Artium
Kapak Resmi
ISSN 2147-6683 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hasan Kalyoncu Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/artium

        Artium (2147-6683) Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen uluslararası akademik bir dergidir. Artium, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır. Açık erişimli olan Artium dergisi, bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

        Derginin temel hedefi teorik, araştırma ve uygulama odaklı çalışmaları desteklemek, araştırmalarda kaliteyi arttırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. Artium,  mimarlık, planlama, tasarım alanlarındaki özgün araştırma ve proje uygulamaları üzerinde odaklanmaktadır. Bununla birlikte mimarlık ve planlama alanlarındaki uygulama çalışmalarının da yayınlanmasını teşvik etmektedir.

Artium

ISSN 2147-6683 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hasan Kalyoncu Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/artium
Kapak Resmi

15.949

52.081

        Artium (2147-6683) Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen uluslararası akademik bir dergidir. Artium, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır. Açık erişimli olan Artium dergisi, bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

        Derginin temel hedefi teorik, araştırma ve uygulama odaklı çalışmaları desteklemek, araştırmalarda kaliteyi arttırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. Artium,  mimarlık, planlama, tasarım alanlarındaki özgün araştırma ve proje uygulamaları üzerinde odaklanmaktadır. Bununla birlikte mimarlık ve planlama alanlarındaki uygulama çalışmalarının da yayınlanmasını teşvik etmektedir.