Sayın Kullanıcılar,

DergiPark kapsamında barındırılan dergi sayısı 5 yıl içerisinde 2.500’e ulaşmıştır. Bu dergilerden pek çoğu dizinlerde yer alan ve Türkiye bilimsel performansını yansıtan önemli dergilerdir. Ancak bunun dışında akademik süreli yayıncılığı olumsuz yönde etkileyecek aşağıdaki bazı durumlar da mevcuttur.

  • Hem kendi sayfasında hem DergiPark’ta yayın hayatına devam eden ancak DergiPark sayfası güncel olmayan,
  • Yayın hayatına DergiPark’la başlayıp düzenli veya hiç sayı yayınlanmayan,
  • Akademik süreli yayıncılık gereklerini (Amaç, Kapsam, Yazım Kuralları, İletişim vb) gözetmeyen,
  • Etik kuralları ihlal ettikleri bildirilen,

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından DergiPark başvuru koşullarının yeniden düzenlenmesi ve barındırılan dergilerin sınıflandırılması konusunda yeni bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar (Mart 2019) dergi başvurusu kabul edilmeyecektir.