Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 0 - 0 2016-04-08

BÖLGESEL PLANCILIK VE STRATEJİ BELİRLEMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN COBIT-5 KAPSAMINDA BİR ANALİZ

Ahmet EFE [1]

1201 756

Bu çalışmada Kalkına Ajansları (KA) ile ilgili 2014 yılında Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından tespit edilen 43 adet sorun içerisinde belirtilen “Bölge Planlarının (BKP) ve Bölgesel Plancılığa Ait Mevzuatın Yetersizliği” sorununun yapılan kök neden analizleri sonucunda aslında kurumsal ve stratejik bütüncüllük ile ilgili olduğuna dair analiz yapılmaktadır. Çalışmamızda COBIT-5 modelinin ilkeler yaklaşımı çerçevesinde bütüncül yaklaşımın gerekliliği ortaya konulmaktadır. Ulusal stratejiler ele alınarak yapılan analizler sonucunda KA tarafından bütüncül yaklaşımın nasıl uygulanabileceği ile ilgili öneriler de geliştirilmiştir. 

 • BKYP. (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). kalkınma.gov.tr: http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/518/OnuncuKalk%C4%B1nmaPlan%C4%B1.pdf adresinden alınmıştır
 • Aykın, H., ARSLANBAŞ, M., DERE, A., ÖZÇELİK, A., BOYALI, C., CECELİ, F., . . . ÖZKILINÇ, M. A. (2014). Kalkınma Ajansları İnceleme ve Araştırma Raporu (Hizmete Özel). Ankara: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu.
 • Bahme, K., Doucet, P., Komornicki, T., Zaucha, J., & Swatek, D. (2011, 10 10). Report Based on the Territorial Agenda 2020. regional policy: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/challenges2020/2011_territorial_dimension_eu2020.pdf adresinden alınmıştır
 • BGYUGM, K. B. (2014, 12). bölgesel gelişme ulusal stratejisi. Ankara: Kalkınma Bakanlığı. www.bgus.gov.tr: http://www.bgus.gov.tr/dokuman/BolgeselGelismeUlusalStratejisi(2014-2023)Taslak.pdf adresinden alınmıştır
 • DDK, Aykın, H., ARSLANBAŞ, M., DERE, A., ÖZÇELİK, A., BOYALI, C., . . . ÖZKILINÇ, M. A. (2014). Kalkınma Ajansları İnceleme ve Araştırma Raporu (Hizmete Özel). Ankara: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, http://www.tccb.gov.tr/faaliyetler/ddkraporlari/.
 • DG-REG. (2009, 12 11). Territorial cohesion: unleashing the territorial potential. regional policy: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/consultation/terco/kiruna_20091211.pdf adresinden alınmıştır
 • EC. (2007, 05 25). Territorial Agenda of European Union. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf: http://www.eu-territorial-agenda.eu/Reference%20Documents/Territorial-Agenda-of-the-European-Union-Agreed-on-25-May-2007.pdf adresinden alınmıştır
 • EC. (2014, 10 10). European Spatial Development Perspective, 1999. regional policy: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf adresinden alınmıştır
 • EC-COM. (2008, 10 6). eur-lex. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0616:FIN:EN:PDF adresinden alınmıştır
 • EC-COM. (2009, 6 25). REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL . regional policy: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim6/com_2009_295_en.pdf adresinden alınmıştır
 • EC-Ministries. (2007, 11 23). FIRST ACTION PROGRAMME FOR THE IMPLEMENTATION OF THE TERRITORIAL AGENDA OF THE EUROPEAN UNION. EU territorial agenda: http://www.eu-territorial-agenda.eu/Reference%20Documents/AP%201%20Anexo.pdf adresinden alınmıştır
 • Faludi, A. (2014, 10 10). Territorial Cohesion under the Looking Glass . regional policy: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/consultation/terco/pdf/lookingglass.pdf adresinden alınmıştır
 • Fellegi, T. (2011, 5 19). The Territorial State and Perspectives of the European Union . REGİONAL POLİCY: http://www.eu-territorial-agenda.eu/Reference%20Documents/updated%20Territorial%20State%20and%20Perspective%20of%20the%20EU_May_2011_FINAL.pdf adresinden alınmıştır
 • Goulet, R. (2008). Green Paper on Territorial Cohesion. Inforegio, 4-20.
 • Hungary. (2011, 5 19). Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions. eu2011: http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/TA2020.pdf adresinden alınmıştır
 • ISACA. (2012). COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Rolling Meadows, IL: ISACA.
 • KB-BGYUGM. (2014). DEVLET DENETLEME KURULU KALKINMA AJANSLARI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU KAPSAMINDA ALINACAK TEDBİRLER . Ankara: Kalkınma Bakanlığı (hizmete özel).
 • Pellegrin, J. (2007). REGIONAL INNOVATION STRATEGIES IN THE EU OR A REGIONALIZED EU INNOVATION STRATEGY? Innovation: The European Journal of Social Sciences, 203-221.
 • Tegledi, A. M. (2011). Ways and Instruments of Accomplishing the Regional Policy – Romanian Sustainable Development Strategy 2000–2025 . Petroleum - Gas University of Ploiesti Bulletin, Economic Sciences Series, 96-104.
 • YILMAZ, C. (1999). Piyasa Ekonomilerinde Ulusal Planlama ve Çeşitli Planlama Yaklaşımları. Amme İdaresi Dergisi, C32, S1, 85-101.
 • YPK, Y. P. (2015). 2016-2018 Orta Vadeli Program. Ankara: Bakanlar Kurulu Kararı, 46.
Konular
Dergi Bölümü SOSYAL BİLİMLER
Yazarlar

Yazar: Ahmet EFE
E-posta: aefe@ankaraka.org.tr

Bibtex @ { anka288470, journal = {Anka E-Dergi}, issn = {2148-7138}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {BÖLGESEL PLANCILIK VE STRATEJİ BELİRLEMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN COBIT-5 KAPSAMINDA BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {EFE, Ahmet} }
APA EFE, A . (2016). BÖLGESEL PLANCILIK VE STRATEJİ BELİRLEMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN COBIT-5 KAPSAMINDA BİR ANALİZ. Anka E-Dergi, 1 (1), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/anka/issue/27424/288470
MLA EFE, A . "BÖLGESEL PLANCILIK VE STRATEJİ BELİRLEMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN COBIT-5 KAPSAMINDA BİR ANALİZ". Anka E-Dergi 1 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/anka/issue/27424/288470>
Chicago EFE, A . "BÖLGESEL PLANCILIK VE STRATEJİ BELİRLEMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN COBIT-5 KAPSAMINDA BİR ANALİZ". Anka E-Dergi 1 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - BÖLGESEL PLANCILIK VE STRATEJİ BELİRLEMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN COBIT-5 KAPSAMINDA BİR ANALİZ AU - Ahmet EFE Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Anka E-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 1 IS - 1 SN - 2148-7138- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anka E-Dergi BÖLGESEL PLANCILIK VE STRATEJİ BELİRLEMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN COBIT-5 KAPSAMINDA BİR ANALİZ %A Ahmet EFE %T BÖLGESEL PLANCILIK VE STRATEJİ BELİRLEMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN COBIT-5 KAPSAMINDA BİR ANALİZ %D 2016 %J Anka E-Dergi %P 2148-7138- %V 1 %N 1 %R %U