathan S., Nallamuthu T., 2014. Extraction of Sodium Alginate from Selected Seaweeds and Their Physiochemical and Biochemical Properties. IJIRSET, Vol. 3, Issue 4, Page: 10998- 11003.
 • ÖZDEMİR N., ERKMEN J., 2013. Yenilenebilir Biyoplastik Üretiminde Alglerin Kullanımı. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 3 (8) Page:89-104.
 • Cem GÖK, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şule AYTAŞ, 2010. Uranyum ve toryumun adsorpsiyonu için aljinat biyopolimerlerinin hazırlanması ve çeşitli uygulama alanlarının incelenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Yaldizli E., Gürdağ G., 2010. Sodyum Aljinat-Poli(Itakonik Asit) Aşı Kopolimerlerinin Hazırlanması Ve Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılmasında Kullanımı, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-2010), ANKARA.
 • Morani L. M., Ribeiro A. A., de Oliveira M. V., Dantas F. M. L., Leão M. H. M. R., 2010. Physical And Chemical Characterization Of Titanium-Alginate Samples For Biomedical Applications. 19. Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil, Page: 4518- 4525.
 • Juárez G. A.P., Spasojevic M., Faas M.M., deVos P., 2014. Immunological and technical considerations in application of alginate-based microencapsulation systems. Frontiersin Bioengineering and Biotechnology, Biomaterials, V(2), page: 1-15.
 • Göksungur Y., Güvenç U., 2002. Kalsiyum Aljinatta Hücre İmmobilizasyonu ve Biyoteknolojideki Uygulamaları. GIDA, 27(6): 511-518.
 • N. Seventekin, 2003. Alginat Lifleri. Kimyasal Lifler, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Syf. 48-50.
 • Filiz TEZCAN, Tez Danışmanı: Prof.Dr. Bedia Erim BERKER, 2008. Aljinat/ kil biyopolimer nanokompozit filmlerin eldesi ve karakterizasyonu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • BLANDINO A., MACiAS M., CANTERO D., 1999. Formation of Calcium Alginate Gel Capsules: Influence of Sodium Alginate and CaC12 Concentration on Gelation Kinetics. Journal of Bioscience And Bioengineering, Vol. 88, No. 6, 686-689.
 • Wang X., Spencer H.G., 1998. Calcium alginate gels: formation and stability in the presence of an inert electrolyte. Polymer Vol. 39 No. 13, pp. 2759-2764.
 • Becker T. A., Kipke D.R., Brandon T., 2001. Calcium alginate gel: A biocompatible and mechanically stable polymer for endovascular embolization. Journal of Biomedical Materials Research, Vol. 54, 76–86.
 • Lee K.Y., Mooney D.J. 2012. Alginate: properties and biomedical applications. Prog. Polym. Sci. 37(1): 106–126.
 • Qin Y., 2008. Alginate fibres: an overview of the production processes and applications in wound management. Polym. Int. 57, 171–180.
 • Cuadros T.R., Skurtys O., Aguilera J.M., 2012. Mechanical properties of calcium alginate fibers produced with a microfluidic device. Carbohydrate Polymers, 89, page: 1198– 1206.
 • Qin Y., 2005. Silver-containing alginate fibres and dressings. Int. Wound J. 2, 172—176.
 • Li G., Li W., Deng H., Du Y., 2012. Structure and properties of chitin/alginate blend membranes from NaOH/urea aqueous solution. International Journal of Biological Macromolecules, 51, 1121– 1126.
 • Tarun K., Gobi N., 2012. Calcium alginate/PVA blended nano fibre matrix for wound dressing. IJFTR Vol.37(2), Page: 127-132.
 • KURTOĞLU A.H., KARATAŞ A., 2009. Yara Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar: Modern Yara Örtüleri. Ankara Ecz. Fak. Derg., Ankara, 38 (3) 211-232.
 • Paul W., Sharma C.P., 2004. Chitosan and Alginate Wound Dressings: A Short Review. Trends Biomater. Artif. Organs, Vol 18 (1), pp 18-23.
Konular
Dergi Bölümü TEKNİK BİLİMLER
Yazarlar

Yazar: Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ
E-posta: diclekucukcapraz@sdu.edu.tr

Yazar: İbrahim ÜÇGÜL
E-posta: ucguli@gmail.com

Yazar: Ufuk ELİBÜYÜK
E-posta: ufukeyk@gmail.com

Bibtex @ { anka288467, journal = {Anka E-Dergi}, issn = {2148-7138}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {ALGİNATLAR VE TEKSTİL UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {ÜÇGÜL, İbrahim and ELİBÜYÜK, Ufuk and ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ, Dicle} }
APA ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ, D , ÜÇGÜL, İ , ELİBÜYÜK, U . (2016). ALGİNATLAR VE TEKSTİL UYGULAMALARI. Anka E-Dergi, 1 (1), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/anka/issue/27424/288467
MLA ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ, D , ÜÇGÜL, İ , ELİBÜYÜK, U . "ALGİNATLAR VE TEKSTİL UYGULAMALARI". Anka E-Dergi 1 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/anka/issue/27424/288467>
Chicago ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ, D , ÜÇGÜL, İ , ELİBÜYÜK, U . "ALGİNATLAR VE TEKSTİL UYGULAMALARI". Anka E-Dergi 1 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ALGİNATLAR VE TEKSTİL UYGULAMALARI AU - Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ , İbrahim ÜÇGÜL , Ufuk ELİBÜYÜK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Anka E-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 1 IS - 1 SN - 2148-7138- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anka E-Dergi ALGİNATLAR VE TEKSTİL UYGULAMALARI %A Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ , İbrahim ÜÇGÜL , Ufuk ELİBÜYÜK %T ALGİNATLAR VE TEKSTİL UYGULAMALARI %D 2016 %J Anka E-Dergi %P 2148-7138- %V 1 %N 1 %R %U