Editör

Doç.Dr. M.Serhat YENİCE

Danışma Kurulu

Prof.Dr. Ahmet ALKAN, Selçuk Üniversitesi
Prof.Dr. Mehmet Fatih ALTAN, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof.Dr. Ülkü ALTINOLUK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof.Dr. Görün ARUN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof.Dr. Yüksel BİNGÖL, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof.Dr. Handan DÜLGER TÜRKOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Syed Zainol Abidin IDID, Univerisiti Teknologi Malaysia
Prof.Dr. Spencer LEINEWEBER, University of Hawaii  
Prof.Dr. Emine MALKOÇ TRUE, Ege Üniversitesi
Prof.Dr. Peter MARCUSE, Columbia  University
Prof.Dr. Marc Aurel SCHNABEL, The Chinese University of Hong Kong
Prof.Dr. Koray ÖZCAN, Pamukkale Üniversitesi
Doç.Dr. Ümmügülsüm ÖZKAN TER, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç.Dr. Filiz ŞENKAL SEZER, Uludağ Üniversitesi
Doç.Dr. Ayşe TAVUKÇUOĞLU, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Doç.Dr. Mustafa TOSUN, Selçuk Üniversitesi
Doç.Dr. Bora YERLİYURT, Yıldız Teknik Üniversitesi