Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-4575 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |
-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2147-4575 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |
Kapak Resmi

45.508

56.296
-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.
Cilt: 6 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. A Novel Economic Power Flow Solution in Practical Multi-terminal AC-DC Systems using Genetic Algorithm
  Sayfalar 1 - 10
  Faruk YALÇIN, Uğur ARİFOĞLU
 2. Titreşim Sönümleme Elemanı Olan Kauçuk Burçta Çaplama İşleminin Ömre Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi ve Deneysel Çalışma İle İncelenmesi
  Sayfalar 11 - 18
  İbrahim Cem Öncü, Aylin DOVA
 3. Design of a Tracking Welding Robot Automation System for Manufacturing of Steam and Heating Boilers
  Sayfalar 19 - 24
  Süleyman ERSÖZ, Ahmet Kürşad TÜRKER, Adnan AKTEPE, İrfan ATABAŞ, Melda KOKOÇ
 4. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Taşeron Firma Seçimi: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama
  Sayfalar 25 - 33
  Neşet Bedir, Hamza Yalçın, Emir Hüseyin Özder, Tamer Eren
 5. Effects to System Performance of Different PWM Techniques in Field Oriented Speed Control with back-to-back Converter of PMSG
  Sayfalar 34 - 44
  Naim Süleyman TINĞ, Yakup ŞAHİN
 6. Torsional Loading Behaviors of Slotted Filament Wound Glass Fiber Reinforced Composite Tubes
  Sayfalar 45 - 54
  İbrahim Fadıl SOYKÖK
 7. Güneş Kollektörü Testi için Güneş Simülatör Tasarımı ve İmalatı
  Sayfalar 55 - 62
  Ahmet Özsoy, Mustafa Galip
 8. Homojen Glioblastoma Örneklerinin Yüksek Çözünürlüklü Genetik Teknolojiler ile Analizi
  Sayfalar 63 - 71
  Mehmet Baysan
 9. Dynamic phase transition features of the cylindrical nanowire driven by a propagating magnetic field
  Sayfalar 72 - 80
  Erol Vatansever
 10. Investigations of Effects of Density and Viscosity of Diesel and Biodiesel Fuels on NOx and other Emission Formations
  Sayfalar 81 - 85
  Gökhan Tüccar, Erdi Tosun, Erinç Uludamar
 11. Jeotermal Enerji Destekli Güç ve Temiz Su Üretim Sisteminin İncelenmesi ve Termodinamik Analizi
  Sayfalar 86 - 93
  Fatih YILMAZ
 12. Hysteresis properties of a mixed ferromagnetic-ferrimagnetic ternary alloy
  Sayfalar 94 - 102
  Zeynep Demir Vatansever
 13. Kısa Analiz Verileri Kullanılarak Biyokütlenin Üst Isı Değerinin Hesaplanması
  Sayfalar 103 - 108
  Neslihan DURANAY, Melek Yılgın
 14. Meme Kanseri Tanısı İçin Özniteliklerin Öneminin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 109 - 115
  Kemal AKYOL
 15. Nano Al2O3 Oranının Ni-Co Matrisli Nano Kompozit Kaplamaların Tribolojik Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 116 - 123
  Ramazan Karslıoğlu
 16. Designing an Object Tracker Self-Balancing Robot
  Sayfalar 124 - 133
  Yunus Celik, Mahit Güneş
 17. Particle Swarm Optimization Based Stacking Method with an Application to Text Classification
  Sayfalar 134 - 141
  Aytuğ Onan
 18. An ABC Algorithm Inspired by Boolean Operators for Knapsack and Lot Sizing Problems
  Sayfalar 142 - 152
  Emrah Hançer
 19. Uleksitin Amonyum Sülfat Çözeltilerindeki Çözünürlüğüne Dehidrasyon İşleminin Etkisi
  Sayfalar 153 - 163
  Nizamettin Demirkıran, Mehmet Kayra Tanaydın, Gülistan Deniz Turhan Özdemir
 20. Analytical Solutions for Buckling Behavior of Two Directional Functionally Graded Beams Using a Third Order Shear Deformable Beam Theory
  Sayfalar 164 - 178
  Armağan Karamanlı
 21. Synthesis of Novel Thio-Substituted Aminonaphthoquinones
  Sayfalar 179 - 184
  Mahmut YILDIZ, Amaç Fatih Tuyun
 22. Optimization of Solid Particle Erosion by ZrN Coating Applied Fiber Reinforced Composites by Taguchi Method
  Sayfalar 185 - 194
  Mehmet BAĞCI