Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-4575 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |
-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2147-4575 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |
Kapak Resmi

50.105

69.608
-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.
Cilt: 7 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Oca 2019
 1. İnşaat Yıkıntı Atıklarının Zemin İyileştirmesinde Kullanılabilirliği
  Sayfalar 1 - 1
  İsa Vural
 2. Distribution Of Extreme Wet And Dry Seasons (1967-2016) Along Mediterranean Coast, Turkey
  Sayfalar 1 - 1
  Mehmet Ali Çelik
 3. Havucun Boy ve Çap Verileri Kullanarak Hacminin Hesaplanması İçin Matematiksel Model Geliştirilmesi
  Sayfalar 1 - 1
  Mustafa Nevzat ÖRNEK, Humar KAHRAMANLI
 4. SOME TYPES OF NULL HYPERSURFACES
  Sayfalar 1 - 1
  Bilal Eftal ACET
 5. Aktif Karbon Üretiminde Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Sayfalar 1 - 1
  Uğur Demir, Sezer Elbinsoy
 6. Çokdeğişkenli Ampirik Mod Ayrıştırımı ile İçsel Bağlantı Ağları Kestirimi
  Sayfalar 1 - 1
  Adil Deniz Duru
 7. Kahramanmaraş-Andırın Yöresi Relikt Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Ormanlarında Kırmızı Renkli Yapışkan Tuzaklarla Tespit Edilen Kabuk ve Ambrosya Böcekleri (Col.: Curculionidae: Scolytinae ve Platypodinae) Üzerine Notlar
  Sayfalar 1 - 1
  Oğuzhan Sarıkaya
 8. DMLS İLE EKLEMELİ İMALATTA DENGESİZ SICAKLIK DAĞILIMI ve PARÇAYA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 1 - 1
  Mevlüt Yunus Kayacan, Nihat Yılmaz
 9. Kriyojenik İşlem Görmüş Nikel Esaslı Süperalaşımın Elektro-Erozyon İşleme Performansı Optimizasyonu
  Sayfalar 1 - 1
  Engin NAS, Sıtkı AKINCIOĞLU
 10. Elipsoit Destek Vektör Öbekleme Algoritmasının Biyomedikal Veri Setleri Üzerinde Karşılaştırmalı Performans Analizi
  Sayfalar 1 - 1
  Ömer KARAL, Furkan Burak Bağcı
 11. Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli: Bitlis Örneği
  Sayfalar 1 - 1
  Ayşegül Demir Yetiş, Leyla Gazigil, Recep Yetiş, Burçin Çelikezen
 12. Ayçiçek Yağı Metil Ester Karışımlarının DI Bir Dizel Motorunun Performans ve Emisyonlarına Etkisi
  Sayfalar 1 - 1
  Vezir Ayhan, Serdar TUNCA, İbrahim ÖZSERT, Gökhan ERGEN, İdris CESUR
 13. Determination of Optimal Reading Conditions by Taguchi Method
  Sayfalar 1 - 1
  Mustafa Yılmaz, Muhammed Emre Keskin
 14. Total irregularity of Indu-Bala product of graphs
  Sayfalar 1 - 1
  Zeynep Nihan BERBERLER
 15. Farklı İstatistiksel Dağılımlar ile Deprem Verilerinin Modellenmesi ve Performans Karşılaştırması
  Sayfalar 1 - 1
  HAYRİYE ESRA AKYÜZ
 16. IMPULS KRİTERLERİ İLE ENDÜSTRİ 4.0 EĞİLİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR BULANIK BİLİŞSEL HARİTA UYGULAMASI
  Sayfalar 1 - 1
  Alper KİRAZ, Onur CANPOLAT, Enes Furkan ERKAN, Özer UYGUN
 17. TiB2 ve La2O3 partikül takviyelerinin mekanik alaşımlama ve aktifleştirilmiş sinterleme ile üretilen volfram matrisli kompozitler üzerindeki etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 1 - 1
  Duygu Ağaoğulları, Özge Balcı, Hasan Gökçe, Didem Ovalı, M. Lütfi Öveçoğlu
 18. Performance Evaluation of Two Analytical Discretization Methods for Implementation of Fractional Order Transfer Functions
  Sayfalar 1 - 1
  ÖZLEM İMİK, Barış Baykant Alagöz
 19. Kaya Gazı Ekstraksiyonu ve Kaya Gazı Üretiminden Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı
  Sayfalar 1 - 1
  HANİFE SARI ERKAN, Nouha BAKARAKI TURAN, Güleda ÖNKAL ENGİN
 20. Doğal ve modifiye edilmiş sepiyolit ile sulu çözeltilerden arsenik ve manganın adsorpsiyon ile ayrımı
  Sayfalar 1 - 1
  Ayten Ateş, Gökhan Yaşar