Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-4575 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |
-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2147-4575 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |
Kapak Resmi

43.225

48.897
-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.
Cilt 6 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 1 - Oca 2018
 1. İlaç Taşıma Sistemleri olarak Nanopartiküller kullanılarak Pasif ve Aktif Tümör Hedeflemelerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 7
  Cenk Dağlıoğlu
 2. Alüminyum Cürufundan Çelik Endüstrisi için Flaks Üretimi
  Sayfalar 8 - 16
  Nedim sözbir, Asude Ateş, Mustafa Akçil
 3. Basic Blue 41, Basic Red 46 ve Basic Yellow 28 Boyar Maddelerinin Çözeltiden Anyonik Polimer Membran ile Giderilmesi
  Sayfalar 17 - 24
  Mithat Çelebi, Reyhan Özdoğan
 4. Erzincan İlindeki Hayvansal Atıkların Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması
  Sayfalar 25 - 35
  Aslıhan KURNUÇ SEYHAN, Anıl Badem
 5. Marin biyokütlenin hidrotermal sıvılaştırılması: Entegre bir proses
  Sayfalar 36 - 39
  irem deniz
 6. Kitosan Kaplı Muz Kabuğu Boncukları ile Sulu Çözeltilerden Krom(VI) Giderimi
  Sayfalar 40 - 48
  Şerife PARLAYICI
 7. Li-O2 Piller için α-MnO2/Grafen/KNT Nanokompozit Elektrotlarının Üretimi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 49 - 55
  Miraç Alaf, Ubeyd Toçoğlu, Hatem Akbulut
 8. Orman Biokütlesinin Atmosfere Katkısı
  Sayfalar 56 - 63
  Birsen Durkaya, Ali Durkaya
 9. Sivas 4 Eylül Barajı Su Kalitesi-Seviye İlişkisinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanması
  Sayfalar 64 - 75
  Sayiter YILDIZ, Can Bülent KARAKUŞ
 10. Sn-Cu/KNT Kompozit Kaplamaların Pulse Elektro-biriktirme ile Üretimine Akım Yoğunluğunun Etkisi
  Sayfalar 76 - 86
  Harun Gül, Mehmet Uysal
 11. Solving Process Planning, ATC Scheduling and Due-date Assignment Problems Concurrently Using Genetic Algorithm for Weighted Customers
  Sayfalar 87 - 96
  Caner Erden, Halil İbrahim Demir, Alper Göksu, Özer Uygun
 12. Otlatmadan Korunan Doğal Bir Meradaki Bitkilerde Bulunan Zehirli - Zararlı Maddeler ve Hayvanlar Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 97 - 103
  Mustafa YILMAZ
 13. Transfer Hatlarında Geçici Durum Çıktı Analizi: Analitik Metod Kullanımı
  Sayfalar 104 - 111
  Görkem Sarıyer, Mehmet Cemali Dinçer
 14. Türkiye’de Taşınmaz Değerleme Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İçerik Analizi
  Sayfalar 112 - 126
  Nuri ERDEM
 15. Vibration of Initially Stressed Nonlocal Euler-Bernoulli Nano-Beams
  Sayfalar 127 - 141
  çiğdem dinçkal