Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-4575 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |
-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2147-4575 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |
Kapak Resmi

47.062

61.265
-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.
Cilt: 6 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. AISI 316 Ti Paslanmaz Çeliklerin İşleme Parametrelerinin Optimizasyonu
  Sayfalar 1 - 7
  Gültekin Basmacı
 2. Kendiliğinden Yerleşen Betonların Düşük Sıcaklıklardaki Davranışının Tahribatsız Yöntemlerle İncelenmesi
  Sayfalar 8 - 15
  ÜMİT YURT, Mehmet EMİROĞLU
 3. Değişken Manyetik Alan ve Diyamanyetik Malzemeler ile Isı Eldesi
  Sayfalar 16 - 21
  Agah Aygahoğlu, Arda Zaim
 4. Demir Çelik Sektöründe Hibrid DEMATEL ve TOPSİS-ELECTRE Yöntemleri ile Hata Türleri ve Etkileri Analizi
  Sayfalar 22 - 34
  Fuat Şimşir, Halil İbrahim DEMİR, Sena Azdemir
 5. Derin çekme işlemi sonrası malzemede oluşan sertlik dağılımı üzerine kalıp yüzey açısı, sıcaklık ve baskı plakası kuvveti etkilerinin incelenmesi
  Sayfalar 35 - 41
  Cebeli ÖZEK, Vedat Taşdemir
 6. Determining of Turfgrass Performance of Certain Tall Fescue Cultivars in Cool Season Ecological Conditions
  Sayfalar 42 - 48
  Mustafa YILMAZ
 7. A Novel Model for E-Book Borrowing Management System
  Sayfalar 49 - 57
  Aykut Karakaya, Sedat Akleylek, Kerem Erzurumlu, Erdal Kılıç
 8. Numerical investigation of the effects of different baffle types on the thermal performance of a shell and tube heat exchanger
  Sayfalar 58 - 66
  Halil BAYRAM, Gökhan Sevilgen
 9. Composition and temperature dependences in Ising-type multisegment nanostructure
  Sayfalar 67 - 72
  Ersin Kantar
 10. İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinde Risklerin Yapay Sinir Ağlarıyla Değerlendirilmesi
  Sayfalar 73 - 83
  Ercüment Neşet Dizdar, Oğuz Koçar
 11. Farklı Yüksekliğe Sahip Boşluklu Perde Duvarlara ait Davranış Eğrilerinin SAP2000 OAPI ile Elde Edilmesi
  Sayfalar 84 - 91
  Bilal Tayfur, Ömer Can
 12. The Effect of The Reaction Conditions on The Synthesis and Characterization of Potassium Borate from Potassium Chloride
  Sayfalar 92 - 96
  Fatma Tuğçe ŞENBERBER
 13. Detection of Vocal Cyst Problem by Using High Order Moments and Support Vector Machines
  Sayfalar 97 - 103
  Derya YILMAZ, Haydar ANKIŞHAN
 14. Hazır Giyim Üretiminde Kumaş Kalitesine Etki Eden Faktörlerin Analizi
  Sayfalar 104 - 112
  Esra Kurt Tekez, Tijen Över Özçelik
 15. SWARA-WASPAS Metodolojisine Dayalı Tedarikçi Seçimi: Türkiye'de Demir-Çelik Endüstrisi Örneği
  Sayfalar 113 - 120
  Merve Cengiz Toklu, Gültekin Çağıl, Elif Pazar, Rümeysa Faydalı
 16. Güneş Bacası Güç Sistemlerinin PV ve Rüzgar Güç Sistemleri ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 121 - 129
  Faruk Köse
 17. An Elevator Control Algorithm Optimizing Privileged Use
  Sayfalar 130 - 137
  Mümine Yıldız Coşkun, Mehmet Karalı
 18. Atriumlu Binalarda Duman Emiş Fanı Seçiminin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemi İle Belirlenmesi
  Sayfalar 138 - 144
  Üsame DEMİR, Gökhan Coşkun
 19. Şanlıurfa Taşının Bazı Mühendislik Özellikleri ve İktisadi Yönden İncelenmesi
  Sayfalar 145 - 152
  Mustafa ŞİT, Celal AĞAN
 20. Su Kaynaklarındaki İlaç Kalıntılarının İleri Oksidasyon Yöntemleri ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 153 - 163
  Zeynep EREN
 21. Alüminyum Matriksli Malzemelere KNT takviyesi ile geliştirilen Metal Matriksli (MMK) Kompozitlerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 164 - 167
  İsmail Topcu
 22. Batı Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Yenilikçi Şen Yöntemi İle Analizi
  Sayfalar 168 - 173
  Gökmen Çeribaşı
 23. Sac Metal Şekillendirmede Mukavemet Arttırma Ve Sonlu Elemanlar Analizlerinin Dinamik Testler İle Karşılaştırılması
  Sayfalar 174 - 181
  Ahmet İLHAN, Erdinç İLHAN, Faruk VAROL, Yusuf Sadi ASLANLAR, Hakkı Taner SEZAN, Salim ASLANLAR
 24. Sulu Çözeltiden Bakır (II) Adsorpsiyon Sürecinin Optimizasyonunda Yüzey Yanıt Metodolojisinin Uygulanması
  Sayfalar 182 - 191
  Yunus Şimşek