Artium

ISSN 2147-6683 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hasan Kalyoncu Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/artium
Kapak Resmi

9.579

18.553
ARTiUM (ISSN : 2147-6683), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nin hakemli bir yayın organıdır. ARTiUM, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı bilim dallarının yanı sıra insan-çevre ilişkileri, tasarım ve yapım konularında araştırma makalelerini, araştırma özetlerini, kitap incelemelerini ve meslek alanına ilişkin güncel tartışma ve görüşleri yayınlar.