Academic Platform-Journal of Engineering and Science

e-ISSN 2147-4575 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Akademik Platform |
Kapak Resmi

36.231

31.849
-“Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)”Akademik Platform (AP) tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak (Ocak, Mayıs ve Eylül) e-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır.

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak amacı ile kurulan Uluslararası hakemli dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.apjes.com  adresinden yapılabilmekte olup yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.
Cilt 5 Sayı 3 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 3 - Eki 2017
 1. 2, 10, 16, 24-Tetrakis 4- (2-fenoksi-l, 3-diokso-2,3-dihidro-lH-inden-2-iloksi) ftalonitril içeren kobalt (II) bileşiğinin DNA bağlanmasının spektroskopik yöntemler ile araştırılması
  Sayfalar 1 - 9
  Ali Arslantas, Mehmet Salih Ağırtaş
 2. Elektrokoagülayon Yöntemiyle Reaktif Yellow 160 Boyar Maddesinin Giderimi
  Sayfalar 10 - 18
  Ahmet Aygün, Beytullah Eren
 3. Lityum İyon Piller İçin Sn-Cu/rGO (İndirgenmiş Grafen Oksit) Anot Malzemelerin, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özellikleri
  Sayfalar 19 - 25
  Mehmet Uysal, Harun GÜL
 4. Bulanık Bilişsel Haritalar Kullanılarak Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Bir Değerlendirme Modeli
  Sayfalar 26 - 34
  Özer UYGUN, Enes Furkan ERKAN, Halil İbrahim DEMİR
 5. Esnek Algılayıcı Kontrollü Robot El Tasarımı ve Gerçeklenmesi
  Sayfalar 35 - 40
  Sinan Serdar ÖZKAN, Durmuş KARAYEL, Gökhan ATALI, İbrahim GÖKBAYRAK
 6. Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorunda Stabilize Emülsife Yakıt Kullanımının Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 41 - 48
  Vezir Ayhan, Serdar TUNCA, Yusuf ÇAY, İdris CESUR
 7. Karbon Elyaf Dolgulu Pa6 Polimer Kompozitlerinin Aşınma Özellikleri Üzerine Uygulanan Yük ve Kayma Hızının Etkisi
  Sayfalar 49 - 57
  Salih Hakan Yetgin, Murat KOYUNBAKAN, Ferhat YILDIRIM, Gözde KUŞ, Volkan ESKİZEYBEK, Abdurrahman GENÇ
 8. Kömür Baca Külü, Kireç ve Jips Ürünlerinden Yapı Malzemesi Yapımı
  Sayfalar 58 - 70
  Salih Yüksek, Semih Kaya
 9. İmalat Firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yatırım Harcamaları İle Kaza Oranları ve İş Kazası Maliyetleri İlişkisi: İşletme Bütçesine İSG Harcamaları İçin Kaynak Tahsis Edilmesinin Önemi
  Sayfalar 71 - 81
  Metin Bayram, Hüseyin İskender, Abdullah Hulusi Kökçam
 10. Otomobil Koltuklarını Isıtmak İçin Yeniden Tasarlanan Standart Otomobil Klima Sisteminin Performansının Bulanık Mantık ile Modellenmesi
  Sayfalar 82 - 94
  Ali ATEŞ, Kevser DİNÇER, Eyüb CANLI, Sadık ATA
 11. Testere Dişi Çift Bariyer Yapısında Rezonans Tünelleme Olayının İncelenmesi
  Sayfalar 95 - 100
  Mehmet BATI
 12. Endüstri Yapısı Temeline Yönelik Vaka Analizi
  Sayfalar 101 - 112
  Sedat Sert, Aşkın Özocak, Ertan Bol
 13. Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Sulardan Boyarmadde Gideriminde Molekül Büyüklüğü ve pH etkisi
  Sayfalar 113 - 122
  Orhan Taner CAN, Leyla GAZİGİL
 14. Mevsimlik Olmayan Box-Jenkins Modellerinde İki Aşamalı Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması
  Sayfalar 123 - 130
  Gültekin Çağıl
 15. Kablosuz Vücut Alan Ağları için Enerji Verimli MAC Protokolleri (KVAA)
  Sayfalar 131 - 137
  Zafer ALBAYRAK, Hatem Musa
 16. Polyester Matrisli Kompozit Özeliklerine Vitrifiye Seramik Sağlık Gereci Atık Miktarının Etkisi
  Sayfalar 138 - 145
  Gökhan Açıkbaş, Hasan Göçmez
 17. Gömülü Sistem Tabanlı EKG Holter Cihazının Tasarlanması
  Sayfalar 146 - 156
  Ahmet Yesevi, Muhammed Güler, Mustafa Zahid YILDIZ