Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 0 - 0 2016-04-08

KATILIM BANKALARI VE DENETLEME SORUNSALI

İsmail ÇELİK [1]

1516 1735

Katılım bankalarının Finansal literatürdedeki geçmişi 1950'li yıllara dayanmaktadır. Bu bankaların organize olması için 1970'li yılların beklenmesi gerekmiştir. İslâmî finansal sistemin bir argümanı olan bu bankaların en önemli özelliği uygulamalarında faizin geçerli olmamasıdır. Türkiye'de de mevcut olan bu bankacılık sistemi aynı zamanda Müslüman olmayan ülkelerde ve klasik bankacılık hizmeti sunan bankalarda da katılım bankası penceresi olarak bulunmaktadır. Finansal ve reel ekonomik sistemde faiz sebebi ile dolanıma giremeyen fonlar bu kanalla sistemlerle buluşmaktadır. Klasik bankaların uyguladığı, faizsiz tekniklerin hepsini bünyesinde barındıran katılım bankaları ekstra kendine has uygulamaları ile de ekonomik sistemde finansal derinlik ve farklılık oluşturmaktadır. Bu iki bankacılık sisteminin görmüş oldukları işlevleri ve mali düzenlemeleri ile aralarında farklılıklar bulunmakla birlikte,  farkın bulunmadığını savunanlar da bulunmaktadır. Katılım bankalarının denetlenmesi için gerekli kuruluşlar olmasına rağmen hukuki alt yapı olmadığından sözde bir denetleme yapılmaktadır. En önemli özelliği olan faizsiz uygulamalar konusunda, net bir denetimin olmadığı bu bankalarda en kısa sürede hukuki alt yapı oluşturularak yaptırımlı denetimlerin başlaması gerekmektedir. 

 • KAYNAKLAR
 • AAOIF. (2010). Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial InstitutionsStandards.
 • Abdul Rahman, A. R. (2008). “Shari’ah Audit For Islamic Financial Services: The Needs And Challenges”, ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS), 11 November, s.2.
 • Ahmad, S. M. (1981). Singer- Isıdore; “The Jewiah Encyclopedia”, Funk and Wagnails Co., New York, 1905 VXII, from s. 388.
 • Akın, Cihangir (1986). “Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma”, Kayıhan Yayınları, İstanbul, s.23,111.
 • Akyüz, Osman (2011). Faizsiz Bankacılık ve Günümüz Uygulamaları, Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu 4. Tebliğler Kitabı içinde, İkder (Ed.), İstanbul, s.34.
 • Al-Jarhi, M. A. (2005). The Case for Universal Banking As a Component of Islamic Banking, Islamic Economic Studies, s.1.
 • Bashir, A. H. M. (2003). Determinants of Probability in Islamic Banks: Some Evidence from The Middle East, Islamic Economic Studies, s.32.
 • Battal, A. (2009). Katılım Bankalarında Kırmızı Çizgiler Kalkıyor mu? Kalkmalı mı?, Aktif Bankacılık ve Finans Dergisi, yıl 12, sayı 62, Kasım- Aralık, s.6
 • Battal, A. (2010). Katılım Bankacılığın Yapısı ve İşlemleri, Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Afyonkarahisar, 10-12 Aralık, s.290-293.
 • Chachi, A. (2005). Iqbal-Molyneux: Thirty Yeras Of Islamic Banking. J.KAU: Islamic Economics, 19(1), s.37-39.
 • Eskici, M. M. (2007). Türkiye’de Katılım Bankacılığı Uygulaması ve Katılım Bankaları’nın Müşteri Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi, , 15,87.
 • Hasan, Z. (2009). Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives, International Review of Business Research Papers, Vol.5 No. 1 January, s.205.
 • IJIFS.( International Journal Of Islamic Fınancıal Services). (2006). Accounting Regulatory Issues on Investments in Islamic Bonds,
 • Kalaycı, İ.(2013). “Katılım Bankacılığı: Mali Kesimde Nasıl Bir Seçenek?”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19, s.14.
 • Karakaş, S. (2002), İslami Bankacılık, İstanbul, s. 43-44,48-49.
 • Özkan, H.(2012). Katılım Bankacılığının Klasik Bankalarla Karşılaştırılması Ve Muhasebe Uygulamaları, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.81-87.
 • Özsoy, İ. (2011). Türkiye'de Katılım Bankacılığı. İstanbul, s.22-23.
 • Özsoy, İ., Görmez, B., Mekik, S. (2013). “Türkiye’de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Sebepleri: Ampirik Bir Tetkik”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., Yönetim Ve Ekonomi , Cilt:20 Sayı:1, s.188.
 • Özulucan, A., Deran, A.(2009). “Katılım Bankacılığı ile Geleneksel Bankaların Bankacılık Hizmetleri Ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6., s.86,94-98.
 • Pehlivanlı, D. (2011). Dünya İslami Denetleme Kurulu Uygulamaları İle Türkiye Faizsiz Bankacılık Sektörü Uygulamaları Karşılaştırması ve Türkiye Değerlendirmesi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 48 Sayı: 552, s. 59-66.
 • Serpam (Sermaye Piyasası Araştırma ve Uygulama Merkez) (2013), İslamî Finans Kavramı, Ürünler, Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi ve Geleceği, İslâmî Finans, Araştırma Notları 1, s.7.
 • Terzi; A.(2013). Katılım Bankacılığı: Kitaba Uymak mı, Kitabına Uydurmak mı?, Giresun Üniversietsi Sosyal bilimler Enstitüsü, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 9, s.73.
 • Ulutan, B. (1957); Bankacılığın Tekâmülü, Ankara, s.29.
 • Yahşi, Fahrettin (2011), Türkiye'de Faizsiz Bankacılığın Tarihsel Gelişimi. İkder (Ed.), Sabahattin Zaim İslam Ve Ekonomi Sempozyumu 4, Faizsiz Bankacılık Ve Günümüz Uygulamaları Tebliğler Kitabı, İstanbul, s.76.
 • İnternet Kaynakları
 • Ey (Ernst&Young), dunya.com/finans/bankacilik/turkiyede-islami-bankacilik-180-milyar-dolar-buyukluge-gidiyor-248030h.htm. 2013-2014 Raporu, 25/05/2015.
 • Pehlivanlı, D. http://www.asildenetim.com/tr/makaleler/dunya-islami-denetleme-kurulu- uygulamalari-ile-turkiye-faizsiz-bankacilik-sektoru-uygulamalari-karsilastirmasi-ve- turkiye-degerlendirmesi/ 25/08/1015
 • Resmi Gazete, bddk.org.tr/websitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik Kanunu/15405411 sayılı bankacılıkkanunu.pdf. 25/05/2015.
 • Sorularla İslâmiyet, http://www.sorularlaislamiyet.com/article/15612/supheli-seylerden-
 • kacinmakla-ilgili-hadisi-aciklar-misiniz-helal-belli-haram-da-bellidir-ikisi-arasinda-da-supheli-seyler-vardir-ki-cok-kimse-onlari-bilmez-supheli-seylerden-her-kim-sakinirsa-dinini-ve-irzini-kurtarmis-olur-her-kim-supheli.ht 10706/2015.
 • Tkbb. tkbb.Org.Tr/Banka-Ve-Sektor- Bilgileri-Banka-Bilgileri, 13/11/2015.
Konular
Dergi Bölümü SOSYAL BİLİMLER
Yazarlar

Yazar: İsmail ÇELİK
E-posta: ismailcelik@sdu.edu.tr

Bibtex @ { anka288469, journal = {Anka E-Dergi}, issn = {2148-7138}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {KATILIM BANKALARI VE DENETLEME SORUNSALI}, key = {cite}, author = {ÇELİK, İsmail} }
APA ÇELİK, İ . (2016). KATILIM BANKALARI VE DENETLEME SORUNSALI. Anka E-Dergi, 1 (1), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/anka/issue/27424/288469
MLA ÇELİK, İ . "KATILIM BANKALARI VE DENETLEME SORUNSALI". Anka E-Dergi 1 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/anka/issue/27424/288469>
Chicago ÇELİK, İ . "KATILIM BANKALARI VE DENETLEME SORUNSALI". Anka E-Dergi 1 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - KATILIM BANKALARI VE DENETLEME SORUNSALI AU - İsmail ÇELİK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Anka E-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 1 IS - 1 SN - 2148-7138- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anka E-Dergi KATILIM BANKALARI VE DENETLEME SORUNSALI %A İsmail ÇELİK %T KATILIM BANKALARI VE DENETLEME SORUNSALI %D 2016 %J Anka E-Dergi %P 2148-7138- %V 1 %N 1 %R %U