Kapak Resmi
0     |     0
Arşiv
http://www.ankaenstitüsü.com

1923 yılında küllerinden yeniden doğan Türkiye Cumhuriyetinden ilham alarak  oluşturduğumuz Enstitüde, kişisel gelişim programlarının yanı sıra belirli konu alanlarında mesleki gelişim eğitimlerinin planlanması, doğru bilgilerle sağlıklı analiz ve değerlendirmelerin yapılması, ehil akıllarca öngörü ve beklentilerin ortaya konması, elde edilen sonuçların kamu ve özel kurum ve kuruluşların bilgisine sunulması, konferans, seminer, vb etkinlikler ile düşünce paylaşım toplantılarının gerçekleştirilmesi, tarih ve kültür bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması, bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması, sağlıklı yaşam modellerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

 Anka Enstitüsü’nün yapacağı çalışmalarında göstereceği hassasiyet, Atatürk ilke ve devrimleri ile milli çıkarlarımız olacaktır. Farkımız farkındalığımızdır.

   Bilimin sonsuz ışığında buluşmak üzere..


Son Sayı
Sayı 3 - Eyl 2017