Başeditör
Ad: Prof. Dr. Ali İNAL
E-posta: tbdeditor@ankara.edu.tr
Telefon: +90(312)5961392
Adres:

Ankara Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Tarım Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

06110 Dışkapı/ANKARA


Başeditör
Ad: Prof.Dr.Ali İNAL
E-posta: tbdeditor@ankara.edu.tr
Telefon: +90 (312) 5961392
Adres:

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara


E-mail: tbdeditor@ankara.edu.tr

http://www.agri.ankara.edu.tr/dergi

http://www.agri.ankara.edu.tr/journal