SAFRANBOLU’YA GELEN TURİSTLERİN YÖRESEL GIDA ALGISI VE TALEP DURUMU

gamze KARA [1] , ahmet gürbüz [2]

109 311

Kültürel ve doğal mirasın geleneksel yapısının bozulma korunması oldukça zorlaşmaktadır. Türkiye, kültürel turizm korunması ve geliştirilmesinde önemli yol katetmiş ve bu bölgelerin ekonomik faaliyetleri ile dünya çapında ön plana çıktığı bir aşamaya ulaşmıştır. Turizm, kaynakların doğru ve etkin kullanılmasıyla ülkenin ekonomik kalkınmasında stratejik önem arz etmektedir. Sahip olduğu destinasyon özelikleri ile kültürel turizmin yükselen yıldızı Safranbolu’ya ziyaretçilerin ilgisi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, yerel ekonomik kalkınma sürecinde turizm faaliyetlerinin etkin bir biçimde yer verilmesiyle, geleneksel ürünlerin ekonomik kalkınması hususunda faydalı olacağını, Safranbolu örneği ile vurgulamaktır.

Kültür Turizmi, Ekonomik Turizm, Safranbolu
 • Abacılar, P. (2008). Doğal ve Kentsel Sit Alanlarında Kültür Turizmi ve Yönetimi “Boğaziçi Arnavutköy Örneği”. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Bektaş, H. Ç. Ç. (2008). Türkiye’de turizm ve ekonomik büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler.
 • Birgit L. (2001). Image segmentation: The case of a tourism destination. Journal of Service Marketing 15(1): 49–66.
 • Bozgeyik, Y., & Yoloğlu, Y. (2015). Türkiye'de turizm gelirleri ile gsyh arasındaki ilişki: 2002- 2014 dönemi. Journal of International Social Research, 8(40).
 • Çakır, N. (1999). Eski Kentsel Yerleşim Birimlerimizin Kültür Turizmimizdeki Yeri ve Önemi Safranbolu Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Chen CF. Tsai DC. 2007. How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions. Tourism Management 28: 175–187.
 • Chen CF. Chen FS. 2010. Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. Tourism Management 31: 29–35.
 • Choi JG, Tkachenko T, Sil S. 2011. On the destination image of Korea by Russian tourists. Tourism Management 32: 193–194.
 • Çetinkaya, A. (1998). Alternatif Turizm Türlerinin Safranbolu’da Uygulanabilirliği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çimat, A., & Bahar, O. (2003). Turizm sektörünün türkiye ekonomisi içindeki yeri ve önemi üzerine bir değerlendirme. Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal/Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(6).
 • Fornell, Claes & Larcker F. (1981). David.‘Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18:1, Şubat, 39–50.
 • Oh H. (2000). Diners’ perceptions of quality, value and satisfaction. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 41(3): 58–66.
 • Olalı, H. ve Timur, A. (1998). Turizm Ekonomisi. İzmir: Ofis Matbaacılık.
 • Özdamar, M. (2011). Şanlıurfa’da Kültür Turizmi: Şanlıurfa’ya Kültür Turizmi Kapsamında Seyahat Acentaları ile Gelen Yerli Turistlerin Profilini ve Anlık Satın Alma Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tekelioğlu, Y. Demirer, R., (2008). Küreselleşme Sürecinde, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretlerin Geleceğ, İGEME’den Bakış Dergisi, 36, 87-102.
 • Tezcan, M. (1994). Eğitim Sosyolojisi. Ankara, Zirve Ofset.
 • Vittori, M., (2010). “The International Debate on Geographical Indications (GIs): The Point of View of the Global Coalition of GI Producers—origin”, The Journal of World Intellectual Property, 13(2); 304-314.
 • Vukonic, B. (1996). Tourism and Culture Towards the 21st Century Conferense Proceedings. University of Northumbriaa at Newcastle: Culture as the Tourist Product Edited by Mike Robinson, Nigel Evansand Paul Colloghan.
 • Yaklaşımı, V. A. (2006). Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi.
 • Yalçın, B. (2014). Yöresel Ürünlerin Pazarlanması Üzerine Değerlendirmeler. Akdeniz Sanat Dergisi, 6(11).
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü SOSYAL BİLİMLER
Yazarlar

Yazar: gamze KARA
Ülke: Turkey


Yazar: ahmet gürbüz
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { anka330735, journal = {Anka E-Dergi}, issn = {2148-7138}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {2}, pages = {1 - 9}, doi = {}, title = {SAFRANBOLU’YA GELEN TURİSTLERİN YÖRESEL GIDA ALGISI VE TALEP DURUMU}, key = {cite}, author = {KARA, gamze and gürbüz, ahmet} }
APA KARA, g , gürbüz, a . (). SAFRANBOLU’YA GELEN TURİSTLERİN YÖRESEL GIDA ALGISI VE TALEP DURUMU. Anka E-Dergi, 2 (2), 1-9. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/anka/issue/33406/330735
MLA KARA, g , gürbüz, a . "SAFRANBOLU’YA GELEN TURİSTLERİN YÖRESEL GIDA ALGISI VE TALEP DURUMU". Anka E-Dergi 2 (): 1-9 <http://dergipark.gov.tr/anka/issue/33406/330735>
Chicago KARA, g , gürbüz, a . "SAFRANBOLU’YA GELEN TURİSTLERİN YÖRESEL GIDA ALGISI VE TALEP DURUMU". Anka E-Dergi 2 (): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - SAFRANBOLU’YA GELEN TURİSTLERİN YÖRESEL GIDA ALGISI VE TALEP DURUMU AU - gamze KARA , ahmet gürbüz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anka E-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 2 IS - 2 SN - 2148-7138- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anka E-Dergi SAFRANBOLU’YA GELEN TURİSTLERİN YÖRESEL GIDA ALGISI VE TALEP DURUMU %A gamze KARA , ahmet gürbüz %T SAFRANBOLU’YA GELEN TURİSTLERİN YÖRESEL GIDA ALGISI VE TALEP DURUMU %D 2018 %J Anka E-Dergi %P 2148-7138- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD KARA, gamze , gürbüz, ahmet . "SAFRANBOLU’YA GELEN TURİSTLERİN YÖRESEL GIDA ALGISI VE TALEP DURUMU". Anka E-Dergi 2 / 2 1-9.