Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-5290 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |
Dergi Adı:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
Yayıncı:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Sahibi:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN
Periyot:Yılda İki
Dil:Türkçe
Boyut:18
Sorumlu:Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN
Editörler:Dr. Alper BAKACAK
ISSN:1303-5290
Yayın İdare Kurulu:Prof.Dr.Mesut ÇAPA, Prof.Dr.Bige SÜKAN, Prof..Dr.Hakan UZUN, Doç.Dr.Necdet AYSAL, Dr. Öğr. Üyesi Sedef BULUT, 
Danışma Kurulu:Prof.Dr.Tülay Alim BARAN (Yeditepe Üniversitesi), Prof.Dr.Recep BOZTEMUR (Ortadoğu Teknik Üniversitesi), Prof.Dr.Fevzi DEMİR (Mersin Üniversitesi), Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi), Prof.Dr.İhsan GÜNEŞ (Anadolu Üniversitesi), Prof.Dr.Neşe ÖZDEN (Ankara Üniversitesi), Prof.Dr.Mustafa YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)
Yazışma Adresi:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesi Fatih Caddesi No:33 06280 Keçiören/ANKARA
Telefon:(0312 316 62 69
Faks:(0312) 316 91 31
E-Posta:tite@ ankara.edu.tr
DOI Ön Eki:10.1501/ Tite

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi

ISSN 1303-5290 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |
Kapak Resmi

120.894

172.137
Dergi Adı:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
Yayıncı:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Sahibi:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN
Periyot:Yılda İki
Dil:Türkçe
Boyut:18
Sorumlu:Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN
Editörler:Dr. Alper BAKACAK
ISSN:1303-5290
Yayın İdare Kurulu:Prof.Dr.Mesut ÇAPA, Prof.Dr.Bige SÜKAN, Prof..Dr.Hakan UZUN, Doç.Dr.Necdet AYSAL, Dr. Öğr. Üyesi Sedef BULUT, 
Danışma Kurulu:Prof.Dr.Tülay Alim BARAN (Yeditepe Üniversitesi), Prof.Dr.Recep BOZTEMUR (Ortadoğu Teknik Üniversitesi), Prof.Dr.Fevzi DEMİR (Mersin Üniversitesi), Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi), Prof.Dr.İhsan GÜNEŞ (Anadolu Üniversitesi), Prof.Dr.Neşe ÖZDEN (Ankara Üniversitesi), Prof.Dr.Mustafa YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)
Yazışma Adresi:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesi Fatih Caddesi No:33 06280 Keçiören/ANKARA
Telefon:(0312 316 62 69
Faks:(0312) 316 91 31
E-Posta:tite@ ankara.edu.tr
DOI Ön Eki:10.1501/ Tite
Year: 2018 Volume: 16 Number: 63[en] Yıl: 2018 Cilt: 16 Sayı: 63 [tr] Son Sayı
Cilt 16 - Sayı 63 - Eyl 2018
 1. Kapak ve içindekiler

  Atatürk Yolu Yönetici
 2. HALKEVLERİ BÜTÇESİ İÇİN BİR DENEME: GELİR-GİDER TABLOSUNUN TESPİTİ

  Ahmet AKTER
 3. DARÜLFÜNUN’DAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NE FELSEFE ÖĞRENİMİNİN YAPILANDIRILMASI

  H. Tolga ARSLAN
 4. “GÜRBÜZ TÜRK MİLLETİ İÇİN GÜRBÜZ TÜRK ÇOCUĞU”: 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI

  Demo Ahmet ASLAN
 5. MİLLİ MÜCADELE'DE BARTIN VE HAVALİSİ KOMUTANLIĞI (ZONGULDAK MÜFREZESİ)

  Celil BOZKURT
 6. MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİYLE İLGİLİ GÖRSEL BİR ESER: “ANADOLU HEDİYESİ

  Sedef BULUT
 7. BİRİNCİ SANAYİ PLANI KAPSAMINDA KURULAN SÜMERBANK DOKUMA FABRİKALARINDA BESLENME, GİYİM, KREŞ VE OKUL OLANAKLARI (1935-1950)

  Ali Asgar EREN, Serkan TUNA
 8. MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDEKİ İLK BEYANATI ve BU BEYANATA DAYALI KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN TAHLİLİ

  Bülent KARA
 9. I. DÜNYA SAVAŞI'NDA YUNANİSTAN'IN TARAFSIZLIĞINA KARŞI VENİZELOS-“ENTENTE CORDİALE” İŞBİRLİĞİ VE PROPAGANDA ÇALIŞMALARI

  Esra ÖZSÜER
 10. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ İNGİLİZ-FRANSIZ-TÜRK İTTİFAKININ FRANSIZ BASININA YANSIMALARI (1939)

  Şinasi SÖNMEZ
 11. ÇOK PARTİLİ HAYATIN İLK YILLARINDA KOCAELİ’NDE SİYASAL HAYAT (1945-1960)

  Esma TORUN ÇELİK
 12. İNGİLİZ BÜYÜKELÇİSİ GERARD LOWTHER’İN GÖZÜNDEN OSMANLI DEVLETİ’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ (1908-1909)

  Orhan TURAN
 13. 1943 ADAPAZARI-HENDEK DEPREMİ ve YANKILARI

  Kadri UNAT
 14. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MİLLİ EĞİTİM TARTIŞMALARINDA ALİ HAYDAR BEY’İN “MİLLİ TERBİYE” BAŞLIKLI RAPORU

  Ayşe YANARDAĞ
 15. TÜRKİYE’NİN SAĞLIK VE TOPLUMSAL COĞRAFYASI: CEBEL-İ BEREKET (OSMANİYE) VİLÂYETİ

  Necdet AYSAL, Lütfi ARSLAN
 16. Mustafa Budak, Misâk-ı Millî’den Lozan’a İdealden Gerçeğe Türk Dış Politikası

  Barış ÖZİNAN
 17. ATATÜRK YOLU DERGİSİ YAZARLARA BİLGİ NOTU

  Atatürk Yolu Yönetici