About

Tarım Bilimleri Dergisi, tarım bilimleri alanında ve yazım dili İngilizce olan özgün araştırma makaleleri yayınlar. Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri,taksonomi ile sadece durum tespitine dayanan ve yöresel çalışmalar ile veri ve anket analizine dayanan çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.  Basılacak makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekir. Dergide yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.
 
Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences
accepts original research articles in the field of
agricultural sciences. Local, taxonomy and case related
studies, ordinary and out-of-date research articles are out of scope of journal.

Yayımlanması için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda Dergi Editörler Kurulu tarafından ön incelemeye alınır. Dergi Editörler Kurulu, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilir. 

 Ön değerlendirmede şu hususlar incelenir.

1-Makalenin derginin politikasına ve yazım kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edilir.

2-Makale Plagiarism Detection Software | iThenticate programında benzerlik testine tabi tutulur. Makalede, başka kaynaklardan aynen alınmış paragraf ve cümleler varsa  makale değerlendirmeye alınmaz ve başvuru yazar/yazarlara iade edilir.

3-Makalede istatistik değerlendirmenin olması istenir. İstatistik değerlendirmeleri istatistik uzmanınca kontrol edilir. Eksik ya da yanlış değerlendirmeler yapılmışsa düzeltilmesi için yazara uyarıda bulunulur.

4- Makalenin, iletişim bilgileri içermeyen, word ve pdf dosyaları, Web sayfamızdan temin edebileceğiniz  islak imzalı Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi ile Makale Kontrol Listesi, İletişim bilgilerini içeren word dosyası ve gerekli ,ise etik kurul raporunun sisteme yüklenmiş olması gerekir.

Öndeğerlendirmeyi geçen makalelere bölüm editörü ve  en az 3 hakem atanır. Karar oy çokluğu (bölüm editör ve en az 2 hakem kararı gerekir) ile verilir. 

Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait düzeltmeler, düzeltmeler listesiyle birlikte en fazla 30 gün içerisinde sisteme yüklenerek gönderilmelidir. Bu süreden sonraki gönderimler kabul edilmez. Başeditör, hakem raporlarını ve/veya istenilen düzeltmelerin yeterli olup olmamasını dikkate alarak makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına karar verir.

Makalede isimleri yer alan tüm yazarlar, yayım haklarını Tarım Bilimleri Dergisine verdiklerine dair Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesini imzalamalıdır. Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra makale metninde, yazarlarında ve yazarların sıralamasında değişiklik yapılamaz. Makale yayıma kabul edildiğinde, sorumlu yazar Ankara Üniversitesi adına açılmış banka hesabına 300 TL yatırmalıdır. Makaleden sorumlu yazara banka hesap numarası, makalenin basıma kabul edilmesinden sonra bildirilir.

Gerekli Tüm Bilgiler: http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/ adresimizden alınabilir.

Guide for Authors

Journal of Agricultural Sciences is abstracted and/or indexed in:
Science Citation Index – Expanded, TUBITAK-ULAKBİM, CAB Abstracts, CAB International, FAO AGRIS/CARIS, and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Journal of Agricultural Sciences (JAS) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal, published by the Faculty of Agriculture, Ankara University. The journal invites original research papers containing new insight into any aspect of Agricultural Sciences that are not published or not being considered for publication elsewhere. Preliminary, confirmatory or inconclusive research, review articles, case and local studies and works presenting taxonomy will not be published.

Before preparing papers for journal, authors should read through Guide for Authors and consult a current issue to make themselves familiar with general format.

The journal uses double-blind system for peer-review; both reviewers and authors' identities remain anonymous. The paper will be peer-reviewed by two reviewers from outside and one editor from the journal typically involve in reviewing a submission. Please note that authors are required to pay $100 for each manuscript published.

Manuscript Submission:

Manuscripts should be submitted to journal’s online submission system by the corresponding author. All submissions should include following documents:

*Title page with author names, titles, addresses and contact information (in Word format).

*Manuscript (in Word format version 2003 or above). All author names, titles and affiliations should be excluded.

*Transfer of Copyright Form. This form should be filled and signed by all authors and sent electronically as a scanned copy. Authors of the accepted papers should send the original version of this form.

*Submission Check List (in PDF format).

*Ethics Committee Approval (if needed).

 

Necessary information may be gotten from the following website.

http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/

Hakemler değerlendirme formunu http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/ adresimizden temin edebilir.

 

The reviewers may dowload the Article Review Form from http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/

 

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES

ISSN: 1300–7580 (Print)

ISSN:2148-9297 (Online)

 

Guide for Authors

Journal of Agricultural Sciences is abstracted and/or indexed in:
Science Citation Index – Expanded, TUBITAK-ULAKBİM, CAB Abstracts, CAB International, FAO AGRIS/CARIS, and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Journal of Agricultural Sciences (JAS) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal, published by the Faculty of Agriculture, Ankara University. The journal invites original research papers containing new insight into any aspect of Agricultural Sciences that are not published or not being considered for publication elsewhere. Preliminary, confirmatory or inconclusive research, review articles, case and local studies and works presenting taxonomy will not be published.

Before preparing papers for journal, authors should read through Guide for Authors and consult a current issue to make themselves familiar with general format.

The journal uses double-blind system for peer-review; both reviewers and authors' identities remain anonymous. The paper will be peer-reviewed by two reviewers from outside and one editor from the journal typically involve in reviewing a submission. Please note that authors are required to pay €100 or $140 for each manuscript published.

Manuscript Submission:

Manuscripts should be submitted to journal’s online submission system by the corresponding author. All submissions should include following documents:

*Title page with author names, titles, addresses and contact information (in Word format).

*Manuscript (in Word format version 2003 or above). All author names, titles and affiliations should be excluded.

*Transfer of Copyright Form. This form should be filled and signed by all authors and sent electronically as a scanned copy. Authors of the accepted papers should send the original version of this form.

*Submission Check List (in PDF format).

*Ethics Committee Approval (if needed).

 

Papers should be written with fluent English without any grammatical and typographical errors. Manuscripts with any of those errors will be rejected and sent to the authors for corrections before submission and review.

Manuscripts should be typed using Times New Roman font 12 pt. with numbered lines, in the left-hand margin and double spacing throughout, i.e. also for abstracts, footnotes and references. The pages of the manuscript, including the title page, abstract, references, tables, etc. should be numbered consecutively. Make the width at 3 cm for all margins. Place tables and figures with captions after the text. Each figure and table should be referred to in the text. Avoid excessive use of italics to emphasize part of the text.

Manuscripts should include the following sections; Title (short, specific and informative), Keywords (indexing terms, up to 6 items), 1. Introduction, 2. Material and Methods,             3. Results and Discussion, 4. Conclusions, Acknowledgements (if needed), Abbreviations and Symbols (if needed), References, Figures and Tables with captions not exceeding 16 pages (with references). All headings and titles should be written in Bold.

Acknowledgements:

Acknowledgements should be a brief statement at the end of the text and may include source of financial support. The contract number should be provided.

References:

Cite references in the text as author‘s family name should be followed by the year of the publication in parentheses (Peter 2010; Basunia & Abe 2001). Use et al after the first author’s family name for citations with three or more authors (Lawrence et al 2001). For citations of the same authors published on the same year, use letters after the year (Dawson 2009a).

References cited in the text should be arranged chronologically. The references should be listed alphabetically on author’s surnames, and chronological per author. Names of journals should be in full titles rather than the abbreviations. Avoid using citations of abstract proceedings. The following examples are for guidance.

Journal Articles:

Doymaz I (2003). Drying kinetics of white mulberry. Journal of Food Engineering 61(3): 341-346

Basunia M A & Abe T (2001). Thin-layer solar drying characteristics of rough rice under natural convection. Journal of Food Engineering 47(4): 295-301

Lawrence K C, Funk D B & Windham W R (2001). Dielectric moisture sensor for cereal grains and soybeans. Transactions of the ASAE 44(6): 1691-1696

Akpinar E, Midilli A & Biçer Y (2003a). Single layer drying behavior of potato slices in a convective cyclone dryer and mathematical modeling. Energy Conversion and Management 44(10): 1689-1705

Books:

Mohsenin N N (1970). Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Publishers, New York

Book Chapter:

Rizvi S S H (1986). Thermodynamic properties of foods in dehydration. In: M A Rao & S S H Rizvi (Eds.), Engineering Properties of Foods, Marcel Dekker, New York, pp. 190-193

Publications of Institutions / Standard Books:

ASAE (2002). Standards S352.2, 2002, Moisture measurement - unground grain and seeds. ASAE, St. Joseph, MI

Internet Sources:

FAO (2013). Classifications and standards.  Retrieved in April, 12, 2011 from http://www.fao.org/economic/ess/ess-standards/en/

Thesis and Dissertations:

Berbert P A (1995). On-line density-independent moisture content measurement of hard winter wheat using the capacitance method. PhD Thesis, Crandfield University (Unpublished), UK

Conference Proceedings (Full papers):

Yağcıoğlu A, Değirmencioğlu A & Cağatay F (1999). Drying characteristics of laurel leaves under different drying conditions. In: Proceedings of the 7th International Congress on Agricultural Mechanization and Energy, 26–27 May, Adana, pp. 565–569

Tables and Figures:

Tables and Figures should be numbered consecutively and accompanied by a title at the top. All tables and figures should not exceed 16x20 cm size. Figures should have high resolution, minimum 600dpi in jpg format. For publication purposes use grayscale images. Avoid using vertical lines in tables.

Illustrations:

Do not use figures that duplicate matter in tables. Figures can be supplied in digital format, or photographs and drawings, which can be suitable for reproduction. Label each figure with figure number consecutively.

 

Units:

Units of measurement should all be in SI units. Use a period in decimal fractions (1.24 rather than 1,24). Avoid using “/”. Include a space between the units (m s-1 rather than m/s,J s-1 rather than J/s, kg m s −2 rather thankg m/s2). Units should have a single space between the number and the unit (4 kg N ha-1, 3 kg m −1 s−2, 20 N m, 1000 s−1, 100 kPa, 22 °C). The only exceptions are for angular definitions, minutes, seconds and percentage; do not include a space (10°, 45', 60", 29%). The abbreviation of liter is “L”.

Formulas:

Number each formula with the reference number placed in parentheses at the end. Use Word mathematical processor for formulas with 12pt., variances in Italics, numbers and mathematical definitions in plain text. If needed, refer as “Equation 1” in the text (….the model, as given in Equation 1).

 

 

 

Note: Title and Abstract, Tables and Figures Captions are translated into Turkish by editor for authors whose native language is not Turkish.

 --------------------------------------------------------------------------------

TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES

 YAZIM KURALLARI

 

 

Genel

 

Tarım Bilimleri Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılmış ve dili İngilizce olan özgün araştırma makaleleri yayınlar. Orijinal araştırma makaleleri yüksek lisans ya da doktora tezinden yapılmış ise dip not olarak belirtilmemelidir. Basılacak makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekir. Dergide yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

 

Yayımlanması için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda Dergi Editörler Kurulu tarafından ön incelemeye alınır. Dergi Editörler Kurulu, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilir. Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere en az 2 hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait düzeltmeler, düzeltmeler listesiyle birlikte en fazla 30 gün içerisinde sisteme yüklenerek gönderilmelidir. Bu süreden sonraki gönderimler kabul edilmez. Başeditör, hakem raporlarını ve/veya istenilen düzeltmelerin yeterli olup olmamasını dikkate alarak makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına karar verir.

 

Makalede isimleri yer alan tüm yazarlar, yayım haklarını Tarım Bilimleri Dergisine verdiklerine dair Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesini imzalamalıdır. Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra makale metninde, yazarlarında ve yazarların sıralamasında değişiklik yapılamaz. Makale yayıma kabul edildiğinde, sorumlu yazar Ankara Üniversitesi adına açılmış banka hesabına 250 TL yatırmalıdır. Makaleden sorumlu yazara banka hesap numarası, makalenin basıma kabul edilmesinden sonra bildirilir.

 

Makale Yükleme

 

Hazırlanan makaleler; sadece makaleden sorumlu yazar (makalenin yayım başlangıcından basım sonrasındaki her türlü yazışmalarda sorumluluğu bulunan) tarafından Tarım Bilimleri Dergisi web sayfasındaki çevrimiçi Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi kullanılarak elektronik ortama yüklenmelidir. Makale yükleme bölümünün “Başvuruyu Yükle” bölümünde pdf formatındaki makale dosyasına ilave olarak “Ek Dosyalar” bölümüne aşağıdaki dosyaların da yüklenmesi gerekir.

 

ü  Makalenin Word (2003 veya daha üst versiyonları) formatındaki dosyası. Sisteme yüklenen makalenin hem pdf formatında ve hem de Word formatında iletişim, ad-soyad, kurum gibi yazarları tanıtıcı bilgiler bulunmamalıdır.

 

ü  Tüm yazarlar tarafından imzalanmış ve pdf formatında taranmış olan “Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi”. Yayıma kabul edilmesi durumunda bu formların aslı da posta ile editöre gönderilmelidir.

 

ü  Yazar Makale Kontrol Listesi (pdf formatında),

 

ü  Yazarların ad-soyad, kurum ve iletişim bilgilerini içeren Word dosyası,

 

ü  Gerekiyorsa Etik Kurul Raporu eklenmelidir.

 

Derginin Kapsamı

 

Tarım Bilimleri Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmaları ve yeni bulguları içeren makaleleri yayımlar. Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri, taksonomi ile sadece durum tespitine dayanan ve yöresel çalışmalar ile veri ve anket analizine dayana çalışmalar derginin kapsamı dışındadır. Derleme makaleler, yayın komisyonunun çağrısı üzerine hazırlanmışsa normal incleme ve değerlendirme sürecinden geçirilerek yayınlanır 

Makale Hazırlama

 

Makaleler, A4 boyutundaki kâğıdın tek yüzüne 12 punto Times New Roman yazı tipinde ve çift satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 3’er cm boşluk bırakılmalıdır. Makalenin her sayfası ve satırları numaralandırılmalıdır. Yazar ad(lar)ı açık olarak yazılmalı ve herhangi bir akademik unvan belirtilmemelidir. Editörler kurulu, anlatım dili yeterli olmayan makaleleri değerlendirme dışı tutabilir. Yazar(lar)ın makale göndermeden önce eseri dil yönünden bir dil bilimciye incelettirmesi tavsiye olunur. Sıralama olarak, İngilizce özet ve peşinden Türkçe özet verilir. Bu durum şekil ve çizelge başlıkları için de geçerlidir.

 

Makale; Türkçe Başlık, Türkçe Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, İngilizce Özet, Keywords, 1.Giriş, 2.Materyal ve Yöntem, 3.Bulgular ve Tartışma, 4.Sonuçlar, Teşekkür (varsa), Kısaltmalar ve/veya Semboller (varsa), Kaynaklar bölümleri ile Şekil ve Çizelgelerden oluşmalıdır. Bölüm adları koyu yazılmalıdır.

 

Makale, “Kaynaklar” bölümü dâhil 16 sayfayı geçmemelidir. Yazar(lar), bu kısımların oluşturulmasında derginin web sayfasındaki Makale Hazırlama Şablonunu kullanmalıdır.

 

Başlık: Kısa ve açıklayıcı olmalı, 14 punto ve koyu, kelimelerin ilk harfi büyük olmalı, ortalanarak yazılmalı ve 15 kelimeyi geçmemelidir. İngilizce başlık Türkçe başlığı tam olarak karşılamalı, 13 punto ve koyu yazılmalıdır.

 

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 300 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerde sırasıyla “Özet” ve “Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Özet, çalışmanın amacını, nasıl yapıldığını, sonuçları ve sonuçlar üzerine yazar(lar)ın yaptığı değerlendirmeleri içermelidir. Özetlerin 1 satır altına, her anahtar kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi biçimde tanımlayacak ve aralarında noktalı virgül (;) olacak şekilde en fazla 6 anahtar kelime yazılmalıdır.

 

1. Giriş: Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, konu ile doğrudan ilgili önceki çalışmalar ve çalışmanın amacı verilir.

 

2. Materyal ve Yöntem: Kullanılan materyal ve yöntem aynı başlıkta verilmelidir. Alt başlık verilecekse bölüm numarası ile birlikte numaralandırılmalı (2.1. gibi) ve italik yazılmalıdır. Yeni veya değiştirilmiş yöntemler, aynı konuda çalışanlara araştırmayı tekrarlama olanağı verecek nitelikte açıklanmalıdır.

 

3. Bulgular ve Tartışma: Elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse çizelge, şekil ve grafiklerle desteklenerek bulgular açıklanmalıdır. Elde edilen bulgular tekrardan kaçınılması amacıyla ya çizelge ya da grafik olarak verilmelidir. İstatistikî olarak önemli bulunan faktörler, uygulanan istatistik analiz tekniğine uygun karşılaştırma yöntemi ile yorumlanarak ilgili istatistikler üzerinde harflendirme yapılmalıdır. İstatistiki analiz yönteminin doğru seçilmediği ve/ya analizin gereği gibi yapılmadığı durumlarda editörler kurulu makaleyi değerlendirme dışında tutabilir. Bulgular tartışılmalı ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri açıklanmalıdır.

 

4. Sonuçlar: Elde edilen sonuçlar, bilime ve uygulamaya katkısıyla birlikte kısa ve öz olarak verilmelidir. Giriş ile Bulgular ve Tartışma bölümünde verilen ifadeler bu kısımda aynı şekilde tekrar edilmemelidir.

 

Teşekkür: Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalı ve yapılan katkı ifade edilerek verilmelidir.

 

Kısaltmalar ve/veya Semboller: Makalede kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Semboller Makale Hazırlama Şablonunda belirtildiği gibi verilmelidir. Kısaltma ve semboller metin içinde ilk kez kullanıldığı yerde açıklanmalıdır. Uluslararası geçerliliği olan ve yerleşik kısaltmalar tercih edilmelidir. Kısaltmalar makalenin başlığında kullanılmamalıdır. Semboller SI sistemine göre verilmelidir.

 

Kaynaklar: Eserde yararlanılan kaynaklara ilişkin atıf metin içinde “(Yazarın soyadı yıl)” yöntemine göre yapılmalıdır. Örnek: (Doymaz 2003), (Basunia & Abe 2001). Yazara atıf yapılırsa sadece yayının yılı parantez içine alınmalıdır. Örnek: Doymaz (2003)’e göre ya da Basunia & Abe (2001). Üç ya da daha fazla yazar için makale içindeki atıfta “et al” kullanılmalıdır. Örnek: (Lawrence et al 2001) veya Lawrence et al (2001)’e göre. Aynı yazarın aynı yıl içinde 1’den fazla yayını varsa, yıldan sonra küçük harfler verilmelidir. Örnek: (Akpınar et al 2003a). Aynı yazarın birden fazla yayınına atıf yapılacaksa yıldan sonra noktalı virgül (;) işareti ile ayırt edilmelidir. Örnek: (Akpınar 2007; 2009; 2013). Birden fazla atıf yapılırsa atıflar arasında noktalı virgül (;) kullanılmalıdır. Örnek: (Perl et al 1987; Bailly et al 1996; Copeland & McDonald 2001; Goel & Sheoran 2003). Eğer bilginin, kaynağın belirli bir sayfasından ya da sayfalarından alındığı belirtilmek istenirse (Hardeman & Jochemsen 2012, s 657-674; Naess 1991, s 34) biçiminde gösterilmelidir. Kaynaklarda Anonim ya da Anonymous şeklinde gösterim yapılmamalıdır.

 

Kaynaklar bölümünde metin içinde atıfı yapılan tüm kaynaklar alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilir. İki veya daha fazla yazarlı eserlerin bildiriminde son yazardan önce “&” kullanılmalıdır. Örnek: Lawrence K C, Funk D B & Windham W R (2001). Kaynağın sonuna nokta (.) işareti konulmamalıdır. Dergi isimleri kısaltma yapılmadan tam adı ile yazılma ve italik yazılmalıdır. Kongre kitaplarında Türkçe ya da yabancı dilde özeti yayınlanmış çalışmalara atıf yapılamaz. Makaledeki yanlış atıf ve kaynak gösterimlerine ait sorumluluk yazar(lar)a aittir. Kaynaklar bölümündeki her bir kaynağın sonuna nokta (.) konmamalıdır.

 

Dergi:

 

Doymaz I (2003). Drying kinetics of white mulberry. Journal of Food Engineering 61(3): 341-346

 

Basunia M A & Abe T (2001). Thin-layer solar drying characteristics of rough rice under natural convection. Journal of Food Engineering 47(4): 295-301

 

Lawrence K C, Funk D B & Windham W R (2001). Dielectric moisture sensor for cereal grains and soybeans. Transactions of the ASAE 44(6): 1691-1696

 

Akpinar E, Midilli A & Bicer Y (2003a). Single layer drying behaviour of potato slices in a convective cyclone dryer and mathematical modelling. Energy Conversion and Management 44(10): 1689-1705

 

Kitap:

 

Yıldırım O (1996). Bahçe Bitkileri Sulama Tekniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1438, Ders Kitabı: 420, Ankara

 

Mohsenin N N (1970). Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Publishers, New York

 

Kitabın Bir Bölümü:

 

Fıratlı Ç (1993). Arı yetiştirme. (Ed: M Ertuğrul), Hayvan Yetiştirme, Baran Ofset, Ankara,   s. 30-34

 

Rizvi S S H (1986). Thermodynamic properties of foods in dehydration. In: M A Rao & S S H Rizvi (Eds), Engineering Properties of Foods, Marcel Dekker, New York, pp. 190-193

 

Yazarı Belirtilmeyen Kurum Yayınları:

 

TUİK (2012). Tarım İstatistikleri Özeti. Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No: 3877, Ankara

 

ASAE (2002). Standards S352.2, 2002, Moisture measurement-unground grain and seeds. ASAE, St. Joseph, MI

 

İnternetten Alınan Bilgi:

FAO (2013). Classifications and standards.  http://www.fao.org/economic/ess/ess-standards/en/ (Erişim tarihi:10.02.2013)

Tezler:

 

Koyuncu T (1992). Tarım arabalarında kullanılan çarpma etkili frenlerin araştırılması. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Ankara

 

Berbert P A (1995). On-line density-independent moisture content measurement of hard winter wheat using the capacitance method. PhD Thesis, Crandfield University (Unpublished), UK

 

 

Tam Metin Kongre/Sempozyum Kitabı:

 

Yağcıoğlu A, Değirmencioğlu A & Cağatay F (1999). Drying characteristics of laurel leaves under different drying conditions. In: Proceedings of the 7th International Congress on Agricultural Mechanization and Energy, 26–27 May, Adana, Turkey, pp. 565–569

 

Kara Z & Beyoğlu N (1995). Konya ili Beyşehir yöresinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin göz verimliliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Bildiriler (II): 3-6 Ekim, Adana, s. 524-528

 

Şekiller ve Çizelgeler: Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri "Şekil", sayısal değerler ise "Çizelge" olarak belirtilmelidir. Tüm şekil ve çizelgeler makalenin sonuna yerleştirilmelidir. Şekil ve çizelgelerin boyu tek sayfa düzeninde en fazla 16x20 cm ve çift sütun düzeninde ise genişliği en fazla 8 cm olmalıdır. Şekil ve çizelgelerin boyutu baskıda çıkabilecek çözünürlükte olmalıdır. Araştırma sonuçlarını destekleyici nitelikteki resimler 600 dpi çözünürlüğünde ”jpg” formatında olmalıdır. Renkli resimler yerine gri ya da siyah tonlu resimler tercih edilmelidir. Çizelgelerde düşey çizgi kullanılmamalı ve makale hazırlama şablonunda belirtildiği gibi hazırlanmalıdır. Her çizelge ve şekle metin içerisinde atıf yapılmalıdır. Tüm çizelge ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Çizelge 1 ve Şekil 1). Çizelge ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa ve öz olmalıdır. Çizelge ve şekillerin İngilizce başlıkları, Türkçe başlığın hemen altına italik olarak yazılmalı, ilk yazılan Türkçe başlık yazısı koyu olmalıdır. Şekil ve çizelge başlık yazıları 9.5 punto, şekil ve çizelgelerin içindeki yazılar 9 punto, çizelge altı yazılar 8 punto Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Şekillerde yatay ve düşey kılavuz çizgiler ve rakamlar bulunmamalıdır. Ancak istatistiksel karşılaştırmalar yapılıyorsa küçük harfler bulunabilir. Çizelge ve şekillerde kısaltmalar kullanılmış ise hemen altına bu kısaltmalar açıklanmalıdır. Şekil ve çizelge başlıkları ile çizelge altı yazılarının sonuna nokta (.) konmamalıdır.

 

Birimler: Tüm makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Ondalık kesir olarak nokta kullanılmalıdır ( 1,25 yerine 1.25 gibi). Birimlerde “/” kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk verilmelidir (m/s yerine m s-1, J/s yerine     J s-1, kg m/s2 yerine kg m s −2 gibi). Sayı ile sembol arasında bir boşluk bırakılmalıdır ( 4 kg N  ha-1, 3 kg m −1 s−2, 20 N m, , 1000 s−1, 100 kPa, 22 °C ve % 29 gibi). Bu kuralın istisnaları düzlemsel açılar için kullanılan derece, dakika ve saniye sembolleridir (°, ′ ve ″). Bunlar sayıdan hemen sonra konmalıdır (10°, 45', 60" gibi). Litrenin kısaltması “l” değil “L” olarak belirtilmelidir. Cümle sonunda değillerse sembollerin sonuna nokta konulmamalıdır (kg. değil kg).

 

Formüller: Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüllerin yazılmasında Word programı matematik işlemcisi kullanılmalı, ana karakterler 12 punto, değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1” biçiminde verilmelidir (…ilişkin model, Eşitlik 1’ de verilmiştir).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısında dergi yayın politikası ve Yazarlara bilgiler kısımlarına ulaşabilirsiniz. Yazarların dergiye makale göndermeden önce register kayır işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlem kolaylıkla Siteye Giriş bağlantısından 5 basamakta yapılabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Dergi anasayfasının üst kısmında yer alan Kayıt Ol bağlantısından bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir.Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project. Bağlantısından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler..Ankara University
Faculty of Agriculture
Department of Soil Science and Plant Nutrition
06110 Diskapi Ankara TURKEYTarım Bilimleri Dergisi is published in English  four times a year .Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.Sayfa düzenleme evresi makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirmek için amaçlanmıştır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MSWord programının değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi Düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarin görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör ile değişikliklerde uyuşulunca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılır iken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin] Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarin önerilerine yanıt verme Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzeenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır