Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 3, Sayfalar 71 - 81 2017-10-01

İmalat Firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yatırım Harcamaları İle Kaza Oranları ve İş Kazası Maliyetleri İlişkisi: İşletme Bütçesine İSG Harcamaları İçin Kaynak Tahsis Edilmesinin Önemi
RELATIONSHIP BETWEEN INVESTMENT COSTS FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY WITH ACCIDENT RATES AND OCCUPATIONAL ACCIDENT COSTS: IMPORTANCE OF ALLOCATING RESOURCES TO OHS EXPENDITURES IN OPERATIONAL BUDGET

Metin Bayram [1] , Hüseyin İskender [2] , Abdullah Hulusi Kökçam [3]

349 769

Araştırmalar iş sağlığı ve güvenliğine (İSG) yapılan harcamaların maliyet olarak değil, aksine yatırım olarak düşünülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla yapılan yatırımlar sayesinde firmaların kaza oranları ve iş kazası maliyetlerinde iyileşme sağlayarak rekabet avantajı sağlamaları mümkündür. Türkiye’de imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar üzerinde yapılan bu araştırma iki amaca yönelik yapılmıştır. Birincisi, yasal şartları sağlamak amacıyla yapılan İSG yatırım harcamalarına bağlı olarak kaza oranlarında ve iş kazası maliyetlerinde azalma olup olmadığı, ikincisi İSG’yi sağlamak üzere yapılan yatırım harcamaları için işletme bütçesine kaynak tahsis edilmesinin kaza oranları ve iş kazası maliyetlerinin iyileştirilmesinde bir avantaj teşkil edip etmediğidir. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de 2017 yılı Şubat ve Ağustos döneminde, farklı büyüklükte ve NACE kodundaki 229 imalat firmasından veri toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcı firmaların, İSG yasası ve mevzuatını tam sağlayacak kadar İSG yatırım harcaması yaptıkları, kaza oranlarında ve iş kazası maliyetlerinin her ikisinde de azalma sağladıkları bulunmuştur. İşletme bütçelerine İSG için kaynak tahsis eden firmaların istatistiki manada daha fazla İSG yatırım harcaması yaptıkları ve daha iyi kaza sıklık ve ağırlık oranları ve iş kazası maliyetlerine sahip oldukları bulunmuştur. Ölümcül / uzuv kayıplı iş kazası sayıları bağlamında İSG harcamaları için işletme bütçesine kaynak tahsis edilmesinin, istatistiki manada bir anlam ifade etmediği bulunmuştur. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin planlı ve programlı çalışmalar yapılmasının ve işletme bütçelerine İSG için kaynak tahsis edilmesinin kaza sıklık ve ağırlık oranları ve iş kazası maliyetlerinin iyileştirilmesinde avantaj sağlandığı ampirik olarak ortaya konulmuştur.

Research shows that expenditure on occupational health and safety (OHS) should be considered as an investment, rather than as a cost. Investments made to prevent occupational accidents and occupational diseases make it possible for firms to gain competitive advantage by improving accident rates and occupational accident costs. This research, which is conducted on the companies operating in the manufacturing sector in Turkey has been made for two purposes. The first is whether there is a reduction in accident rates and occupational accident costs depending on the OHS investment expenditures made in order to meet the legal requirements and the second is that whether allocating resources to the operating budget for OHS investment expenditures is an advantage in improving accident rates and occupational accident costs. Survey method was used as data collection tool. Data were collected from 229 manufacturing companies in different sizes and NACE codes in Turkey between February and August of 2017. The data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods. It has been found that participating firms made OHS investments as much as to fulfil OHS legislation completely, and as a result reduce both accident rates and occupational accident costs. Companies that allocate resources for OHS to their operating budgets have been found to have statistically significant higher OHS investment expenditures and have better accident frequency and weight ratios, and occupational accident costs. It has been found that there is no statistically significant relationship with the allocation of resources to the operating budget for OHS expenses and the number of fatal / limb loss incidents. It has been empirically demonstrated that planned and scheduled work on occupational health and safety and allocation of resources for OHS to operational budgets are advantageous in improving accident frequency and weight rates and accident costs.

 • M. Bayram ve M. C. Ünğan, “İSG Yönetim Sistemi Uygulayan Firmaların İş Sağlığı Ve Güvenliği Maliyetleri Tutumlarının İncelenmesi” 1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye 273-283, (2016).
 • B. F. Muñiz, J. M. Montes-Peón, and C. J. Vázquez-Ordás, “Relation between occupational safety management and firm performance,”, Saf Sci., 47: 980–991, 2009.
 • N. Gerek, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ISBN: 975-06-0383-4, Eskişehir, 2006.
 • E. Biçer, “İş Kazalarının Nedenleri Maliyeti ve Önlenmesi Üzerine Çalışma”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • I. Kamardeen, “E-OHS planning system for builders,”, Architectural Science Review, 54:1, 50-64, 2011.
 • M. O’Toole, “The relationship between employees’ perceptions of safety and organizational culture,”, Journal of Safety Research 33, 231–243, 2002.
 • C. Boyar, “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Matbaacılık Sektöründe Devlet İşçi İşveren Arasındaki İlişki” Bitirme Projesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014.
 • J. K.Wachter, and P. L. Yorio, "A system of safety management practices and worker engagement for reducing and preventing accidents: An empirical and theoretical investigation,", Accid Ana Prev., 68: 117–130, 2014.
 • M. Tekelioğlu, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Ekonomik Boyutu,”, Mühendis ve Makine, 35(419): 31-34, 1994.
 • M. De Greef, and K. Van den Broek, “Quality of the working environment and productivity: Research findings and case studies” European Agency for Safety and Health at Work, 1-87, (2004).
 • D. Hurns, “Investment In Workplace Safety Triggers Positive Bottom Line Results For Businesses, Economy, Safety Official Notes” ASSE [Internet] 2004 Mar 23, https://www.asse.org/newsroom/releases/press362.htm, (Erişim zamanı; Eylül, 01, 2014).
 • M. Koç, ve N. Akbıyık, “Türkiye’de İş Kazalarının Maliyetleri ve Çözüm Önerileri,”, Journal of Academic Approaches, Winter 2011, 2(2): 129-175, 2011.
 • Ş. Cıngıllıoglu, “Health And Safety Cost Evaluation In Construction Projects Case Study: Oman DMIA Project” M.Sc. Thesis, Istanbul Technical University, Graduate School Of Science Engineering And Technology, 2012.
 • P. X. W. Zou, V. Y. Shi, and Z. Li, “An econometric evaluation framework for investment in construction safety”, In: Editor EC. Procs 26th Annual ARCOM Conference; 2010 Sep 6-8; Leeds (UK): Association of Resers in Construction Management. (2010).
 • K. Van den Broek, M. De Greef, and S. Van Der Heyden, “Final Report Socio-economic costs of accidents at work and work-related ill health VT-2008/066”, European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Benefits of Occupational Safety and Health (benOSH), 1–217, (2011).
 • M. López-Alonso, M.P. Ibarrondo-Dávila, M. C. Rubio-Gámez, et all., “The impact of health and safety investment on construction company costs,”, Saf Sci., 60: 151–159, 2013.
 • J. Mossink, “Inventory of Socioeconomics Costs of Work Accidents” European Agency for Safety and Health at Work, Topic Centre on Research — Work and Health, 1-47, (2002).
 • G. D. Panopoulos, “Economic Aspects of Safety in Greek Conctruction Industry”, Doctor of Philosophy. Aston (UK): Aston University; 2003.
 • M. Bayram, M. C. Ünğan and K. Ardıç, The relationships between OHS prevention costs, safety performance, employee satisfaction and accident costs, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 23:2, 285-296, 2017. DOI: 10.1080/10803548.2016.1226607
 • M. Battaglia, M. Frey, and E. Passetti, “Accidents at work and costs analysis: a field study in a large Italian company,”, Ind Health. 52: 354–366, 2014.
 • Ş. Özdemir, ve H.Topçuoğlu, “İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ölçümü ve İzleme,”, Mühendislik ve Makina, 50(592): 30-33, 2009.
 • L. Walter, (2010) “EU-OSHA: Safety and Health Spending is an Investment, Not a Cost” http://www.ehstoday.com/international/news/eu-osha-safety-health-spending-investment-4021 (Erişim zamanı; Ağustos, 28, 2017).
 • M. S. Bartlett,. “A note on the multiplying factors for various chi square approximations,”, J Royal Stat Soc. 16(Series B): 296–298, 1954.
 • H. F Kaiser, “An index of factorial simplicity,”, Psychom., 39: 31–36, 1974.
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9483-7850
Yazar: Metin Bayram
Kurum: Sakarya Üniversitesi, Arifiye Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5654-9962
Yazar: Hüseyin İskender
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4757-1594
Yazar: Abdullah Hulusi Kökçam
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { apjes338213, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {Akademik Platform}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {71 - 81}, doi = {10.21541/apjes.338213}, title = {İmalat Firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yatırım Harcamaları İle Kaza Oranları ve İş Kazası Maliyetleri İlişkisi: İşletme Bütçesine İSG Harcamaları İçin Kaynak Tahsis Edilmesinin Önemi}, key = {cite}, author = {Bayram, Metin and İskender, Hüseyin and Kökçam, Abdullah Hulusi} }
APA Bayram, M , İskender, H , Kökçam, A . (2017). İmalat Firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yatırım Harcamaları İle Kaza Oranları ve İş Kazası Maliyetleri İlişkisi: İşletme Bütçesine İSG Harcamaları İçin Kaynak Tahsis Edilmesinin Önemi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 5 (3), 71-81. DOI: 10.21541/apjes.338213
MLA Bayram, M , İskender, H , Kökçam, A . "İmalat Firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yatırım Harcamaları İle Kaza Oranları ve İş Kazası Maliyetleri İlişkisi: İşletme Bütçesine İSG Harcamaları İçin Kaynak Tahsis Edilmesinin Önemi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 5 (2017): 71-81 <http://dergipark.gov.tr/apjes/issue/31298/338213>
Chicago Bayram, M , İskender, H , Kökçam, A . "İmalat Firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yatırım Harcamaları İle Kaza Oranları ve İş Kazası Maliyetleri İlişkisi: İşletme Bütçesine İSG Harcamaları İçin Kaynak Tahsis Edilmesinin Önemi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 5 (2017): 71-81
RIS TY - JOUR T1 - İmalat Firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yatırım Harcamaları İle Kaza Oranları ve İş Kazası Maliyetleri İlişkisi: İşletme Bütçesine İSG Harcamaları İçin Kaynak Tahsis Edilmesinin Önemi AU - Metin Bayram , Hüseyin İskender , Abdullah Hulusi Kökçam Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21541/apjes.338213 DO - 10.21541/apjes.338213 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 81 VL - 5 IS - 3 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.21541/apjes.338213 UR - http://dx.doi.org/10.21541/apjes.338213 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi İmalat Firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yatırım Harcamaları İle Kaza Oranları ve İş Kazası Maliyetleri İlişkisi: İşletme Bütçesine İSG Harcamaları İçin Kaynak Tahsis Edilmesinin Önemi %A Metin Bayram , Hüseyin İskender , Abdullah Hulusi Kökçam %T İmalat Firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yatırım Harcamaları İle Kaza Oranları ve İş Kazası Maliyetleri İlişkisi: İşletme Bütçesine İSG Harcamaları İçin Kaynak Tahsis Edilmesinin Önemi %D 2017 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 5 %N 3 %R doi: 10.21541/apjes.338213 %U 10.21541/apjes.338213
ISNAD Bayram, Metin , İskender, Hüseyin , Kökçam, Abdullah Hulusi . "İmalat Firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yatırım Harcamaları İle Kaza Oranları ve İş Kazası Maliyetleri İlişkisi: İşletme Bütçesine İSG Harcamaları İçin Kaynak Tahsis Edilmesinin Önemi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 5 / 3 (Ekim 2017): 71-81. http://dx.doi.org/10.21541/apjes.338213