Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-4575 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |

-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazarlardan makale gönderimi, değerlendirme süreci veya yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2147-4575 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |
Kapak Resmi

52.765

85.828

-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazarlardan makale gönderimi, değerlendirme süreci veya yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Cilt: 7 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Oca 2019
 1. İnşaat Yıkıntı Atıklarının Zemin İyileştirmesinde Kullanılabilirliği
  Sayfalar 1 - 6
  İsa Vural
 2. Farklı İstatistiksel Dağılımlar ile Deprem Verilerinin Modellenmesi ve Performans Karşılaştırması
  Sayfalar 7 - 13
  Hayriye Esra Akyüz
 3. IMPULS Kriterleri ile Endüstri 4.0 Eğiliminin Değerlendirilmesi: Bir Bulanık Bilişsel Harita Uygulaması
  Sayfalar 14 - 23
  Alper Kiraz, Onur Canpolat, Enes Furkan Erkan, Özer Uygun
 4. Determination of Optimal Reading Conditions by Taguchi Method
  Sayfalar 24 - 32
  Mustafa Yılmaz, Muhammed Emre Keskin
 5. Some Types of Null Hypersurfaces
  Sayfalar 33 - 38
  Bilal Eftal Acet
 6. Performance Evaluation of Two Analytical Discretization Methods for Implementation of Fractional Order Transfer Functions
  Sayfalar 39 - 44
  Özlem İmik, Barış Baykant Alagöz
 7. Aktif Karbon Üretiminde Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Sayfalar 45 - 51
  Uğur Demir, Sezer Elbinsoy
 8. Total Irregularity of Indu-Bala Product of Graphs
  Sayfalar 52 - 55
  Zeynep Nihan Berberler
 9. Distribution Of Extreme Wet And Dry Seasons (1967-2016) Along Mediterranean Coast, Turkey
  Sayfalar 56 - 66
  Mehmet Ali Çelik
 10. Ayçiçek Yağı Metil Ester Karışımlarının DI Bir Dizel Motorunun Performans ve Emisyonlarına Etkisi
  Sayfalar 67 - 73
  Vezir Ayhan, Serdar Tunca, İbrahim Özsert, Gökhan Ergen, İdris Cesur
 11. Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli: Bitlis Örneği
  Sayfalar 74 - 78
  Ayşegül Demir Yetiş, Leyla Gazigil, Recep Yetiş, Burçin Çelikezen
 12. DMLS İle Eklemeli İmalatta Dengesiz Sıcaklık Dağılımı Ve Parçaya Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 79 - 94
  Mevlüt Yunus Kayacan, Nihat Yılmaz
 13. TiB2 ve La2O3 Partikül Takviyelerinin Mekanik Alaşımlama ve Aktifleştirilmiş Sinterleme ile Üretilen Volfram Matrisli Kompozitler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 95 - 105
  Duygu Ağaoğulları, Özge Balcı, Hasan Gökçe, Didem Ovalı, M. Lütfi Öveçoğlu
 14. Kaya Gazı Ekstraksiyonu Ve Kaya Gazı Atıksuyunun Arıtımı
  Sayfalar 106 - 114
  Hanife Sarı Erkan, Nouha Bakaraki Turan, Güleda Önkal Engin
 15. Kriyojenik İşlem Görmüş Nikel Esaslı Süper Alaşımın Elektro-Erozyon İşleme Performansı Optimizasyonu
  Sayfalar 115 - 126
  Engin Nas, Sıtkı Akıncıoğlu
 16. Doğal ve Modifiye Edilmiş Sepiyolit ile Sulu Çözeltilerden Arsenik ve Manganın Adsorpsiyonu ile Ayrımı
  Sayfalar 127 - 139
  Ayten Ateş, Gökhan Yaşar
 17. Elipsoit Destek Vektör Öbekleme Algoritmasının Biyomedikal Veri Setleri Üzerinde Karşılaştırmalı Performans Analizi
  Sayfalar 140 - 148
  Ömer Karal, Furkan Burak Bağcı
 18. Kahramanmaraş-Andırın Yöresi Relikt Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Ormanlarında Kırmızı Renkli Yapışkan Tuzaklarla Tespit Edilen Kabuk ve Ambrosya Böcekleri (Col.: Curculionidae: Scolytinae ve Platypodinae) Üzerine Notlar
  Sayfalar 149 - 154
  Oğuzhan Sarıkaya
 19. Çokdeğişkenli Ampirik Mod Ayrıştırımı ile İçsel Bağlantı Ağları Kestirimi
  Sayfalar 155 - 161
  Adil Deniz Duru
 20. Havucun Boy ve Çap Verileri Kullanılarak Hacminin Hesaplanması için Matematiksel Model Geliştirilmesi
  Sayfalar 162 - 167
  Mustafa Nevzat Örnek, Humar Kahramanlı
 21. Design of a New Parallel-Plate Capacitor to Increase the Capacity Value
  Sayfalar 168 - 173
  Turgut Ozturk